Αφαίρεση βύσματος σύνδεσης DC


ειδικευμένο προσωπικό

Για να αφαιρέσετε τα βύσματα σύνδεσης DC (π.χ. σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης), ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με ελευθερωμένους αγωγούς DC ή επαφές βυσμάτων DC σε βύσματα σύνδεσης DC που έχουν υποστεί ζημιά ή αφαιρεθεί

Από λανθασμένη απασφάλιση και αποσύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης DC μπορεί να σπάσουν και να υποστούν ζημιά τα βύσματα σύνδεσης DC, να αποσυνδεθούν από τα καλώδια DC ή να μην είναι πλέον σωστά συνδεδεμένα. Έτσι ενδέχεται να είναι ελευθερωμένοι οι αγωγοί DC ή οι επαφές των βυσμάτων DC. Η επαφή με αγωγούς DC ή επαφές βυσμάτων DC υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Κατά την εργασία στα βύσματα σύνδεσης DC φοράτε μονωμένα γάντια και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.
 2. Βεβαιωθείτε, ότι τα βύσματα σύνδεσης DC είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουν ελευθερωθεί αγωγοί DC ή επαφές βυσμάτων DC.
 3. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε προσεκτικά τα βύσματα σύνδεσης DC, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Διαδικασία:

  4177267596
 1. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε τα βύσματα σύνδεσης DC. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα κατσαβίδι ή ένα κατσαβίδι κεκαμμένης λάμας (πλάτος λάμας: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και αφαιρέστε τα βύσματα σύνδεσης DC τραβώντας τα ευθύγραμμα. Μην αναμοχλεύετε το βύσμα σύνδεσης DC παρά τοποθετήστε το εργαλείο μόνο για την απασφάλιση του κουμπώματος σε μία από τις πλευρικές σχισμές και μην τραβάτε το καλώδιο.
 2. 2072486412
 3. Ξεβιδώστε το παξιμάδι ρακόρ του βύσματος σύνδεσης DC.
 4. 2072486796
 5. Απασφαλίστε το βύσμα σύνδεσης DC. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι στην πλευρική ασφάλεια και ανοίξτε την ασφάλεια (πλάτος μύτης: 3,5 mm).
 6. Διαχωρίστε προσεκτικά τα τμήματα του βύσματος σύνδεσης DC.
 7. 2072487180
 8. Ανοίξτε τον σφιγκτήρα. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) στον σφιγκτήρα και ανοίξτε τον σφιγκτήρα.
 9. Αφαιρέστε το καλώδιο.