Σύνδεση συσκευών RS485


ειδικευμένο προσωπικό

Πρόσθετο απαιτούμενο υλικό (δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό):

 • 1 καλώδιο επικοινωνιών για επικοινωνία RS485

 • 1 βύσμα M12, 4 πόλων

Αντιστοίχιση σημάτων:

Υποδοχή

Σήμα

TS4 Gateway

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Χρώμα κλώνου

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Συναρμολογήστε το βύσμα M12 και συνδέστε το καλώδιο RS485 στο βύσμα (βλέπε οδηγίες του βύσματος M12).
 3. Βεβαιωθείτε για την καλή σύνδεση όλων των αγωγών στο βύσμα M12.
 4. 3190761228
 5. Ξεβιδώστε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή για τη σύνδεση επικοινωνίας RS485.
 6. 3190764300
 7. Συνδέστε το βύσμα M12 στην υποδοχή για τη σύνδεση επικοινωνίας RS485 και σφίξτε το. Ευθυγραμμίστε το βύσμα έτσι, ώστε η προεξοχή-οδηγός της υποδοχής να εισέρχεται στον μετατροπέα στην εγκοπή-οδηγό στο βύσμα.