Sporočila o dogodkih


Številka dogodka

Sporočilo o napaki, vzrok in odpravljanje napak

101

102

103

Omrežna motnja

Omrežna napetost ali impedanca na priključni točki razsmernika je previsoka. Razsmernik se je ločil od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Preverite, ali je omrežna napetost na priključni točki razsmernika ves čas v dovoljenem območju.

  Če je omrežna napetost zaradi lokalnih pogojev omrežja zunaj dovoljenega območja, se obrnite na upravitelja omrežja. Pri tem mora upravitelj omrežja dovoliti prilagoditev napetosti na točki dovajanja ali spremembo nadzorovanih meja delovanja.

  Če je omrežna napetost trajno v dovoljenem območju, vendar se to sporočilo še naprej prikazuje, se obrnite na servis.

202

203

205

Omrežna motnja

Javno omrežje je ločeno, kabel AC je poškodovan ali omrežna napetost na priključni točki razsmernika je prenizka. Razsmernik se je ločil od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da so odklopniki vključeni.

 • Prepričajte se, da kabel AC ni poškodovan in da je pravilno priključen.

 • Prepričajte se, da je podatkovni zapis o državi pravilno nastavljen.

 • Preverite, ali je omrežna napetost na priključni točki razsmernika ves čas v dovoljenem območju.

  Če je omrežna napetost zaradi lokalnih pogojev omrežja zunaj dovoljenega območja, se obrnite na upravitelja omrežja. Pri tem mora upravitelj omrežja dovoliti prilagoditev napetosti na točki dovajanja ali spremembo nadzorovanih meja delovanja.

  Če je omrežna napetost trajno v dovoljenem območju, vendar se to sporočilo še naprej prikazuje, se obrnite na servis.

301

Omrežna motnja

10-minutna povprečna vrednost omrežne napetosti se je premaknila iz dovoljenega razpona. Omrežna napetost ali impedanca na priključni točki razsmernika je previsoka. Razsmernik se odklopi iz javnega električnega omrežja, da bi se ohranila kakovost napetosti.

Odpravljanje:

 • Med napajanjem preverite, ali je omrežna napetost na priključni točki razsmernika ves čas v dovoljenem območju.

  Če je omrežna napetost zaradi lokalnih pogojev omrežja zunaj dovoljenega območja, se obrnite na upravitelja omrežja. Pri tem mora upravitelj omrežja dovoliti prilagoditev napetosti na točki dovajanja ali spremembo nadzorovanih meja delovanja.

  Če je omrežna napetost trajno v dovoljenem območju, vendar se to sporočilo še naprej prikazuje, se obrnite na servis.

302

Omej. delovne moči AC-napetost

Razsmernik je zmanjšal moč zaradi previsoke napetosti omrežja, da bi zagotovil stabilnost omrežja.

Odpravljanje:

 • Če je mogoče, preverite napetost omrežja in pogostost nihanj. Če se pogosto pojavljajo nihanja in se prikazuje to sporočilo, se obrnite na upravitelja omrežja in vprašajte, ali dovoli spremembo delovnih parametrov razsmernika. Če se upravitelj omrežja strinja, se s servisom dogovorite za spremembo delovnih parametrov.

401

404

Omrežna motnja

Razsmernik se je ločil od javnega električnega omrežja. Zaznano je bilo otočno omrežje ali zelo velika sprememba omrežne frekvence.

Odpravljanje:

 • Na omrežnem priključku preverite, ali so prisotna kratkotrajna nihanja frekvence.

501

Omrežna motnja

Omrežna frekvenca ni v dovoljenem razponu. Razsmernik se je ločil od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Če je mogoče, preverite omrežno frekvenco in pogostost nihanj.

  Če se pogosto pojavljajo nihanja in se prikazuje to sporočilo, se obrnite na upravitelja omrežja in vprašajte, ali dovoli spremembo delovnih parametrov razsmernika.

  Če se upravitelj omrežja strinja, se s servisom dogovorite za spremembo delovnih parametrov.

601

Omrežna motnja

Razsmernik je ugotovil nedovoljeno visok enak delež v omrežni napetosti.

Odpravljanje:

 • Preverite enak delež na omrežnem priključku.

 • Če se to sporočilo pogosto prikazuje, se obrnite na upravitelja omrežja in vprašajte, ali se sme mejno vrednost nadzora v razsmerniku zvišati.

