Τοποθέτηση προϊόντος


Απαιτούμενο πρόσθετο υλικό εγκατάστασης (δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό):

 • 3 βίδες κατάλληλες για το υπόστρωμα και το βάρος του μετατροπέα (διάμετρος: τουλάχιστον 6 mm)

 • 3 ροδέλες κατάλληλες για τις βίδες (εξωτερική διάμετρος: τουλάχιστον 18 mm)

 • Ενδεχομένως 3 ούπατ κατάλληλα για το υπόβαθρο και τις βίδες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από το βάρος του προϊόντος

Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από εσφαλμένη ανύψωση και πτώση του προϊόντος κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση.

 1. Μεταφέρετε και σηκώνετε με προσοχή το προϊόν. Λάβετε υπόψη το βάρος του προϊόντος.
 2. Σε όλες τις εργασίες στο προϊόν χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Διαδικασία:

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος τραυματισμού από αγωγούς που έχουν υποστεί ζημιά

  Στον τοίχο μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλοι αγωγοί παροχής (π.χ. για αέριο ή νερό).

  1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στον τοίχο αγωγοί, οι οποίοι μπορούν να υποστούν ζημίες από τη διάτρηση.
  1944213772
 2. Οριζοντιώστε την επίτοιχη βάση στον τοίχο και σημαδέψτε τη θέση των οπών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε μία οπή δεξιά και αριστερά και την κάτω οπή στο μέσο της επίτοιχης βάσης. Συμβουλή: Σε περίπτωση τοποθέτησης σε κολόνα, χρησιμοποιήστε την επάνω και την κάτω οπή στο μέσο της επίτοιχης βάσης.
 3. Αφήστε στην άκρη τη βάση τοίχου και διανοίξτε τις οπές που έχετε σημαδέψει.
 4. Ανάλογα με το υπόβαθρο τοποθετήστε ενδεχομένως τα ούπατ στις οπές που έχετε διανοίξει.
 5. 2024894988
 6. Σφίξτε την επίτοιχη βάση σε οριζόντια θέση με βίδες και ροδέλες.
 7. 2371545356
 8. Αναρτήστε τον μετατροπέα στην επίτοιχη βάση. Οι δύο προεξοχές-οδηγοί δεξιά και αριστερά στις πλευρές πρέπει να αναρτηθούν στην πίσω πλευρά του μετατροπέα στις εγκοπές-οδηγούς στην επίτοιχη βάση.
 9. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει στερεωθεί καλά.
 10. 2371545740
 11. Ασφαλίστε τον μετατροπέα στην επίτοιχη βάση. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε στις δύο πλευρές από μία πομπέ βίδα M5x12 στην κάτω οπή βίδας στο αυτάκι στερέωσης του μετατροπέα και σφίξτε με κατσαβίδι Torx (TX25) (ροπή σύσφιξης: 2,5 Nm).