Δομή της αρχικής σελίδας της επιφάνειας εργασίας


2885415052

Δομή της αρχικής σελίδας της επιφάνειας εργασίας (παράδειγμα)

Θέση

Ονομασία

Σημασία

A

Μενού

Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Κεντρική σελίδα

  Ανοίγει την αρχική σελίδα της επιφάνειας εργασίας

 • Στιγμιαίες τιμές

  Τρέχουσες τιμές μέτρησης του μετατροπέα

 • Παράμετροι συσκευών

  Εδώ μπορείτε να βλέπετε και να διαμορφώνετε τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας του μετατροπέα ανάλογα με την ομάδα χρηστών.

 • Συμβάντα

  Εδώ εμφανίζονται συμβάντα που παρουσιάστηκαν το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν οι τύποι συμβάντων Πληροφορία, Προειδοποίηση και Σφάλμα. Τα τρέχοντα συμβάντα τύπου Σφάλμα και Προειδοποίηση εμφανίζονται επιπρόσθετα στο παραθυράκι προβολής Κατάσταση συσκευών. Εμφανίζεται πάντα μόνο το συμβάν με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Εάν για παράδειγμα υπάρχει ταυτόχρονα μια προειδοποίηση και ένα σφάλμα, εμφανίζεται μόνο το σφάλμα.

 • Διαμόρφωση συσκευών

  Εδώ υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης διάφορων ρυθμίσεων για τον μετατροπέα. Η επιλογή εξαρτάται από τη συνδεδεμένη ομάδα χρηστών και από λειτουργικό σύστημα της συσκευής με το οποίο ανοίξατε την επιφάνεια εργασίας.

 • Δεδομένα

  Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του μετατροπέα ή σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.

B

Ρυθμίσεις χρήστη

Παρέχει, ανάλογα με τη συνδεδεμένη ομάδα χρηστών, τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Έναρξη βοηθού εγκατάστασης

 • Σύνδεση SMA Grid Guard

 • Αποσύνδεση

C

Βοήθεια

Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Προβολή πληροφοριών για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται

 • Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα της SMA Solar Technology AG

D

Γραμμή κατάστασης

Προβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες:

 • τον αριθμό σειράς του μετατροπέα

 • την έκδοση firmware του μετατροπέα

 • Διεύθυνση IP του μετατροπέα στο τοπικό δίκτυο ή/και διεύθυνση IP του μετατροπέα στη σύνδεση WLAN

 • Σε σύνδεση WLAN: Ένταση σήματος της σύνδεσης WLAN

 • Συνδεδεμένη ομάδα χρηστών

 • Ημερομηνία και ώρα συσκευής του μετατροπέα

E

Τρέχουσα ισχύς και τρέχουσα κατανάλωση

Χρονική πορεία της Φ/Β ισχύος και της ισχύος κατανάλωσης της κατοικίας στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Η ισχύς κατανάλωσης εμφανίζεται μόνο, όταν στην εγκατάσταση είναι εγκατεστημένος ένας μετρητής ενέργειας.

F

Ένδειξη κατάστασης

Στις διάφορες περιοχές προβάλλονται πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της Φ/Β εγκατάστασης.

 • Κατάσταση συσκευών

  Δείχνει, εάν αυτή τη στιγμή ο μετατροπέας βρίσκεται σε απρόσκοπτη κατάσταση λειτουργίας ή εάν υπάρχει ένα σφάλμα ή μια προειδοποίηση.

 • Τρέχουσα ισχύς

  Δείχνει την τρέχουσα παραγόμενη ισχύ από τον μετατροπέα.

 • Κατάσταση τεχνολογίας μονάδων

  Δείχνει πόσα στοιχεία τεχνολογίας μονάδων υπάρχουν και πως είναι η κατάσταση (υπάρχει μόνο, όταν είναι συνδεδεμένη τεχνολογία μονάδων TS4)

 • Απόδοση

  Δείχνει την ενεργειακή απόδοση του μετατροπέα.

 • Τροφοδοσία από το δίκτυο

  Δείχνει τη λήψη ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 • Ισχύς στο σημείο σύνδεσης δικτύου

  Δείχνει, ποια ισχύ τροφοδοτείται ή λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή στο σημείο σύνδεσης δικτύου.