Δημιουργία απευθείας σύνδεσης μέσω Ethernet


Προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία.

 • Πρέπει να υπάρχει μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστής) με διεπαφή Ethernet.

 • Το προϊόν πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο με την τερματική συσκευή.

 • Πρέπει να είναι εγκαταστημένο κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης τρέχουσας έκδοσης στην τερματική συσκευή: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ή Safari.

 • Για την τροποποίηση ρυθμίσεων σχετικών με το δίκτυο μετά την παρέλευση των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard του εγκαταστάτη (βλέπε «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, γράψτε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση ΙΡ 169.254.12.3 και πατήστε το πλήκτρο Enter.
 2. Στο πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζεται ένα μήνυμα για κενό ασφαλείας

  Αφού επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP πατώντας το πλήκτρο Enter, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο υποδεικνύει ότι δεν είναι ασφαλής η σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα. Η SMA Solar Technology AG εγγυάται, ότι το άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας είναι ασφαλές.

  1. Συνεχίστε τη φόρτωση της επιφάνειας εργασίας.
 • Η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας ανοίγει.