Διεπαφές και λειτουργίες


Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με τις ακόλουθες διεπαφές και λειτουργίες:

Επιφάνεια εργασίας για την επιτήρηση και τη διαμόρφωση

Στον βασικό εξοπλισμό του προϊόντος περιλαμβάνεται ένας ενσωματωμένος δικτυακός διακομιστής, ο οποίος διαθέτει μια επιφάνεια εργασίας για τη διαμόρφωση και την επιτήρηση του προϊόντος. Εφόσον υπάρχει σύνδεση με τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, tablet-PC ή smartphone) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην επιφάνεια εργασίας του προϊόντος μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Smart Inverter Screen

Το Smart Inverter Screen επιτρέπει την ένδειξη κατάστασης και την ένδειξη της τρέχουσας ισχύος και της τρέχουσας κατανάλωσης στη σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας. Έτσι παρέχεται μια επισκόπηση για τα σημαντικότερα δεδομένα του μετατροπέα χωρίς να πρέπει να συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας.

Το Smart Inverter Screen είναι απενεργοποιημένο στη βασική ρύθμιση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Smart Inverter Screen μετά τη θέση του μετατροπέα σε λειτουργία μέσω της επιφάνειας εργασίας.

SMA Speedwire

Στον βασικό εξοπλισμό του προϊόντος περιλαμβάνεται το SMA Speedwire. Το SMA Speedwire είναι ένας τύπος επικοινωνίας που βασίζεται στο πρότυπο Ethernet. Το SMA Speedwire είναι σχεδιασμένο για ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 100 Mbit/s και επιτρέπει την ιδανική επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές Speedwire σε εγκαταστάσεις.

Το προϊόν υποστηρίζει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία της εγκατάστασης με SMA Speedwire Encrypted Communication. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κρυπτογράφηση Speedwire στην εγκατάσταση, πρέπει να υποστηρίζουν όλες οι συσκευές Speedwire, εκτός του SMA Energy Meter, τη λειτουργία SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Στον βασικό εξοπλισμό του προϊόντος περιλαμβάνεται μια λειτουργία Webconnect. Η λειτουργία Webconnect καθιστά δυνατή την απευθείας μεταφορά δεδομένων μεταξύ του προϊόντος και των διαδικτυακών πυλών Sunny Portal και Sunny Places, χωρίς πρόσθετη συσκευή επικοινωνίας και για το πολύ 4 προϊόντα ανά εγκατάσταση απεικόνισης. Σε εγκαταστάσεις με περισσότερα από 4 προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα στα προϊόντα και στη διαδικτυακή πύλη Sunny Portal μέσω ενός καταγραφέα δεδομένων (π.χ. SMA Data Manager) ή κατανομής των μετατροπέων σε περισσότερες εγκαταστάσεις. Στην εγκατάσταση απεικόνισης υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης απευθείας μέσω του προγράμματος περιήγησης της τερματικής σας συσκευής, εφόσον υπάρχει σύνδεση WLAN ή Ethernet.

Σύνδεση WLAN με εφαρμογή SMA 360°

Στον βασικό εξοπλισμό του προϊόντος περιλαμβάνεται ένας κωδικός QR Code. Με τη σάρωση του QR-Code στο προϊόν μέσω της εφαρμογής SMA 360°, αποκτάτε πρόσβαση στο προϊόν μέσω WLAN και η σύνδεση στην επιφάνεια εργασίας πραγματοποιείται αυτόματα.

WLAN

Το προϊόν περιλαμβάνει στον βασικό του εξοπλισμό μία διεπαφή WLAN. Η διεπαφή WLAN είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε WLAN, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διεπαφή WLAN.

Modbus

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια διεπαφή Modbus. Η διεπαφή Modbus είναι εκ προεπιλογής απενεργοποιημένη και πρέπει να διαμορφωθεί εάν χρειάζεται.

Η διεπαφή Modbus των υποστηριζόμενων προϊόντων SMA έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική χρήση π.χ. με συστήματα SCADA και έχει τις εξής λειτουργίες:

  • Απομακρυσμένος έλεγχος τιμών μέτρησης

  • Απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας

  • Προεπιλογή θεωρητικών τιμών για έλεγχο της εγκατάστασης

Διεπαφή RS485

Ο μετατροπέας περιλαμβάνει στο βασικό του εξοπλισμό μία διεπαφή RS485. Μέσω της διεπαφής RS485, ο μετατροπέας μπορεί να επικοινωνεί ενσύρματα με προϊόντα επικοινωνίας SMA ή με μέχρι και 3 Gateway για τεχνολογία μονάδων TS4 (για πληροφορίες σχετικές με τα υποστηριζόμενα προϊόντα SMA βλ. www.SMA-Solar.com).

