Sündmuse teated


Sündmuse number

Teade, põhjus ja abi

101

102

103

Võrgurike

Võrgupinge või võrgu impedants on vaheldi ühenduspunktis liiga kõrge. Vaheldi lahutas end avalikust vooluvõrgust.

Abi:

 • Kontrollige, kas võrgupinge on vaheldi ühenduspunktis pidevalt lubatud vahemikus.

  Kui võrgupinge on kohalike võrgutingimuste tõttu väljaspool lubatud vahemikku, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Seejuures peab võrguoperaator andma nõusoleku toitepunkti pinge kohandamiseks või jälgitavate käitamispiirangute muutmiseks.

  Kui võrgupinge on pidevalt lubatud vahemikus ja seda teadet kuvatakse endiselt, võtke ühendust teenindusega.

202

203

205

Võrgurike

Avalik vooluvõrk on lahutatud, vahelduvvoolu kaabel on kahjustatud või võrgupinge on vaheldi ühenduspunktis liiga madal. Vaheldi lahutas end avalikust vooluvõrgust.

Abi:

 • Veenduge, et kaitselüliti on sisselülitatud.

 • Veenduge, et vahelduvvoolu kaabel ei ole kahjustatud ja on õigesti ühendatud.

 • veenduge, et riigiandmebaas on seatud õigesti.

 • Kontrollige, kas võrgupinge on vaheldi ühenduspunktis pidevalt lubatud vahemikus.

  Kui võrgupinge on kohalike võrgutingimuste tõttu väljaspool lubatud vahemikku, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Seejuures peab võrguoperaator andma nõusoleku toitepunkti pinge kohandamiseks või jälgitavate käitamispiirangute muutmiseks.

  Kui võrgupinge on pidevalt lubatud vahemikus ja seda teadet kuvatakse endiselt, võtke ühendust teenindusega.

301

Võrgurike

Võrgupinge 10 minuti keskmine väärtus on väljunud lubatud vahemikust. Võrgupinge või võrgu impedants on ühenduspunktis liiga kõrge. Vaheldi lahutab end avalikust vooluvõrgust, et säilitada pinge kvaliteet.

Abi:

 • kontrollige toiterežiimi ajal, kas võrgupinge on vaheldi ühenduspunktis pidevalt lubatud vahemikus

  Kui võrgupinge on kohalike võrgutingimuste tõttu väljaspool lubatud vahemikku, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Seejuures peab võrguoperaator andma nõusoleku toitepunkti pinge kohandamiseks või jälgitavate käitamispiirangute muutmiseks.

  Kui võrgupinge on pidevalt lubatud vahemikus ja seda teadet kuvatakse endiselt, võtke ühendust teenindusega.

302

Aktiivvõimsuse piirang Vahelduvvoolu pinge

Vaheldi vähendas liiga kõrge võrgupinge tõttu oma võimsust, et tagada võrgu stabiilsus.

Abi:

 • kontrollige vastavalt võimalusele võrgupinge sagedast kõikumist. Kui kõikumisi on üha enam ja seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust võrguoperaatoriga ja küsige, kas võrguoperaator nõustub vaheldi tööparameetrite muutmisega. Kui võrguoperaator on nõus, leppige teenindusega kokku tööparameetrite muutmine.

401

404

Võrgurike

Vaheldi lahutas end avalikust vooluvõrgust. Tuvastati isoleeritud võrk või väga suur võrgusageduse muutus.

Abi:

 • kontrollige võrguühendust tugevate, lühiajaliste sageduse kõikumiste suhtes.

501

Võrgurike

Võrgusagedus on väljaspool lubatud vahemikku. Vaheldi lahutas end avalikust vooluvõrgust.

Abi:

 • kontrollige võimaluse kohaselt võrgusageduse sagedast kõikumist.

  Kui kõikumisi on üha enam ja seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust võrguoperaatoriga ja küsige, kas võrguoperaator nõustub vaheldi tööparameetrite muutmisega.

  Kui võrguoperaator on nõus, leppige teenindusega kokku tööparameetrite muutmine.

601

Võrgurike

Vaheldi tuvastas võrguvoolus lubamatult kõrge alalisvoolu osakaalu.

Abi:

 • Kontrollige võrguühenduse alalisvoolu osakaalu.

 • Kui seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust võrguoperaatoriga ja selgitage, kas vaheldil võib suurendada seire piirväärtust.