701

Nedopustna frekv. > preverite parametre

Omrežna frekvenca ni v dovoljenem razponu. Razsmernik se je ločil od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Če je mogoče, preverite omrežno frekvenco in pogostost nihanj.

  Če se pogosto pojavljajo nihanja in se prikazuje to sporočilo, se obrnite na upravitelja omrežja in vprašajte, ali dovoli spremembo delovnih parametrov razsmernika.

  Če se upravitelj omrežja strinja, se s servisom dogovorite za spremembo delovnih parametrov.

901

PE - ni priklopa > Prev. priklopa

PE ni pravilno priključen.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je PE pravilno priključen.

1001

L in N sta zamenjana > preverite priključek

Priključitev vodnikov L in N je zamenjana.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da sta L in N pravilno priključena.

1101

Inštalacijska napaka > preverite priključek

Na N je priključena druga faza.

Odpravljanje:

 • Na N priključite nevtralni vodnik.

1302

Počakajte na omr. napetost > Inštalacijska napaka omr. priklj. > Preverite omr. in varovalke

L ali N ni priključen.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da sta vodnika L in N priključena.

 • Prepričajte se, da so odklopniki vključeni.

 • Prepričajte se, da kabel AC ni poškodovan in da je pravilno priključen.

1501

Napaka ponovne priključitve omrežja

Spremenjen podatkovni zapis o državi ali vrednost parametra, ki ste jo nastavili, ne ustreza lokalnim zahtevam. Razsmernik se ne more odklopiti od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je podatkovni zapis o državi pravilno nastavljen. Za ta namen izberite parameter Nastavi standard države in preverite vrednost.

3301

3302

3303

Nestabilno delovanje

Napajanje na vhodu za enosmerno napetost razsmernika ni zadostno za stabilno delovanje. Razsmernik se ne more odklopiti od javnega električnega omrežja.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je FV-generator pravilno projektiran.

 • Prepričajte se, da FV-generator ni pokrit s snegom ali kako drugače zasenčen.

 • Prepričajte se, da FV-generator deluje brez napak.

3401

3402

3407

DC prenapetost > odklopite generator

Prenapetost na vhodu DC. Pride lahko do uničenja razsmernika.

To sporočilo se signalizira tudi s hitrim utripanjem diod LED.

Odpravljanje:

 • Razsmernik takoj odklopite od napetosti.

 • Preverite, ali je napetost DC nižja od najvišje vhodne napetosti razsmernika. Če je napetost DC nižja od najvišje vhodne napetosti razsmernika, priključek DC znova priključite na razsmernik.

 • Če je napetost DC višja od najvišje vhodne napetosti razsmernika, se prepričajte, da je FV-generator pravilno projektiran, ali se obrnite na inštalaterja FV-generatorjev.

 • Če se to sporočilo pogosto prikazuje, se obrnite na servis.

3501

Napaka izolacije > Prev. generator

Razsmernik je zaznal zemeljski stik na FV-generatorju.

Odpravljanje:

 • Preverite zemeljski stik FV-generatorja.

3701

Okvarni tok prevelik > preverite generator

Razsmernik je prek kratkotrajne ozemljitve FV-generatorja zaznal okvarni tok.

Odpravljanje:

 • Preverite zemeljski stik FV-generatorja.

3801

3802

3805

DC prek. tok > preverite generator

Prekomerni tok na vhodu DC. Razsmernik je za kratek čas prekinil dovajanje.

Odpravljanje:

 • Če se to sporočilo pogosto prikazuje, se prepričajte, ali je FV-generator pravilno projektiran in priklopljen.

3901

3902

Počakajte na DC zač. pogoje > začetni pogoji niso doseženi

Pogoji za dovajanje v javno električno omrežje še niso izpolnjeni.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da FV-generator ni pokrit s snegom ali kako drugače zasenčen.

 • Počakajte na boljšo osončenost.

 • Če se to sporočilo pogosto prikazuje v jutranjih urah, zvišajte mejno napetost za zagon dovajanja. To storite s spremembo parametra Mejna napetost za zagon napajanja.

 • Če se to sporočilo pogosto prikaže pri srednji osončenosti, preverite, ali je FV-generator pravilno projektiran.

4011

Zaznani so nizi s premostitvijo

DC-vhoda A in B sta priključena vzporedno.

4012

Zaznani niso nobeni nizi s premostitvijo

DC-vhoda A in B nista priključena vzporedno.

