Δημιουργία σύνδεσης μέσω WLAN στο τοπικό δίκτυο


Νέα διεύθυνση IP σε περίπτωση σύνδεσης με τοπικό δίκτυο

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου δικτύου με ένα τοπικό δίκτυο (π.χ. μέσω ενός router), το προϊόν λαμβάνει μια νέα διεύθυνση ΙΡ. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης, η νέα διεύθυνση IP εκχωρείται είτε αυτόματα από τον διακομιστή DHCP (router) είτε χειροκίνητα από εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης έχετε πλέον πρόσβαση στο προϊόν μόνο από τις ακόλουθες διευθύνσεις πρόσβασης:

 1. Γενικά ισχύουσα διεύθυνσης πρόσβασης: Διεύθυνση IP, που έχει οριστεί χειροκίνητα ή εκχωρηθεί από τον διακομιστή DHCP (router) (εντοπισμός μέσω λογισμικού σάρωσης δικτύου ή διαμόρφωσης δικτύου του router).
 2. Διεύθυνση πρόσβασης για συστήματα Apple και Linux: SMA[αριθμός σειράς].local (π.χ. SMA0123456789.local)
 3. Διεύθυνση πρόσβασης για συστήματα Windows και Android: http://SMA[αριθμός σειράς] (π.χ. http://SMA0123456789)

Προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία.

 • Το προϊόν πρέπει να είναι ενταγμένο στο τοπικό δίκτυο. Συμβουλή: Έχετε διάφορες δυνατότητες ένταξης του προϊόντος στο τοπικό δίκτυο με τη βοήθεια του βοηθού εγκατάστασης.

 • Πρέπει να υπάρχει μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet-PC ή smartphone).

 • Η τερματική συσκευή πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο όπως το προϊόν.

 • Πρέπει να είναι εγκαταστημένο κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης τρέχουσας έκδοσης στην τερματική συσκευή: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ή Safari.

 • Για την τροποποίηση ρυθμίσεων σχετικών με το δίκτυο μετά την παρέλευση των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard του εγκαταστάτη (βλέπε «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε τερματικές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS

Σε φορητές τερματικές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων (π.χ. η εισαγωγή μιας διαμόρφωσης μετατροπέα, η αποθήκευση της τρέχουσας διαμόρφωσης του μετατροπέα ή η εξαγωγή συμβάντων και παραμέτρων).

 1. Για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων, χρησιμοποιήστε μια τερματική συσκευή χωρίς λειτουργικό σύστημα iOS.

Διαδικασία:

 1. Στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης γράψτε τη διεύθυνση ΙΡ του μετατροπέα.
 2. Η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας ανοίγει.