701

Lubamatu sagedus > Kontrollige parameetreid

Võrgusagedus on väljaspool lubatud vahemikku. Vaheldi lahutas end avalikust vooluvõrgust.

Abi:

 • kontrollige võimaluse kohaselt võrgusageduse sagedast kõikumist.

  Kui kõikumisi on üha enam ja seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust võrguoperaatoriga ja küsige, kas võrguoperaator nõustub vaheldi tööparameetrite muutmisega.

  Kui võrguoperaator on nõus, leppige teenindusega kokku tööparameetrite muutmine.

901

Puudub PE-ühendus > Kontrollige ühendust

PE ei ole õigesti ühendatud.

Abi:

 • veenduge, et PE on õigesti ühendatud.

1001

L ja N on ära vahetatud > Kontrollige ühendust

L-i ja N-i ühendus on ära vahetatud.

Abi:

 • veenduge, et L ja N on õigesti ühendatud.

1101

Paigaldusviga > Kontrollige ühendust

N-iga on ühendatud teine faas.

Abi:

 • ühendage neutraaljuht N-iga.

1302

Võrgupinge ootamine > Võrguühenduse paigaldusviga > Kontrollige võrku ja kaitsmeid

L või N ei ole ühendatud.

Abi:

 • veenduge, et L ja N on ühendatud.

 • Veenduge, et kaitselüliti on sisselülitatud.

 • Veenduge, et vahelduvvoolu kaabel ei ole kahjustatud ja on õigesti ühendatud.

1501

Võrgu uuesti ühendamise rike

Muudetud riigiandmebaas või parameetri väärtus, mille te seadsite, ei vasta kohalikele nõuetele. Vaheldi ei saa ühenduda avaliku võrguga.

Abi:

 • veenduge, et riigiandmebaas on seatud õigesti. Selleks valige parameeter Sea riiklik standard ja kontrollige väärtust.

3301

3302

3303

Ebastabiilne töö

Alalisvoolu sisendi toide ei ole vaheldi stabiilseks käitamiseks piisav. Vaheldi ei saa ühenduda avaliku võrguga.

Abi:

 • Veenduge, et fotoelektriline generaator on paigutatud õigesti.

 • veenduge, et fotoelektriline generaator ei ole kaetud lumega või muul viisil varjutatud.

 • Veenduge, et fotoelektriline generaator on vigadeta.

3401

3402

3407

Alalisvoolu ülepinge > Lahutage generaator

Ülepinge alalisvoolu sisendil. Vaheldi võib hävineda.

See teade ilmub koos LEDide kiire vilkumisega.

Abi:

 • lülitage vaheldi kohe pingevabaks.

 • Kontrollige, kas alalisvoolu pinge on madalam kui vaheldi maksimaalne sisendpinge. Kui alalisvoolu pinge on madalam kui vaheldi maksimaalne sisendpinge, ühendage alalisvoolu pistmik uuesti vaheldiga.

 • Kui alalisvoolu pinge on kõrgem kui vaheldi maksimaalne sisendpinge, veenduge, et fotoelektriline generaator on paigutatud õigesti või võtke ühendust fotoelektrilise generaatori paigaldajaga.

 • Kui see teade kordub sageli, võtke ühendust teenindusega.

3501

Isolatsiooni viga > Kontrollige generaatorit

Vaheldi tuvastas fotoelektrilises generaatoris maaühenduse.

Abi:

 • kontrollige fotoelektrilise seadme maaühendust.

3701

Rikkevool liiga suur > Kontrollige generaatorit

Vaheldi tuvastas fotoelektrilise generaatori lühiajalise maanduse tõttu rikkevoolu.

Abi:

 • kontrollige fotoelektrilise seadme maaühendust.

3801

3802

3805

Alalisvoolu liigvool > Kontrollige generaatorit

Liigvool alalisvoolu sisendil. Vaheldi katkestab lühikeseks ajaks toite.

Abi:

 • kui see teade kordub sageli, veenduge, et fotoelektriline generaator on paigutatud õigesti ja ühendatud.

3901

3902

Oodake alalisvoolu käivitustingimusi > Käivitustingimused ei ole saavutatud

Tingimused toiteks avalikku vooluvõrku ei ole veel täidetud.

Abi:

 • veenduge, et fotoelektriline generaator ei ole kaetud lumega või muul viisil varjutatud.

 • Oodake suuremat kiirgust.