6002-6412

Samodiagnoza > motnja napr.

Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

6501

6502

6509

Samodiagnoza > Prevelika temp.

Razsmernik se je zaradi visoke temperature izklopil.

Odpravljanje:

 • Hladilna rebra na hrbtni strani ohišja in prezračevalne kanale na zgornji strani očistite z mehko krtačo.

 • Prepričajte se, da ima razsmernik zadostno prezračevanje.

 • Prepričajte se, da ni prekoračena temperatura okolice +40 °C.

 • Prepričajte se, da razsmernik ni izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.

6512

Minimalna temperatura obratov. nedosežena

Razsmernik dovaja energijo v javno električno omrežje šele od temperature –25 °C.

6602

6603

6604

Samodiagnoza > preobr.

Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

6801

6802

Samodiagnoza > vhod A v okvari

Odpravljanje:

 • Preverite, ali je na vhod A priključen kak niz.

 • Obrnite se na servis.

6901

6902

Samodiagnoza > vhod B v okvari

Odpravljanje:

 • Preverite, ali je na vhod B priključen kak niz.

 • Obrnite se na servis.

6701

6702

Komunikacija motena

Napaka v komunikacijskem procesorju, razsmernik kljub temu še vedno dovaja električno energijo. Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Če se to sporočilo pogosto prikazuje, se obrnite na servis.

7102

Param. datoteke ni mog. najti ali v okvari

Parametrska datoteka ni bila najdena ali je v okvari. Posodobitev ni uspela. Razsmernik še vedno dovaja električno energijo.

Odpravljanje:

 • Parametrsko datoteko ponovno kopirajte v pravilni direktorij.

7105

Postavitev parametrov ni uspela

Parametrov ni bilo mogoče nastaviti prek pomnilniške kartice. Razsmernik še vedno dovaja električno energijo.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da so parametri pravilno nastavljeni.

 • Prepričajte se, da je na voljo koda SMA Grid Guard.

7106

Posodob. datoteka v okvari

Posodobitvena datoteka je v okvari. Posodobitev ni uspela. Razsmernik še vedno dovaja električno energijo.

7110

Ni najdene posodob. dat.

Na kartici SD ni bila najdena nobena nova posodobitvena datoteka. Posodobitev ni uspela. Razsmernik še vedno dovaja električno energijo.

7112

Posodobitvena datoteka uspešno kopirana

7113

Pomnilniška kartica je polna ali zaščitena pred zapisovanjem

7201

7202

Shranjevanje podat. ni mogoče

7303

Posodobitev gl. rač. ni uspela

Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

7320

Naprava je bila uspešno posodobljena

Posodobitev firmware je bila uspešno zaključena.

7330

Preverjanje stanja ni uspešno

Preverjanje pogojev za posodobitev je bilo uspešno. Paket za posodobitev firmware je ustrezen za ta razsmernik.

7331

Začetek prenosa nadgradnje

Posodobitvena datoteka se kopira.

7332

Prenos nadgradnje uspešen

Posodobitvena datoteka je bila uspešno kopirana v notranji pomnilnik razsmernika.

7333

Prenos nadgradnje neuspešen

Posodobitvena datoteka ni bila uspešno kopirana v notranji pomnilnik razsmernika. Če je razsmernik povezan prek WLAN, je lahko vzrok slaba kakovost povezave.

Odpravljanje:

 • Posodobitev poskusite izvesti še enkrat.

 • V primeru povezave WLAN: izboljšajte kakovost povezave WLAN (npr. z ojačevalnikom WLAN) ali vzpostavitev povezavo z razsmernikom prek Etherneta.

 • Če se to sporočilo ponovno prikaže, se obrnite na servis.

7341

Nadgradnja zagon. nalagalnika

Razsmernik izvaja posodabljanje zagonskega nalagalnika.

7342

Nadg. zag. nal. ni uspela

Posodobitev zagonskega nalagalnika ni uspela.

Odpravljanje:

 • Posodobitev poskusite izvesti še enkrat.

 • Če se to sporočilo ponovno prikaže, se obrnite na servis.

7347

Nezdružljiva datoteka

Konfiguracijska datoteka in primerna za ta razsmernik.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je izbrana konfiguracijska datoteka primerna za ta razsmernik.

 • Uvoz poskusite izvesti še enkrat.

