Εξοπλισμός


Σύνδεση DC

Βύσματα σύνδεσης DC SUNCLIX

Σύνδεση AC

Βύσμα AC

WLAN

Βασικός εξοπλισμός

SMA Speedwire/Webconnect

Βασικός εξοπλισμός

RS485

Βασικός εξοπλισμός