 • Kui seda teadet kuvatakse hommikutundidel sageli, suurendage toite käivitamiseks piirpinget. Selleks muutke parameetrit Piirpinge toite käivitamiseks.

 • Kui seda teadet kuvatakse sageli keskmise kiirguse korral, veenduge, et fotoelektriline generaator on paigutatud õigesti.

4011

Tuvastati sillatud stringid

Alalisvoolu sisendid A ja B on lülitatud paralleelselt.

4012

Sillatud stringe ei tuvastatud

Alalisvoolu sisendid A ja B ei ole lülitatud paralleelselt.

6002-6412

Enesekontroll > Seadme rike

Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

6501

6502

6509

Enesekontroll > Ületemperatuur

Vaheldi lülitus liiga kõrge temperatuuri tõttu välja.

Abi:

 • puhastage korpuse tagakülje jahutusribisid ja esikülje õhutuskanaleid pehme harjaga.

 • Veenduge, et vaheldi on piisavalt õhutatud.

 • Veenduge, et ümbritsev temperatuur ei ületa +40 °C.

 • Veenduge, et vaheldi ei asu otsese päikesekiirguse käes.

6512

Temperatuur on madalam kui minimaalne töötemperatuur

Vaheldi toidab uuesti avalikku vooluvõrku alles alates temperatuurist -25 °C.

6602

6603

6604

Enesekontroll > Ülekoormus

Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

6801

6802

Enesekontroll > Sisend A vigane

Abi:

 • kontrollige, kas string on ühendatud sisendiga A.

 • Pöörduge teeninduse poole.

6901

6902

Enesekontroll > Sisend B vigane

Abi:

 • kontrollige, kas string on ühendatud sisendiga B.

 • Pöörduge teeninduse poole.

6701

6702

Side häiritud

Viga sideprotsessoris, vaheldi toidab siiski edasi. Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • kui seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust teenindusega.

7102

Parameetrifaili ei leitud või see on vigane

Parameetrifaili ei leitud või see on vigane. Värskendamine ebaõnnestus. Vaheldi toidab edasi.

Abi:

 • kopeerige parameetrifail uuesti õigesse kausta.

7105

Parameetrite seadmine ebaõnnestus

Parameetreid ei olnud võimalik mälukaardi kaudu seada. Vaheldi toidab edasi.

Abi:

 • veenduge, et parameetrid on seatud õigesti.

 • Veenduge, et olemas on SMA Grid Guard-Code.

7106

Värskendusfail vigane

Värskendusfail on vigane. Värskendamine ebaõnnestus. Vaheldi toidab edasi.

7110

Värskendusfaili ei leitud

SD-kaardil ei leitud uut värskendusfaili. Värskendamine ebaõnnestus. Vaheldi toidab edasi.

7112

Värskendusfail edukalt kopeeritud

7113

Mälukaart on täis või kirjutuskaitstud

7201

7202

Andmete salvestamine ei ole võimalik

7303

Peaarvuti värskendamine ei olnud edukas

Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

7320

Seade värskendati edukalt

Püsivara värskendamine lõppes edukalt.

7330

Seisundi kontroll ei olnud edukas

Värskendustingimuste kontroll oli edukas. Püsivara värskenduspakett on ettenähtud sellele vaheldile.

7331

Käivitati värskenduse ülekanne

Kopeeritakse värskendusfail.

7332

Värskenduse ülekanne oli edukas

Värskendusfail kopeeriti edukalt vaheldi sisemisse salvestisse.

7333

Värskenduse ülekanne ebaõnnestus

Värskendusfaili ei õnnestunud kopeerida vaheldi sisemisse salvestisse. Vaheldi ühendamise korral WLANi kaudu võib põhjus olla ühenduse halb kvaliteet.

Abi:

 • proovige uuesti värskendada.

 • WLAN-ühenduse korral: parandage WLANi ühenduse kvaliteeti (nt WLANi võimendiga) või looge ühendus vaheldiga Etherneti kaudu.

 • Kui seda teadet kuvatakse uuesti, võtke ühendust teenindusega.

7341

Bootloaderi värskendamine

Vaheldi teostab Bootloaderi värskendamise.

7342

Bootloaderi värskendamine ebaõnnestus

Bootloaderi värskendamine ebaõnnestus.

Abi:

 • proovige uuesti värskendada.

 • Kui seda teadet kuvatakse uuesti, võtke ühendust teenindusega.

