Ρύθμιση SMA ShadeFix


ειδικευμένο προσωπικό

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα, στο οποίο θέλετε να αναζητά το ιδανικό σημείο λειτουργίας ο μετατροπέας. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το SMA ShadeFix, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Στην ομάδα παραμέτρων Πλευρά DC > Ρυθμίσεις DC > SMA ShadeFix επιλέξτε την παράμετρο Χρονικό διάστημα SMA ShadeFix και ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Το ιδανικό χρονικό διάστημα είναι κατά κανόνα 6 λεπτά. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά αργής μεταβολής των συνθηκών σκίασης θα πρέπει να αυξήσετε την τιμή.

    Ο μετατροπέας βελτιστοποιεί το σημείο μέγιστης ισχύος της Φ/Β εγκατάστασης κατά το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα.

  • Για να απενεργοποιήσετε το SMA ShadeFix, ρυθμίστε στην ομάδα παραμέτρων Πλευρά DC > Ρυθμίσεις DC > SMA ShadeFix την παράμετρο SMA ShadeFix στο Απενεργοποίηση.