Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων


Ενεργειακές αποδόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

63 ημέρες

Ημερήσιες αποδόσεις

30 έτη

Μηνύματα συμβάντων για χρήστες

1024 συμβάντα

Μηνύματα συμβάντων για τον εγκαταστάτη

1024 συμβάντα