Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας


Αφού δημιουργηθεί σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα, ανοίγει η σελίδα σύνδεσης. Συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Χρήση cookies

Για τη σωστή εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας είναι απαραίτητη η χρήση cookies. Τα cookies απαιτούνται για σκοπούς άνεσης. Με τη χρήση της επιφάνειας εργασίας αποδέχεστε τη χρήση cookies.

Πρώτη σύνδεση ως εγκαταστάτης ή ως χρήστης

Ορισμός κωδικών πρόσβασης για χρήστες και εγκαταστάτη

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την επιφάνεια εργασίας, πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για τις ομάδες χρηστών Εγκαταστάτης και Χρήστης. Όταν ο μετατροπέας έχει καταγραφεί σε ένα προϊόν επικοινωνίας (π.χ. SMA Data Manager) και έχει οριστεί ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης, ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης είναι ταυτόχρονα και ο κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να οριστεί μόνο ο κωδικός πρόσβασης χρήστη.

 1. Όταν ως ειδικευμένο προσωπικό ορίζετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη, γνωστοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο σε πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μετατροπέα μέσω της επιφάνειας εργασίας.
 2. Όταν ορίζετε ως χρήστης τον κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη, γνωστοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο σε πρόσωπα, τα οποία θέλετε να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στην εγκατάσταση.

Κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη για μετατροπείς, οι οποίοι καταγράφονται σε μια συσκευή επικοινωνίας ή στο Sunny Portal

Για να μπορεί να καταγραφεί ο μετατροπέας σε μια συσκευή επικοινωνίας (π.χ. SMA Data Manager) ή σε μια εγκατάσταση Sunny Portal, πρέπει να συμπίπτει ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης και ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης. Εάν ορίσετε μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα έναν κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης, πρέπει να ορίσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και ως κωδικό πρόσβασης εγκατάστασης.

 1. Ορίστε για όλες τις συσκευές SMA στην εγκατάσταση έναν κοινό κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη.

Διαδικασία:

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
 2. Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Χρήστης.
 3. Στο πεδίο Επανάληψη κωδικού πρόσβασης πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.
 5. Στο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης. Ορίστε για όλες τις συσκευές SMA, οι οποίες θέλετε να καταγραφούν σε μια εγκατάσταση, έναν κοινό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης εγκαταστάτη είναι ταυτόχρονα ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης.
 6. Στο πεδίο Επανάληψη κωδικού πρόσβασης πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
 7. Επιλέξτε Αποθήκευση και σύνδεση.
 • Ανοίγει η σελίδα Διαμόρφωση μετατροπέων.

Σύνδεση ως εγκαταστάτης ή ως χρήστης

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Ομάδα χρηστών επιλέξτε την καταχώρηση Εγκαταστάτης ή Χρήστης.
 3. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης.
 4. Επιλέξτε Σύνδεση.
 • Ανοίγει η αρχική σελίδα της επιφάνειας εργασίας.

Αποσύνδεση ως εγκαταστάτης ή ως χρήστης

 1. Δεξιά στη γραμμή μενού επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις χρήστη.
 2. Στο μενού περιβάλλοντος που ακολουθεί επιλέξτε [Αποσύνδεση].
 • Η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας ανοίγει. Η αποσύνδεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.