Έναρξη αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (μόνο για την Ιταλία και το Ντουμπάι)


ειδικευμένο προσωπικό

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος απαιτείται μόνο για μετατροπείς που τίθενται σε λειτουργία στην Ιταλία και στο Ντουμπάι. Το ιταλικό πρότυπο CEI 0-21 και το DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) απαιτεί για όλους τους μετατροπείς που τροφοδοτούν το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, να διαθέτουν λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο μετατροπέας ελέγχει διαδοχικά τα διαστήματα απόκρισης στην υπέρταση, στη χαμηλή τάση, στη μέγιστη συχνότητα και στην ελάχιστη συχνότητα.

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος τροποποιεί γραμμικά τη μέγιστη και την ελάχιστη οριακή τιμή απενεργοποίησης για κάθε προστατευτική λειτουργία για την επιτήρηση της συχνότητας και της τάσης. Μόλις η τιμή μέτρησης βρεθεί εκτός του επιτρεπτού ορίου απενεργοποίησης, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο μετατροπέας προσδιορίζει το διάστημα απόκρισης και αυτοελέγχεται.

Μετά το τέλος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ο μετατροπέας τίθεται ξανά αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας τροφοδοσίας, ρυθμίζει τις αρχικές συνθήκες απενεργοποίησης και συνδέεται με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο έλεγχος διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

Προϋποθέσεις:

  • Το σύνολο δεδομένων χώρας του μετατροπέα πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε CEI 0-21 intern ή DEWA 2016 intern.

Διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το μενού Διαμόρφωση συσκευών.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Στο μενού περιβάλλοντος που ακολουθεί επιλέξτε [Έναρξη αυτοδιαγνωστικού ελέγχου].
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύστε ενδεχομένως το πρωτόκολλο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.