Απενεργοποίηση δυναμικής προβολής ισχύος


Ο μετατροπέας υποδηλώνει την ισχύ του κατά κανόνα δυναμικά μέσω αναλαμπής του πράσινου LED. Το πράσινο LED ανάβει και σβήνει ομαλά ή, σε πλήρη ισχύ, ανάβει συνεχώς. Οι διαφορετικές διαβαθμίσεις αναφέρονται στο ρυθμισμένο όριο ενεργής ισχύος του μετατροπέα. Εάν δεν επιθυμείτε την προβολή, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία με την ακόλουθη διαδικασία. Το πράσινο LED ανάβει στη συνέχεια μόνιμα για να υποδηλώσει τη λειτουργία τροφοδοσίας.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Στην ομάδα παραμέτρων Συσκευή > Λειτουργία επιλέξτε την παράμετρο Δυναμική ένδειξη ισχύος μέσω πράσινης LED και θέστε τη στο Off.