Επιλέξτε μια επιλογή διαμόρφωσης


ειδικευμένο προσωπικό

Αφού ορίσετε για τις ομάδες χρηστών Εγκαταστάτης και Χρήστης τον κωδικό πρόσβασης, ανοίγει η σελίδα Διαμόρφωση μετατροπέα.

2827968652

Δομή της σελίδας Διαμόρφωση μετατροπέα

Θέση

Ονομασία

Σημασία

A

Πληροφορίες συσκευής

Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα συσκευής

 • τον αριθμό σειράς του μετατροπέα

 • την έκδοση firmware του μετατροπέα

B

Πληροφορίες χρήστη

Παρέχει σύντομες πληροφορίες για τις αναφερόμενες επιλογές διαμόρφωσης

C

Παράβλεψη διαμόρφωσης

Παρέχει τη δυνατότητα παράβλεψης της διαμόρφωσης του μετατροπέα και απευθείας μετάβασης στην επιφάνεια εργασίας (δεν προτείνεται)

D

Πεδίο επιλογής

Παρέχει την επιλογή να μην εμφανίζεται πλέον η εικονιζόμενη σελίδα όταν ανοίξετε ξανά την επιφάνεια εργασίας

E

Επιλογές διαμόρφωσης

Παρέχει την επιλογή των διαφόρων επιλογών διαμόρφωσης

Επιλογές διαμόρφωσης:

Στη σελίδα Διαμόρφωση μετατροπέα παρέχονται διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Επιλέξτε μία από τις επιλογές και ακολουθήστε για την επιλογή σας τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Η SMA Solar Technology AG προτείνει την εκτέλεση της διαμόρφωσης με βοηθό εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι θα ρυθμιστούν όλες οι σχετικές παράμετροι για την ιδανική λειτουργία του μετατροπέα.

 • Εφαρμογή διαμόρφωσης από αρχείο

 • Διαμόρφωση με βοηθό εγκατάστασης (προτείνεται)

 • Χειροκίνητη διαμόρφωση

Εφαρμογή των ρυθμίσεων

Η αποθήκευση των πραγματοποιημένων ρυθμίσεων εμφανίζεται με ένα σύμβολο κλεψύδρας στην επιφάνεια εργασίας. Εάν επαρκεί η τάση DC, τα δεδομένα μεταφέρονται και εφαρμόζονται απευθείας στον μετατροπέα. Εάν η τάση DC είναι πολύ χαμηλή (π.χ. το βράδυ), οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μεν, ωστόσο δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στον μετατροπέα και να εφαρμοστούν από τον μετατροπέα. Όσο ο μετατροπέας δεν έχει λάβει και εφαρμόσει ακόμη τις ρυθμίσεις, εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας το σύμβολο της κλεψύδρας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχει επαρκής τάση DC και γίνεται επανεκκίνηση του μετατροπέα. Μόλις εμφανιστεί το σύμβολο της κλεψύδρας στην επιφάνεια εργασίας, έχουν αποθηκευτεί οι ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις δεν χάνονται. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από την επιφάνεια εργασίας και να βγείτε από την εγκατάσταση.

Εφαρμογή διαμόρφωσης από αρχείο

Μπορείτε να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση του μετατροπέα από ένα αρχείο. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει αποθηκευμένη μια διαμόρφωση μετατροπέα σε αρχείο.

Διαδικασία:

 1. Επιλέξτε την επιλογή διαμόρφωσης Εφαρμογή διαμόρφωσης από αρχείο.
 2. Επιλέξτε [Αναζήτηση...] και το επιθυμητό αρχείο.
 3. Επιλέξτε [Εισαγωγή αρχείου].

Διαμόρφωση με βοηθό εγκατάστασης (προτείνεται)

Διαδικασία:

 1. Επιλέξτε την επιλογή διαμόρφωσης Διαμόρφωση με βοηθό εγκατάστασης.
 2. Ο βοηθός εγκατάστασης ανοίγει.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα του βοηθού διαμόρφωσης και πραγματοποιήστε ανάλογα τις ρυθμίσεις για την εγκατάστασή σας.
 4. Για κάθε ρύθμιση που πραγματοποιείτε σε ένα βήμα, επιλέξτε [Αποθήκευση και συνέχεια].
 5. Στο τελευταίο βήμα αναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε σε μια σύνοψη.
 6. Για να διορθώσετε ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, επιλέξτε [Επιστροφή], πλοηγηθείτε μέχρι το επιθυμητό βήμα, διορθώστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε [Αποθήκευση και συνέχεια].
 7. Όταν είναι σωστές όλες οι ρυθμίσεις, επιλέξτε στη σύνοψη [Συνέχεια].
 8. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σε ένα αρχείο, επιλέξτε [Εξαγωγή σύνοψης] και αποθηκεύστε το αρχείο στην τερματική συσκευή σας.
 9. Για να εξάγετε όλες τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις τους, επιλέξτε [Εξαγωγή όλων των παραμέτρων]. Με τον τρόπο αυτόν εξάγονται όλες οι παράμετροι και οι ρυθμίσεις τους σε ένα αρχείο HTML.
 • Ανοίγει η αρχική σελίδα της επιφάνειας εργασίας.

Χειροκίνητη διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε χειροκίνητα τον μετατροπέα, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους.

Διαδικασία:

 1. Επιλέξτε την επιλογή διαμόρφωσης Χειροκίνητη διαμόρφωση.
 2. Ανοίγει το μενού Παράμετροι συσκευών στην επιφάνεια εργασίας και εμφανίζονται όλες οι υπάρχουσες ομάδες παραμέτρων του μετατροπέα.
 3. Επιλέξτε [Επεξεργασία παραμέτρων]
 4. Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα παραμέτρων.
 5. Εμφανίζονται όλες οι υπάρχουσες παράμετροι της ομάδας παραμέτρων.
 6. Ρυθμίστε την επιθυμητή παράμετρο.
 7. Επιλέξτε [Αποθήκευση όλων].
 • Οι παράμετροι του μετατροπέα είναι ρυθμισμένες.