7347

Mitteühilduv fail

Konfiguratsioonifail ei ole ette nähtud selle vaheldi jaoks.

Abi:

 • veenduge, et valitud konfiguratsioonifail on ette nähtud selle vaheldi jaoks.

 • Proovige uuesti importida.

7348

Vigane failivorming

Konfiguratsioonifail ei vasta nõutavale vormingule või on kahjustatud.

Abi:

 • veenduge, et valitud konfiguratsioonifail vastab nõutavale vormingule ja ei ole kahjustatud.

 • Proovige uuesti importida.

7349

Konfiguratsioonifaili vale logimisõigus

Puuduvad vajalikud kasutajaõigused konfiguratsioonifaili importimiseks.

Abi:

 • logige sisse kui Paigaldaja.

 • Importige uuesti konfiguratsioonifail.

7350

Käivitati konfiguratsioonifaili ülekanne

Toimub konfiguratsioonifaili ülekandmine.

7351

WLANi värskendamine

Vaheldi teostab WLAN-mooduli värskendamise.

7352

WLANi värskendamine ebaõnnestus

WLAN-mooduli värskendamine ebaõnnestus.

Abi:

 • proovige uuesti värskendada.

 • Kui seda teadet kuvatakse uuesti, võtke ühendust teenindusega.

7353

Ajavööndite andmebaasi värskendamine

Vaheldi teostab ajavööndite andmebaasi värskendamise.

7354

Ajavööndite andmebaasi värskendamine ebaõnnestus

Ajavööndite andmebaasi värskendamine ebaõnnestus.

Abi:

 • proovige uuesti värskendada.

 • Kui seda teadet kuvatakse uuesti, võtke ühendust teenindusega.

7355

WebUI värskendamine

Vaheldi teostab vaheldi-kasutajaliidese värskendamise.

7356

WebUI värskendamine ebaõnnestus

Vaheldi-kasutajaliidese värskendamine ebaõnnestus.

Abi:

 • proovige uuesti värskendada.

 • Kui seda teadet kuvatakse uuesti, võtke ühendust teenindusega.

7500-7501

Ventilaatori viga > Kontrollige vaheldi elektroonikat ja õhutust

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

7619

Sideviga arvestiga > Kontrollige sidet arvestiga

Vaheldi ei võta vastu andmeid energiaarvestilt.

Abi:

 • veenduge, et energiaarvesti on õigesti integreeritud samasse võrku nagu vaheldi (vt energiaarvesti kasutusjuhendit).

 • WLAN-ühenduse korral: parandage WLANi ühenduse kvaliteeti (nt WLANi võimendiga) või ühendage vaheldi Etherneti kaudu DHCP-serveriga (marsruuter).

7702

Seadme rike

Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

8003

Aktiivvõimsuse piirang Temperatuur

Vaheldi vähendas oma võimsust liiga kõrge temperatuuri tõttu rohkem kui 10 minutit.

Abi:

 • puhastage korpuse tagakülje jahutusribisid ja esikülje õhutuskanaleid pehme harjaga.

 • Veenduge, et vaheldi on piisavalt õhutatud.

 • Veenduge, et ümbritsev temperatuur ei ületa +40 °C.

 • Veenduge, et vaheldi ei asu otsese päikesekiirguse käes.

8101-8104

Side häiritud

Põhjuse peab kindlaks määrama teenindus.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

9002

SMA Grid Guard-Code kehtetu

Sisestatud SMA Grid Guard-Code ei ole õige. Parameetrid on endiselt kaitstud ja neid ei saa muuta.

Abi:

 • sisestage õige SMA Grid Guard-Code.

9003

Võrguparameetrid lukustatud

Võrguparameetrid on nüüd muudatuste jaoks lukustatud. Võrguparameetrite muutmiseks peate alates nüüdsest sisse logima SMA Grid Guard-Code'iga.

9005

Võrguparameetrite muutmine ei ole võimalik > Tuvastage alalisvoolu toide

Sellel veal võivad olla järgmised põhjused:

 • muudetavad parameetrid on kaitstud.

 • Alalisvoolu pinge ei ole alalisvoolu sisendil peaarvuti käitamiseks piisav.

Abi:

 • sisestage SMA Grid Guard-Code.

 • Veenduge, et kasutada on vähemalt alalisvoolu käivituspinge (roheline LED vilgub, pulseerib või põleb).

9007

Enesekontrolli katkemine

Enesekontroll (ainult Itaalias) katkestati.

