Αλλαγή κωδικού πρόσβασης


Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης για τον μετατροπέα και για τις δύο ομάδες χρηστών. Η ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης μπορεί να αλλάξει, εκτός από τον δικό της κωδικό πρόσβασης, και τον κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Χρήστης.

Εγκαταστάσεις εντοπισμένες σε ένα προϊόν επικοινωνίας

Σε εγκαταστάσεις, που είναι καταγεγραμμένες σε ένα προϊόν επικοινωνίας (π.χ. Sunny Portal, Cluster Controller), μπορείτε να ορίσετε για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης έναν κωδικό πρόσβασης και μέσω του προϊόντος επικοινωνίας. Ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης είναι ταυτόχρονα και ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης. Εάν ορίσετε μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα έναν κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης που δεν αντιστοιχεί στον κωδικό πρόσβασης εγκατάστασης στο προϊόν επικοινωνίας, δεν θα μπορεί να εντοπιστεί πλέον ο μετατροπέας από το προϊόν επικοινωνίας.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης αντιστοιχεί στον κωδικό πρόσβασης εγκατάστασης στο προϊόν επικοινωνίας.

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  2. Συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
  3. Ανοίξτε το μενού Παράμετροι συσκευών.
  4. Επιλέξτε [Επεξεργασία παραμέτρων]
  5. Στην ομάδα παραμέτρων Δικαιώματα χρήστη > Έλεγχος πρόσβασης αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης της επιθυμητής ομάδας χρηστών.
  6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε [Αποθήκευση όλων].