7348

Napačen format datoteke

Konfiguracijska datoteka ne ustreza potrebnemu formatu ali je poškodovana.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da izbrana konfiguracijska datoteka ustreza potrebnemu formatu ali da ni poškodovana.

 • Uvoz poskusite izvesti še enkrat.

7349

Napač. prav. prijave za konfig. datot.

Uporabniške pravice za uvoz konfiguracijske datoteke ne obstajajo.

Odpravljanje:

 • Prijavite se kot inštalater.

 • Ponovno uvozite konfiguracijsko datoteko.

7350

Zagon prenosa konfiguracijske datoteke

Konfiguracijska datoteka se prenaša.

7351

Posodobitev WLAN-a

Razsmernik izvaja posodabljanje modula WLAN.

7352

Posodobitev WLAN-a ni uspela

Posodobitev modula WLAN ni uspela.

Odpravljanje:

 • Posodobitev poskusite izvesti še enkrat.

 • Če se to sporočilo ponovno prikaže, se obrnite na servis.

7353

Posodobitev podatkovne zbirke časovnih pasov

Razsmernik izvaja posodabljanje podatkovne zbirke časovnih pasov.

7354

Posodobitev podatkovne zbirke časovnih pasov ni uspela

Posodobitev podatkovne zbirke časovnih pasov ni uspela.

Odpravljanje:

 • Posodobitev poskusite izvesti še enkrat.

 • Če se to sporočilo ponovno prikaže, se obrnite na servis.

7355

Posodobitev WebUI

Razsmernik izvaja posodabljanje uporabniškega vmesnika razsmernika.

7356

Posodobitev WebUI ni uspela

Posodobitev uporabniškega vmesnika razsmernika ni uspela.

Odpravljanje:

 • Posodobitev poskusite izvesti še enkrat.

 • Če se to sporočilo ponovno prikaže, se obrnite na servis.

7500-7501

Napaka vent. > Preverite elektroniko in vent. invert.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

7619

Motnja komun. s pripr. števca > Preverite komunik. do števca

Razsmernik ne prejema podatkov od števca energije.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je števec energije pravilno integriran v isto omrežje kot razsmernik (glejte navodila števca energije).

 • V primeru povezave WLAN: izboljšajte kakovost povezave WLAN (npr. z ojačevalnikom WLAN) ali pa povežite razsmernik s strežnikom DHCP (usmerjevalnik) prek Etherneta.

7702

Motnja napr.

Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

8003

Omej. delovne moči Temperatura

Razsmernik je zaradi previsoke temperature zmanjšal svojo moč za več kot 10 minut.

Odpravljanje:

 • Hladilna rebra na hrbtni strani ohišja in prezračevalne kanale na zgornji strani očistite z mehko krtačo.

 • Prepričajte se, da ima razsmernik zadostno prezračevanje.

 • Prepričajte se, da ni prekoračena temperatura okolice +40 °C.

 • Prepričajte se, da razsmernik ni izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.

8101-8104

Komunikacija motena

Servis mora ugotoviti vzrok.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

9002

Koda SMA Grid Guard Cod nevel.

Vnesena koda SMA Grid Guard ni pravilna. Parametri so še naprej zaščiteni in jih ni mogoče spremeniti.

Odpravljanje:

 • Vnesite pravilno kodo SMA Grid Guard.

9003

Omr. param. blok.

Omrežni parametri so zdaj blokirani za spremembe. Če želite izvajati spremembe omrežnih parametrov, se morate od zdaj prijaviti s kodo SMA Grid Guard.

9005

Sprememba omrežnega parametra ni mogoča > Zagotovitev DC napajanja

Ta napaka lahko ima spodnje vzroke:

 • Parametri, ki jih je treba spremeniti, so zaščiteni.

 • Enosmerna napetost na vhodu za enosmerno vezje ne zadostuje za delovanje glavnega računalnika.

Odpravljanje:

 • Vnesite kodo SMA Grid Guard.

 • Preverite, ali je na voljo dovolj visoka enosmerna napetost (zelena dioda LED utripa, pulzira ali sveti).

9007

Prekin. avtomat. testa

Avtomatski test (samo za Italijo) je bil prekinjen.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je priključek AC pravilno izveden.

 • Ponovno zaženite avtomatski test.

10108

Nast. časa sledi / star čas

10109

Nast. časa sledi / nov čas

10110

Časovna sinhronizacija ni uspela: |tn0|

Informacije o času ni bilo mogoče priklicati z nastavljenega strežnika NTP.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je strežnik NTP pravilno konfiguriran.

