Κλιματολογικές συνθήκες


Τοποθέτηση κατά IEC 60721-3-3, κατηγορία 4K4H

Διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας

-25 °C έως +60 °C

Διευρυμένη περιοχή τιμών υγρασίας αέρα

0% έως 100%

Διευρυμένη περιοχή τιμών ατμοσφαιρικής πίεσης

79,5 kPa έως 106 kPa

Μεταφορά κατά IEC 60721-3-2, κατηγορία 2K3

Εύρος θερμοκρασίας

-25 °C έως +70 °C