Τομέας ισχύος


Αυτό το έγγραφο ισχύει για:

  • STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0) από έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R

  • STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0) από έκδοση firmware ≥ 3.00.00.R