 • Prepričajte se, da razsmernik integriran v lokalno omrežje, ki ima internetno povezavo.

10118

Nalaganje parametrov je zaključeno

Konfiguracijska datoteka je bila uspešno naložena.

10248

[Vmesnik]: Omrežje je močno obremenjeno

Omrežje je močno obremenjeno. Izmenjava podatkov med napravami se ne izvaja optimizirano in z močnim časovnim zamikom.

Odpravljanje:

 • Podaljšajte intervale poizvedbe.

 • Po potrebi zmanjšajte število naprav v omrežju.

10249

[Vmesnik]: Omrežje je preobremenjeno

Omrežje je preobremenjeno. Izmenjava podatkov med napravami se ne izvaja.

Odpravljanje:

 • Zmanjšajte število naprav v omrežju.

 • Po potrebi podaljšajte intervale poizvedb podatkov.

10250

[Vmesnik]: Pogostnost napak paketov [ok / visoko]

Pogostost napak paketov se spreminja. Če je pogostost napak paketov previsoka, je omrežje preobremenjeno ali pa je povezava z omrežnim stikalom oz. strežnikom DHCP (usmerjevalnikom) motena.

Odprava napake pri visoki pogostosti napak paketov:

 • Prepričajte se, da v primeru povezave prek Etherneta mrežni kabel in omrežni vtič nista poškodovana in da je omrežni vtič pravilno priklopljen.

 • Po potrebi podaljšajte intervale poizvedb podatkov.

 • Po potrebi zmanjšajte število naprav v omrežju.

10251

[Vmesnik]: Stanje komunikacije preklaplja na [Ok / Opozorilo / Napaka / ni povezano]

Stanje komunikacije do omrežnega stikala ali strežnika DHCP (usmerjevalnika) se spreminja. Lahko se prikaže tudi sporočilo o napaki.

10252

[Vmesnik]: Motnja v povezavi

Ni veljavnega signala na omrežni povezavi.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da v primeru povezave prek Etherneta mrežni kabel in omrežni vtič nista poškodovana in da je omrežni vtič pravilno priklopljen.

 • Prepričajte se, da strežnik DHCP (usmerjevalnik) in morebitna stikala signalizirajo brezhibno delovanje.

10253

[Vmesnik]: Hitrost povezave preklaplja na [100 Mbit / 10 Mbit]

Hitrost povezave se spreminja. Vzrok za status [10 Mbit] je lahko pokvarjen vtič, pokvarjen kabel oz. izvlek ali vstavljanje omrežnega vtiča.

Odprava napake pri statusu [10 Mbit]:

 • Prepričajte se, da v primeru povezave prek Etherneta mrežni kabel in omrežni vtič nista poškodovana in da je omrežni vtič pravilno priklopljen.

 • Prepričajte se, da strežnik DHCP (usmerjevalnik) in morebitna stikala signalizirajo brezhibno delovanje.

10254

[Vmesnik]: Način dupleks preklaplja na [polno / polovično]

Način dupleks (način prenosa podatkov) se spreminja. Vzrok za status [polovično] je lahko pokvarjen vtič, pokvarjen kabel oz. izvlek ali vstavljanje omrežnega vtiča.

Odprava napake pri statusu [polovično]:

 • Prepričajte se, da v primeru povezave prek Etherneta mrežni kabel in omrežni vtič nista poškodovana in da je omrežni vtič pravilno priklopljen.

 • Prepričajte se, da strežnik DHCP (usmerjevalnik) in morebitna stikala signalizirajo brezhibno delovanje.

10255

[Vmesnik]: Obrem.omrežja v redu

Obremenitev omrežja je po močni obremenitvi ponovno v normalnem območju.

10282

[Uporabniška skupina]-prijava prek [protokol] zaprta

Po večkratnem neuspelem poskusu prijave je prijava zaprta za omejen čas. Uporabniška prijava se pri tem zapre za 15 minut, prijava Grid Guard za 12 ur.

Odpravljanje:

 • Počakajte, da navedeni čas poteče, in ponovno poskusite prijavo.

10283

WLAN-modul je okvarjen

Modul WLAN, integriran v razsmernik, je pokvarjen.

Odpravljanje:

 • Obrnite se na servis.

