Ενεργοποίηση Smart Inverter Screen


Με την έναρξη του Smart Inverter Screen απεικονίζονται τα σημαντικότερα δεδομένα του μετατροπέα ήδη στη σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Smart Inverter Screen όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης ή ως Χρήστης.
  3. Στην αρχική σελίδα της επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις χρήστη Δομή της αρχικής σελίδας της επιφάνειας εργασίας).
  4. Επιλέξτε [Smart Inverter Screen].
  • Το Smart Inverter Screen είναι ενεργοποιημένο.