Απενεργοποίηση επιτήρησης αγωγού προστασίας


ειδικευμένο προσωπικό

Όταν ο μετατροπέας εγκαθίσταται σε ένα δίκτυο IT ή σε άλλη μορφή δικτύου, όπου είναι απαραίτητο να απενεργοποιηθεί η επιτήρηση αγωγού προστασίας, απενεργοποιήστε την επιτήρηση αγωγού προστασίας με την εξής διαδικασία.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Στην ομάδα παραμέτρων Επιτήρηση δικτύου > Επιτήρηση δικτύου > Πρότυπο χώρας ρυθμίστε την παράμετρο Επιτήρηση PE στο Off.