Montaža WLAN antene


Stručna snaga

Preduvjet:

  • Mora se koristiti isporučena WLAN antena.

Postupak:

  1. OPASNOST

    Smrtna opasnost od strujnog udara

    1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
  2. Skinite zaštitni poklopac s priključnice na izmjenjivaču.
  3. 2371696908
  4. Utaknite WLAN antenu u priključnicu i pritegnite (zatezni moment: 1 Nm).
  5. Lagano povucite WLAN antenu kako biste se uvjerili da stoji čvrsto.