Διατάξεις προστασίας


Προστασία αντίστροφης πολικότητας DC

Δίοδος βραχυκυκλώματος

Θέση απομόνωσης από την τάση στην πλευρά εισόδου

Αποζεύκτης φορτίου DC

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC

Ρύθμιση ρεύματος

Επιτήρηση δικτύου

SMA Grid Guard 10.0

Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια

32 A

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος γείωσης

Επιτήρηση μόνωσης: Riso >200 kΩ

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα

Διατίθεται