Σύνδεση καλωδίου δικτύου


ειδικευμένο προσωπικό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση υπερτάσεων και απουσίας προστασίας από υπέρταση.

Οι υπερτάσεις (π.χ. σε περίπτωση πτώσης κεραυνού) μπορούν να μεταφερθούν λόγω έλλειψης προστασίας από υπέρταση μέσω των καλωδίων δικτύου ή άλλων καλωδίων μεταφοράς δεδομένων στο κτίριο και σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές στο ίδιο δίκτυο. Η επαφή με εξαρτήματα και καλώδια υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές στο ίδιο δίκτυο είναι ενσωματωμένες στην υπάρχουσα προστασία από υπέρταση.
 2. Σε περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων δικτύου σε εξωτερικό χώρο βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη προστασία από υπέρταση στο σημείο μετάβασης των καλωδίων δικτύου από το προϊόν στον εξωτερικό χώρο στο δίκτυο στο κτίριο.
 3. Η διεπαφή Ethernet του μετατροπέα είναι ταξινομημένη ως «TNV-1» και παρέχει προστασία από υπερτάσεις έως 1,5 kV.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από διείσδυση υγρασίας

Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον μετατροπέα ή να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του μετατροπέα.

 1. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου με το παρεχόμενο ελαστικό προστασίας RJ45 στον μετατροπέα.

Πρόσθετο απαιτούμενο υλικό (δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό):

 • 1 καλώδιο δικτύου

Απαιτήσεις για καλώδια δικτύου:

Το μήκος και η ποιότητα των καλωδίων έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του σήματος. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω απαιτήσεις ως προς τα καλώδια.

 • Τύπος καλωδίου: 100BaseTx

 • Κατηγορία καλωδίου: Τουλάχιστον Cat5e

 • Τύπος βύσματος: RJ45 των Cat5, Cat5e ή μεγαλύτερης

 • Θωράκιση: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ή S/FTP

 • Αριθμός ζευγών κλώνων και διατομή κλώνων: τουλάχιστον 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ 2 συνδρομητών δικτύου με χρήση καλωδίου Patch: 50 m (164 ft)

 • Μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ 2 συνδρομητών δικτύου με χρήση καλωδίου διαδρομής: 100 m (328 ft)

 • Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2371693836
 2. Ξεβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή δικτύου.
 3. Πιέστε προς τα έξω και αφαιρέστε το ελαστικό διέλευσης καλωδίων από τη βιδωτή υποδοχή.
 4. 2371694220
 5. Περάστε το παξιμάδι ρακόρ και τη βιδωτή υποδοχή επάνω από το καλώδιο δικτύου. Περάστε το καλώδιο δικτύου στη διέλευση στο ελαστικό διέλευσης καλωδίων.
 6. 2047410700
 7. Πιέστε το ελαστικό διέλευσης καλωδίων στη βιδωτή υποδοχή.
 8. 2371694604
 9. Συνδέστε το βύσμα δικτύου του καλωδίου στην υποδοχή δικτύου στον μετατροπέα και βιδώστε τη βιδωτή υποδοχή στο σπείρωμα της υποδοχής δικτύου στον μετατροπέα.
 10. 2371694988
 11. Βιδώστε το παξιμάδι ρακόρ στη βιδωτή υποδοχή.
 12. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου κατευθείαν στην τερματική συσκευή.
 13. Εάν θέλετε να εντάξετε τον μετατροπέα σε ένα τοπικό δίκτυο, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου στο τοπικό δίκτυο (π.χ. μέσω ενός router).