Abi:

 • veenduge, et vahelduvvoolu ühendus on korras.

 • Käivitage uuesti enesekontroll.

10108

Toimub aja seadmine / vana aeg

10109

Toimub aja seadmine / uus aeg

10110

Aja sünkroonimine ebaõnnestus: |tn0|

Seatud NTP-serverilt ei õnnestunud laadida aja andmeid.

Abi:

 • veenduge, et NTP-server on konfigureeritud õigesti.

 • Veenduge, et vaheldi on integreeritud internetiühendusega kohalikku võrku.

10118

Parameteetrite üleslaadimine lõppenud

Konfiguratsioonifaili laadimine õnnestus.

10248

[Liides]: võrk tugevalt koormatud

Võrk on tugevalt koormatud. Andmevahetus seadmete vahel ei toimu optimaalselt ja võtab palju aega.

Abi:

 • suurendage päringu intervalli.

 • Vajaduse korral vähendage võrgus olevate seadmete arvu.

10249

[Liides]: Võrk üle koormatud

Võrk on üle koormatud. Seadmete vahel ei toimu andmevahetust.

Abi:

 • vähendage võrgus seadmete arvu.

 • Vajaduse korral suurendage andmete päringu intervalli.

10250

[Liides]: paketi veamäär [ok / kõrge]

Paketi veamäär muutub. Kui paketi veamäär on kõrge, on võrk ülekoormatud või häiritud on ühendus võrgukommutaatori või DHCP-serveriga (marsruuter).

Abi paketi kõrge veamäära korral:

 • veenduge, et Ethernet-ühenduse korral ei ole kahjustatud võrgukaabel ja võrgupistik ning et võrgupistik on ühendatud õigesti.

 • Vajaduse korral suurendage andmete päringu intervalli.

 • Vajaduse korral vähendage võrgus olevate seadmete arvu.

10251

[Liides]: avaneb side olek [ok / hoiatus / viga / ei ole ühendatud]

Muutub side olek võrgukommutaatori või DHCP-serveriga (marsruuter). Vajaduse korral kuvatakse lisaks veateade.

10252

[Liides]: ühendus häiritud

Võrgujuhtmestikus puudub kehtiv signaal.

Abi:

 • veenduge, et Ethernet-ühenduse korral ei ole kahjustatud võrgukaabel ja võrgupistik ning et võrgupistik on ühendatud õigesti.

 • Veenduge, et DHCP-server (marsruuter) ja võimalik kommutaator signaliseerivad laitmatust tööst.

10253

[Liides]: ühenduse kiirus läheneb väärtusele [100 Mbit / 10 Mbit]

Ühenduse kiirus muutub. Oleku [10 Mbit] põhjus võib olla vigane pistik, vigane kaabel või võrgupistiku tõmbamine või ühendamine.

Abi oleku [10 Mbit] korral:

 • veenduge, et Ethernet-ühenduse korral ei ole kahjustatud võrgukaabel ja võrgupistik ning et võrgupistik on ühendatud õigesti.

 • Veenduge, et DHCP-server (marsruuter) ja võimalik kommutaator signaliseerivad laitmatust tööst.

10254

[Liides]: Duplex-režiim läheneb olekule [Full / Half]

Duplex-režiim (andmeedastusrežiim) muutub. Oleku [Half] põhjus võib olla vigane pistik, vigane kaabel või võrgupistiku tõmbamine või ühendamine.

Abi oleku [Half] korral:

 • veenduge, et Ethernet-ühenduse korral ei ole kahjustatud võrgukaabel ja võrgupistik ning et võrgupistik on ühendatud õigesti.

 • Veenduge, et DHCP-server (marsruuter) ja võimalik kommutaator signaliseerivad laitmatust tööst.

10255

[Liides]: võrgukoormus ok

Võrgukoormus on pärast tugevat koormust jälle tavapärases vahemikus.

10282

[Kasutajarühm]-Login [Protokoll]'i kaudu lukustatud

Pärast mitut vigast logimiskatset on sisselogimine teatud ajaks lukustatud. Kasutaja-logimine lukustatakse seejuures 15 minutiks, Grid-Guard-logimine 12 tunniks.

Abi:

 • oodake, kuni nimetatud aeg on möödunud ja proovige siis uuesti logida.

10283

WLAN-moodul vigane

Vaheldisse integreeritud WLAN-moodul on vigane.

Abi:

 • Pöörduge teeninduse poole.

