Δημιουργία σύνδεσης μέσω Ethernet στο τοπικό δίκτυο


Νέα διεύθυνση IP σε περίπτωση σύνδεσης με τοπικό δίκτυο

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου δικτύου με ένα τοπικό δίκτυο (π.χ. μέσω ενός router), το προϊόν λαμβάνει μια νέα διεύθυνση ΙΡ. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης, η νέα διεύθυνση IP εκχωρείται είτε αυτόματα από τον διακομιστή DHCP (router) είτε χειροκίνητα από εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης έχετε πλέον πρόσβαση στο προϊόν μόνο από τις ακόλουθες διευθύνσεις πρόσβασης:

 1. Γενικά ισχύουσα διεύθυνσης πρόσβασης: Διεύθυνση IP, που έχει οριστεί χειροκίνητα ή εκχωρηθεί από τον διακομιστή DHCP (router) (εντοπισμός μέσω λογισμικού σάρωσης δικτύου ή διαμόρφωσης δικτύου του router).
 2. Διεύθυνση πρόσβασης για συστήματα Apple και Linux: SMA[αριθμός σειράς].local (π.χ. SMA0123456789.local)
 3. Διεύθυνση πρόσβασης για συστήματα Windows και Android: http://SMA[αριθμός σειράς] (π.χ. http://SMA0123456789)

Προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου δικτύου με το τοπικό δίκτυο (π.χ. μέσω ενός router).

 • Το προϊόν πρέπει να είναι ενταγμένο στο τοπικό δίκτυο. Συμβουλή: Έχετε διάφορες δυνατότητες ένταξης του προϊόντος στο τοπικό δίκτυο με τη βοήθεια του βοηθού εγκατάστασης.

 • Πρέπει να υπάρχει μια τερματική συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet-PC ή smartphone).

 • Η τερματική συσκευή πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο όπως το προϊόν.

 • Πρέπει να είναι εγκαταστημένο κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης τρέχουσας έκδοσης στην τερματική συσκευή: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ή Safari.

 • Για την τροποποίηση ρυθμίσεων σχετικών με το δίκτυο μετά την παρέλευση των πρώτων 10 ωρών τροφοδοσίας ή μετά τον τερματισμό του βοηθού εγκατάστασης πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard του εγκαταστάτη (βλέπε «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Διαδικασία:

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας, γράψτε τη διεύθυνση ΙΡ του μετατροπέα στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.
 2. Στο πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζεται ένα μήνυμα για κενό ασφαλείας

  Αφού εισάγετε τη διεύθυνση IP, ενδέχεται να εμφανιστεί μια υπόδειξη, ότι δεν είναι ασφαλής η σύνδεση με την επιφάνεια εργασίας. Η SMA Solar Technology AG εγγυάται την ασφάλεια της επιφάνειας εργασίας.

  1. Συνεχίστε τη φόρτωση της επιφάνειας εργασίας.
 • Η σελίδα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας ανοίγει.