Σύνδεση πρόσθετης γείωσης


ειδικευμένο προσωπικό

Εάν οι τοπικοί κανονισμοί επιβάλλουν τη χρήση πρόσθετης γείωσης ή ισοδυναμικής σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε την πρόσθετη γείωση στον μετατροπέα. Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στο βύσμα σύνδεσης AC. Ο απαιτούμενος ακροδέκτης οπής και η βίδα περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό του μετατροπέα.

Πρόσθετο απαιτούμενο υλικό (δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό):

  • 1 καλώδιο γείωσης

Απαιτήσεις για το καλώδιο γείωσης:

Χρήση αγωγών με λεπτά σύρματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άκαμπτο αγωγό ή έναν εύκαμπτο αγωγό με λεπτά σύρματα.

  1. Εάν χρησιμοποιείτε έναν αγωγό με λεπτά σύρματα, πρέπει να τον σφίξετε διπλά με τη βοήθεια ενός ακροδέκτη οπής. Βεβαιωθείτε ότι κόβοντας ή λυγίζοντάς τον, δεν είναι ορατός κάποιος αγωγός χωρίς μόνωση. Έτσι, εξασφαλίζεται επαρκής ανακούφιση μηχανικών τάσεων μέσω του ακροδέκτη οπής.
  • Διατομή του καλωδίου γείωσης: μέγ. 10 mm²

Διαδικασία:

  1. Απογυμνώστε το καλώδιο γείωσης.
  2. 2371550732
  3. Εισάγετε το απογυμνωμένο τμήμα του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη οπής και σφίξτε με μία πένσα.
  4. 2371551116
  5. Περάστε την πομπέ βίδα M5x12 μέσα από την οπή της βίδας στον ακροδέκτη οπής και σφίξτε τον ακροδέκτη οπής με τη βίδα στο σημείο σύνδεσης, για πρόσθετη γείωση, με κατσαβίδι Torx (TX25) (ροπή σύσφιξης: 2,5 Nm).