Διαδικασία της θέσης σε λειτουργία


ειδικευμένο προσωπικό

Θέση σε λειτουργία ενός μετατροπέα, ο οποίος καταγράφεται σε μια συσκευή επικοινωνίας

Εάν ο μετατροπέας καταγράφεται σε μια συσκευή επικοινωνίας, η συσκευή επικοινωνίας (π.χ. SMA Data Manager) είναι η μονάδα για τη διαμόρφωση του συνολικού συστήματος. Η διαμόρφωση μεταφέρεται σε όλους τους μετατροπείς στην εγκατάσταση. Ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης που έχει οριστεί μέσω της συσκευής επικοινωνίας είναι ταυτόχρονα ο κωδικός πρόσβασης για την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα.

  1. Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).
  2. Πραγματοποιήστε την πρώτη διαμόρφωση του μετατροπέα μέσω της συσκευής επικοινωνίας. Η διαμόρφωση μεταφέρεται στον μετατροπέα και η ρυθμίσεις του μετατροπέα αντικαθίστανται.
  3. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Webconnect του μετατροπέα μέσω του Sunny Portal. Έτσι αποτρέπετε άσκοπες προσπάθειες σύνδεσης του μετατροπέα με το Sunny Portal.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της θέσης σε λειτουργία και παρέχεται μια επισκόπηση των βημάτων που πρέπει να εκτελέσετε με την καθορισμένη σειρά.

Διαδικασία

Βλέπε

Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα.

Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα

Δημιουργήστε σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα. Μπορείτε να επιλέξετε για αυτόν τον σκοπό ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες σύνδεσης:

  • Απευθείας σύνδεση μέσω WLAN

  • Απευθείας σύνδεση μέσω Ethernet

  • Σύνδεση μέσω WLAN στο τοπικό δίκτυο

  • Σύνδεση μέσω Ethernet στο τοπικό δίκτυο

Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας

Συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας.

Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας

Επιλέξτε την επιλογή για τη διαμόρφωση του μετατροπέα. Λάβετε υπόψη, ότι για να αλλάξετε παραμέτρους σχετικές με το δίκτυο μετά τις πρώτες 10 ώρες τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης, πρέπει να είναι διαθέσιμος ο προσωπικός κωδικός SMA Grid Guard (βλέπε «Φόρμα παραγγελίας για τον κωδικό SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Επιλέξτε μια επιλογή διαμόρφωσης

Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το σύνολο δεδομένων χώρας.

Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας

Για εγκαταστάσεις στην Ιταλία και στο Ντουμπάι: Αρχίστε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Έναρξη αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (μόνο για την Ιταλία και το Ντουμπάι)

Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε πρόσθετες ρυθμίσεις στον μετατροπέα.

Χειρισμός