Namještanje dimenzionirane struje kvara sklopke za zaštitu od struje kvara


Stručna snaga

Ako se koristi sklopka za zaštitu struje kvara sa dimenzioniranom strujom kvara od 30 mA morate namjestiti sklopku na 30 mA. Na taj način izmjenjivač smanjuje tehnički uvjetovane odvodne struje i sprječava neželjeno aktiviranje sklopke za zaštitu od struje kvara (bliže informacije potražite u poglavlju Tehničke informacije „Leading Leakage Currents“ na adresi www.SMA-Solar.com).

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Postupak:

  • Odaberite parametar RCD adjustment i namjestite vrijednost 30 mA.