10284

WLAN-ühendus ei ole võimalik

Vaheldil puudub hetkel WLAN-ühendus valitud võrguga.

Abi:

 • veenduge, et SSID, WLAN-parool ja krüpteerimismeetod on sisestatud õigesti. Krüpteerimismeetodi seab eelnevalt teie WLAN-marsruuter või WLAN Access Point ja seda saab seal ka muuta.

 • Veenduge, et WLAN-marsruuter või WLAN Access Point asub läheduses ja signaliseerib laitmatust tööst.

 • Kui seda teadet kuvatakse sageli, parandage WLAN-ühendust WLAN-võimendi rakendamisega.

10285

WLAN-ühendus loodud

Loodi ühendus valitud WLAN-võrguga.

10286

WLAN-ühenduse kaotamine

Vaheldi kaotas valitud võrguga WLAN-ühenduse.

Abi:

 • Veenduge, et WLAN-marsruuter või WLAN Access Point on veel aktiivne.

 • Veenduge, et WLAN-marsruuter või WLAN Access Point asub läheduses ja signaliseerib laitmatust tööst.

 • Kui seda teadet kuvatakse sageli, parandage WLAN-ühendust WLAN-võimendi rakendamisega.

10339

Webconnect aktiveeritud

Aktiveeriti Webconnect-funktsioon.

10340

Webconnect inaktiveeritud

Webconnect-funktsioon inaktiveeriti.

10502

Aktiivvõimsuse piirang Vahelduvvoolu sagedus

Vaheldi vähendas liiga kõrge võrgusageduse tõttu oma võimsust, et tagada võrgu stabiilsus.

Abi:

 • kontrollige võimaluse kohaselt võrgusageduse sagedast kõikumist. Kui kõikumisi on üha enam ja seda teadet kuvatakse sageli, võtke ühendust võrguoperaatoriga ja küsige, kas võrguoperaator nõustub vaheldi tööparameetrite muutmisega. Kui võrguoperaator on nõus, leppige teenindusega kokku tööparameetrite muutmine.

10901

Käivita enesekontroll |xx|

Teostatakse enesekontroll.

10902

Ülepingekaitse tegelik väljalülitamise piirväärtus |xxx| V

Enesekontrolli vahetulemus

10903

Pinge jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, alumine maksimaalne lävi |xxx| V

Enesekontrolli vahetulemus

10904

Pinge jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, ülemine minimaalne lävi |xxx| V

Enesekontrolli vahetulemus

10905

Pinge jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, keskmine minimaalne lävi |xxx| V

Enesekontrolli vahetulemus

10906

Sageduse jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, lülitatav maksimaalne lävi |xxx| Hz

Enesekontrolli vahetulemus

10907

Pinge jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, lülitatav minimaalne lävi |xxx| Hz

Enesekontrolli vahetulemus

10908

Sageduse jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, alumine maksimaalne lävi |xxx| Hz

Enesekontrolli vahetulemus

10909

Sageduse jälgimise tegelik väljalülitamise piirväärtus, ülemine minimaalne lävi |xxx| Hz

Enesekontrolli vahetulemus

10910

Jooksva kontrollpunkti mõõdetud väljalülitamise lävi |xxx| |xx|

Enesekontrolli vahetulemus

10911

Standardväärtus jooksva kontrollpunktini |xxx| |xx|

Enesekontrolli vahetulemus

10912

Jooksva kontrollpunkti mõõdetud väljalülitamise aeg |xx| s

Enesekontrolli vahetulemus

27103

Seadke parameetrid

Võetakse üle parameetrite muudatus.

27104

Parameetrid on edukalt seatud

Parameetrite muudatus on edukalt üle võetud.

27107

Värskendusfail OK

Leitud värskendusfail on kehtiv.

27301

Side värskendamine

Vaheldi viib läbi sidekomponentide värskendamist.

27302

Peaarvuti värskendamine

Vaheldi viib läbi peaarvuti vaheldikomponentide värskendamist.

27312

Värskendamine lõpetatud

Vaheldi lõpetas edukalt värskendamise.

29001

Inst. kood kehtiv

Sisestatud Grid Guard-Code on kehtiv. Kaitstud parameetrid on nüüd lukustatud ja te saate seada parameetrid. Parameetrid lukustatakse pärast 10 toitetundi automaatselt uuesti.

29004

Võrguparameetrid muutmata

Võrguparameetrite muutmine ei ole võimalik.