Pohrana konfiguracije u datoteku


Aktualnu konfiguraciju izmjenjivača možete pohraniti u datoteku. Tu datoteku možete koristiti kao sigurnosnu kopiju podataka tog izmjenjivača te datoteku potom opet uvesti u isti ili neki drugi izmjenjivač istog tipa ili iste linije uređaja radi konfiguracije izmjenjivača. Pritom se pohranjuju isključivo parametri uređaja, ali ne i zaporke.

Postupak:

  1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
  2. Prijavite se na korisničko sučelje Prijava i odjava na korisničko sučelje).
  3. Odaberite izbornik Konfiguracija uređaja.
  4. Odaberite [Postavke].
  5. U kontekstnom izborniku odaberite [Pohrana konfiguracije u datoteku].
  6. Slijedite upute iz dijaloga.