Τοποθέτηση κεραίας WLAN


ειδικευμένο προσωπικό

Προϋπόθεση:

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε η παρεχόμενη κεραία WLAN.

Διαδικασία:

  1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

    Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

    1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή στον μετατροπέα.
  3. 2371696908
  4. Συνδέστε την κεραία WLAN στην υποδοχή και σφίξτε τη (ροπή σύσφιξης: 1 Nm).
  5. Τραβώντας ελαφρά την κεραία WLAN βεβαιωθείτε ότι η κεραία WLAN εφαρμόζει καλά.