Σύνδεση μετατροπέα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο


ειδικευμένο προσωπικό

Προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες σύνδεσης του παρόχου του δικτύου.

 • Η τάση δικτύου πρέπει να είναι εντός του επιτρεπτού εύρους. Το ακριβές εύρος λειτουργίας του μετατροπέα καθορίζεται από τις παραμέτρους λειτουργίας του.

Διαδικασία:

 1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών και ασφαλίστε το ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί.
 2. Απογυμνώστε το καλώδιο AC κατά 50 mm.
 3. Κοντύνετε τους αγωγούς L1, L2, L3 και N κατά 8 mm τον καθένα, ώστε ο αγωγός PE να είναι μακρύτερος κατά 8 mm. Έτσι εξασφαλίζεται, ώστε σε περίπτωση εφελκυσμού το ΡΕ θα αποσυνδεθεί τελευταίο από τον βιδωτό ακροδέκτη.
 4. Απογυμνώστε τους αγωγούς L1, L2, L3, N και PE 12 mm.
 5. Τοποθετήστε στο λεπτόκλωνο καλώδιο L1, L2, L3, N και PE έναν σωληνωτό ακροδέκτη.
 6. Συναρμολογήστε το βύσμα σύνδεσης AC και συνδέστε τους αγωγούς στο βύσμα σύνδεσης AC (βλέπε οδηγίες του βύσματος σύνδεσης AC).
 7. Βεβαιωθείτε για την καλή σύνδεση όλων των αγωγών στο βύσμα σύνδεσης AC.
 8. 3188275724
 9. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης AC στην υποδοχή για τη σύνδεση AC. Ευθυγραμμίστε το βύσμα σύνδεσης AC έτσι, ώστε η προεξοχή-οδηγός της υποδοχής AC να εισέρχεται στον μετατροπέα στην εγκοπή-οδηγό στην υποδοχή του βύσματος σύνδεσης AC.