Ενσωμάτωση τεχνολογίας μονάδων TS4

Ο μετατροπέας περιλαμβάνει στον βασικό του εξοπλισμό μία διεπαφή RS485 και τη λειτουργία Cloud Connect για την ενσωμάτωση τεχνολογίας μονάδων TS4. Στη διεπαφή RS485 μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 3 Gateway σε τοπολογία σειράς στον μετατροπέα. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ξεχωριστής μονάδας επικοινωνίας Cloud Connect Advanced. Η ενσωματωμένη λειτουργία Cloud Connect έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Εύκολη ενσωμάτωση των στοιχείων τεχνολογίας μονάδων TS4 στην εγκατάσταση

  • Εύκολη θέση σε λειτουργία και διαμόρφωση μέσω της επιφάνειας εργασίας του μετατροπέα

  • Απεικόνιση και επιτήρηση μέσω του Sunny Portal

Υπηρεσίες συστήματος δικτύου

Το προϊόν διαθέτει λειτουργίες, οι οποίες επιτρέπουν υπηρεσίες συστήματος δικτύου.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του παρόχου του δικτύου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τις λειτουργίες (π.χ. περιορισμός ενεργής ισχύος) μέσω παραμέτρων λειτουργίας.

Παράλληλη λειτουργία των εισόδων DC A και B

Έχετε τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας των εισόδων DC A και B του μετατροπέα. Έτσι μπορείτε, αντίθετα με την κανονική λειτουργία, να συνδέετε περισσότερες παράλληλα συνδεδεμένες στοιχειοσειρές στον μετατροπέα. Ο μετατροπέας αναγνωρίζει αυτόματα την παράλληλη λειτουργία των εισόδων DC A και B.

SMA ShadeFix

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με το σύστημα διαχείρισης σκίασης SMA ShadeFix. Το SMA ShadeFix χρησιμοποιεί ανίχνευση MPP, για να βρίσκει σε σκιάσεις το σημείο λειτουργίας με τη μεγαλύτερη απόδοση. Με το SMA ShadeFix, ο μετατροπέας χρησιμοποιεί κάθε στιγμή την καλύτερη δυνατή προσφορά ενέργειας των Φ/Β μονάδων, για να αυξήσει τις αποδόσεις σε σκιασμένες εγκαταστάσεις. Το SMA ShadeFix είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένο. Το χρονικό διάστημα του SMA ShadeFix ανέρχεται κατά κανόνα στα 6 λεπτά. Αυτό σημαίνει, ότι ο μετατροπέας αναζητά κάθε 6 λεπτά το ιδανικό σημείο λειτουργίας. Ανάλογα με την εγκατάσταση και την κατάσταση σκίασης ενδέχεται να είναι σκόπιμο να προσαρμόζετε το χρονικό διάστημα.

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα

Η ευαίσθητη σε κάθε τύπο ρεύματος μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής ανιχνεύει διαφορικά συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας διαφορικού ρεύματος ανιχνεύει σε μονοφασικούς και τριφασικούς μετατροπείς τη διαφορά ρεύματος μεταξύ του ουδέτερου αγωγού και του αριθμού των εξωτερικών αγωγών. Όταν η διαφορά ρεύματος αυξάνεται απότομα, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

SMA Smart Connected

Το SMA Smart Connected είναι το δωρεάν σύστημα επιτήρησης του προϊόντος μέσω του Sunny Portal. Με το SMA Smart Connected ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και το ειδικευμένο προσωπικό ενημερώνεται αυτόματα και έγκαιρα για συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί στο προϊόν.

Η ενεργοποίηση του SMA Smart Connected πραγματοποιείται κατά την εγγραφή στο Sunny Portal. Για να χρησιμοποιήσετε το SMA Smart Connected είναι απαραίτητο το προϊόν να είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το Sunny Portal και τα δεδομένα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του ειδικευμένου προσωπικού να είναι αποθηκευμένα στο Sunny Portal και ενημερωμένα.