Αποθήκευση διαμόρφωσης σε αρχείο


Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση του μετατροπέα σε ένα αρχείο. Αυτό το αρχείο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αντίγραφο ασφαλείας αυτού του μετατροπέα και στη συνέχεια να εισάγετε το αρχείο ξανά σε αυτόν ή σε άλλους μετατροπείς ίδιου τύπου ή ίδιας οικογένειας συσκευών, για να διαμορφώσετε τους μετατροπείς. Αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο παράμετροι της συσκευής, όχι όμως κωδικοί πρόσβασης.

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  2. Συνδεθείτε στην επιφάνεια εργασίας Σύνδεση και αποσύνδεση από την επιφάνεια εργασίας).
  3. Επιλέξτε το μενού Διαμόρφωση συσκευών.
  4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  5. Στο μενού περιβάλλοντος επιλέξτε [Αποθήκευση διαμόρφωσης σε αρχείο].
  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου.