Προϋποθέσεις για τη σύνδεση DC


Δυνατότητες σύνδεσης:

Ο μετατροπέας διαθέτει 2 εισόδους DC. Στην κανονική λειτουργία μπορούν να συνδεθούν 2 στοιχειοσειρές στην είσοδο DC A και 1 στοιχειοσειρά στην είσοδο DC B.

Έχετε τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας των εισόδων DC A και B του μετατροπέα και έτσι να συνδέσετε περισσότερες στοιχειοσειρές στον μετατροπέα.

4176609164

Επισκόπηση της σύνδεσης σε κανονική λειτουργία

4176609548

Επισκόπηση της σύνδεσης σε παράλληλη σύνδεση των εισόδων DC A και B

Απαιτήσεις για τις Φ/Β μονάδες ανά είσοδο:

  • Όλες οι Φ/Β μονάδες θα πρέπει να είναι ιδίου τύπου.

  • Όλες οι Φ/Β μονάδες θα πρέπει να έχουν πανομοιότυπο προσανατολισμό και κλίση.

  • Κατά την στατιστικά ψυχρότερη ημέρα, η τάση χωρίς φορτίο της Φ/Β γεννήτριας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποτέ τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.

  • Σε όλες τις στοιχειοσειρές πρέπει να είναι συνδεδεμένος ο ίδιος αριθμός Φ/Β μονάδων συνδεδεμένων σε σειρά.

  • Πρέπει να τηρείται το μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ρεύμα διέλευσης των βυσμάτων σύνδεσης DC Τεχνικά χαρακτηριστικά).

  • Πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές για την τάση και το ρεύμα εισόδου του μετατροπέα Τεχνικά χαρακτηριστικά).

  • Τα αρσενικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β μονάδων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα αρσενικά βύσματα σύνδεσης DC Συναρμολόγηση βυσμάτων σύνδεσης DC).

  • Τα θηλυκά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β μονάδων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα θηλυκά βύσματα σύνδεσης DC Συναρμολόγηση βυσμάτων σύνδεσης DC).

Χρήση προσαρμογέων Y για παράλληλη σύνδεση στοιχειοσειρών

Απαγορεύεται η χρήση των προσαρμογέων Y για τη διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος DC.

  1. Μην χρησιμοποιείτε τους προσαρμογείς Y στο άμεσο περιβάλλον του μετατροπέα, σε εμφανές ή ελεύθερα προσβάσιμο σημείο.
  2. Για να διακόψετε το ηλεκτρικό κύκλωμα DC, απομονώνετε πάντοτε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).