10284

WLAN-povezava ni mogoča

Razsmernik trenutno nima povezave WLAN do izbranega omrežja.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da so SSID, geslo WLAN in način šifriranja pravilno vneseni. Način šifriranja določi vaš usmerjevalnik WLAN ali WLAN Access Point in se lahko tam tudi spremeni.

 • Prepričajte se, da je usmerjevalnik WLAN ali WLAN Access Point v dometu in da signalizira brezhibno delovanje.

 • Če se to sporočilo prikazuje pogosto, izboljšajte povezavo WLAN z uporabo ojačevalnika WLAN.

10285

WLAN-povezava je vzpostavljena

Povezava z izbranim omrežjem WLAN je bila vzpostavljena.

10286

WLAN-povezava je izgubljena

Razsmernik je izgubil povezavo WLAN do izbranega omrežja.

Odpravljanje:

 • Prepričajte se, da je usmerjevalnik WLAN ali WLAN Access Point še aktiven.

 • Prepričajte se, da je usmerjevalnik WLAN ali WLAN Access Point v dometu in da signalizira brezhibno delovanje.

 • Če se to sporočilo prikazuje pogosto, izboljšajte povezavo WLAN z uporabo ojačevalnika WLAN.

10339

Webconnect aktiviran

Funkcija Webconnect je bila aktivirana.

10340

Webconnect deaktiviran

Funkcija Webconnect je bila deaktivirana.

10502

Omej. delovne moči zaradi AC-frekvence

Razsmernik je zmanjšal moč zaradi previsoke frekvence omrežja, da bi zagotovil stabilnost omrežja.

Odpravljanje:

 • Če je mogoče, preverite omrežno frekvenco in pogostost nihanj. Če se pogosto pojavljajo nihanja in se prikazuje to sporočilo, se obrnite na upravitelja omrežja in vprašajte, ali dovoli spremembo delovnih parametrov razsmernika. Če se upravitelj omrežja strinja, se s servisom dogovorite za spremembo delovnih parametrov.

10901

Start samotesta |xx|

Samotest se izvaja.

10902

Aktualna meja izklopa za zaščito pred porastom napetosti |xxx| V

Vmesni rezultat samotesta

10903

Aktualna meja izklopa za nadzor napetosti spodnjega maksimalnega praga |xxx| V

Vmesni rezultat samotesta

10904

Aktualna meja izklopa za nadzor napetosti zgornjega minimalnega praga |xxx| V

Vmesni rezultat samotesta

10905

Aktualna meja izklopa za nadzor napetosti srednjega minimalnega praga |xxx| V

Vmesni rezultat samotesta

10906

Aktualna meja izklopa za nadzor frekvence preklopnega maksimalnega praga |xxx| Hz

Vmesni rezultat samotesta

10907

Aktualna meja izklopa za nadzor frekvence preklopnega minimalnega praga |xxx| Hz

Vmesni rezultat samotesta

10908

Aktualna meja izklopa za nadzor frekvence spodnjega maksimalnega praga |xxx| Hz

Vmesni rezultat samotesta

10909

Aktualna meja izklopa za nadzor frekvence zgornjega minimalnega praga |xxx| Hz

Vmesni rezultat samotesta

10910

Izmerjeni prag izklopa za tekočo testno točko |xxx| |xx|

Vmesni rezultat samotesta

10911

Normirana vrednost k tekoči testni točki |xxx| |xx|

Vmesni rezultat samotesta

10912

Izmerjeni čas izklopa za tekočo testno točko |xx| s

Vmesni rezultat samotesta

27103

Post. parametre

Sprememba parametrov se prevzame.

27104

Parametri so uspešno postavljeni

Sprememba parametrov je bila uspešno prevzeta.

27107

Posodob. datoteka OK

Najdena posodobitvena datoteka je veljavna.

27301

Posodobitev komunikacije

Razsmernik izvaja posodabljanje komunikacijske komponente.

27302

Posodobitev gl. rač.

Razsmernik izvaja posodabljanje komunikacijske komponente razsmernika.

27312

Posodobitev končana

Razsmernik je uspešno zaključil posodabljanje.

29001

Inst. koda veljavna

Vnesena koda Grid Guard je veljavna. Zaščiteni parametri so zdaj odblokirani in jih lahko nastavite. Parametri se po 10 urah dovajanja samodejno znova blokirajo.

29004

Omr. param. nespremenjeni

Sprememba omrežnih parametrov ni mogoča.