Γενικά στοιχεία


Πλάτος x Ύψος x Βάθος

460 mm x 497 mm x 176 mm

Βάρος

20,5 kg

Μήκος x Πλάτος x Ύψος της συσκευασίας

800 mm x 600 mm x 250 mm

Βάρος μεταφοράς

26,5 kg

Κατηγορία κλίματος κατά IEC 60721-3-4

4K4H

Κατηγορία περιβάλλοντος

σε υπαίθριο χώρο

Βαθμός ρύπανσης εκτός του περιβλήματος

3

Βαθμός ρύπανσης εντός του περιβλήματος

2

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

-25 °C έως +60 °C

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (με συμπύκνωση)

100 %

Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας από τη μέση στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ)

3000 m

Συνήθης εκπομπή θορύβου

25 dB(A)

Απώλεια ισχύος κατά τη νυκτερινή λειτουργία

5 W

Μέγιστος όγκος δεδομένων ανά μετατροπέα για Speedwire/Webconnect

550 MB/μήνα

Πρόσθετος όγκος δεδομένων για χρήση της διεπαφής Sunny Portal Live

660 kB/ώρα

Τοπολογία

Χωρίς μετασχηματιστή

Σύστημα ψύξης

Μεταφορά θερμότητας

Βαθμός προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος κατά το πρότυπο IEC 60529

IP65

Κατηγορία προστασίας κατά IEC 62109-1

I

Τύποι δικτύων*

IT, Delta-IT, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (όταν UN_PE <20 V)

* IT, Delta-IT: κατά τη χρήση σε αυτά τα δίκτυα πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιτήρηση αγωγού προστασίας και να συνδεθεί πρόσθετη γείωση στον μετατροπέα.