Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση WLAN


Ο μετατροπέας περιλαμβάνει στο βασικό του εξοπλισμό μία ενεργοποιημένη διεπαφή WLAN. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε WLAN, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να την ενεργοποιήσετε ξανά ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα μεταξύ τους την απευθείας σύνδεση μέσω WLAN και τη σύνδεση μέσω WLAN στο τοπικό δίκτυο.

Δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας WLAN πλέον μόνο μέσω σύνδεσης Ethernet

Εάν απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN και για την απευθείας σύνδεση αλλά και για τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο, η πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα και επομένως η εκ νέου ενεργοποίηση της διεπαφής WLAN θα είναι πλέον δυνατή μόνο μέσω μιας σύνδεσης Ethernet.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Απενεργοποίηση WLAN

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τελείως τη λειτουργία WLAN, πρέπει να απενεργοποιήσετε και την απευθείας σύνδεση αλλά και τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο.

Διαδικασία:

  • Για την απενεργοποίηση της απευθείας σύνδεσης, επιλέξτε στην ομάδα παραμέτρων Επικοινωνία εγκατάστασης > WLAN την παράμετρο Το σημείο ομαλής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο και θέστε τη στο Όχι.

  • Για την απενεργοποίηση της σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο, επιλέξτε στην ομάδα παραμέτρων Επικοινωνία εγκατάστασης > WLAN την παράμετρο Το WLAN είναι ενεργοποιημένο και θέστε τη στο Όχι.

Ενεργοποίηση WLAN

Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία WLAN για την απευθείας σύνδεση ή τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία WLAN με την ακόλουθη διαδικασία.

Προϋπόθεση:

  • Εάν προηγουμένως έχει απενεργοποιηθεί εντελώς η λειτουργία WLAN, πρέπει ο μετατροπέας να είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet με έναν υπολογιστή ή router.

Διαδικασία:

  • Για την ενεργοποίηση της απευθείας σύνδεσης WLAN, επιλέξτε στην ομάδα παραμέτρων Επικοινωνία εγκατάστασης > WLAN την παράμετρο Το σημείο ομαλής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο και θέστε τη στο Ναι.

  • Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης WLAN στο τοπικό δίκτυο, επιλέξτε στην ομάδα παραμέτρων Επικοινωνία εγκατάστασης > WLAN την παράμετρο Το WLAN είναι ενεργοποιημένο και θέστε τη στο Ναι.