Olay mesajları


Olay numarası

Mesaj, nedeni ve giderilmesi

101

102

103

Grid fault

Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok yüksek. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

  Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, Servis ile irtibata geçin.

202

203

205

Grid fault

Elektrik şebekesi ayrıldı, AC kablosu hasarlıdır veya eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi çok düşük. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Devre kesicinin açık (ON) olduğundan emin olun.

 • AC kablosunun hasarlı olmadığından ve doğru bağlandığından emin olun.

 • Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun.

 • Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

  Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, servis ile irtibata geçin.

301

Grid fault

Şebeke geriliminin 10 dakikalık ortalama değeri, izin verilen aralığın dışına çıktı. Bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok yüksek. Gerilim kalitesini korumak için evirici yerel elektrik şebekesinden ayrılır.

Çözüm:

 • Besleme işletimi esnasında, eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

  Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Burada şebeke işleticisi, besleme noktasındaki gerilimin uyarlanmasına veya izlenen işletim sınırlarının değiştirilmesine izin vermelidir.

  Şebeke gerilimi daima izin verilen aralıktaysa ve bu mesaj gösterilmeye devam ederse, Servis ile irtibata geçin.

302

Active power limit AC gerilimi

Evirici, şebeke dengesini korumak için çok yüksek şebeke gerilimi nedeniyle gücünü düşürdü.

Çözüm:

 • Şebeke gerilimindeki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin. Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun. Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

401

404

Grid fault

Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı. Bir ada ağı ya da çok büyük bir ağ frekans değişikliği algılanmıştır.

Çözüm:

 • Şebeke bağlantısında, güçlü, kısa süreli frekans dalgalanmalarını kontrol edin.

501

Grid fault

Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.

  Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun.

  Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

601

Grid fault

Evirici şebeke akımında aşırı yüksek oranda doğru akım bileşeni tespit etti.

Çözüm:

 • Şebeke bağlantısında doğru akım kontrolü yapın.

 • Bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve eviricideki izlemenin eşik değerinin yükseltilip yükseltilemeyeceğini sorun.

701

Frq. not permitted > Check parameter

Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.

Çözüm:

 • Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.

  Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun.

  Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

901

PE connection missing > Check connection

PE doğru bağlanmadı.

Çözüm:

 • PE'nin doğru bağlandığından emin olun.

1001

L ve N bağlantıları birbirleriyle karıştırıldı > Bağlantıyı kontrol edin

L ve N bağlantıları birbirleriyle karıştırıldı.

Çözüm:

 • L ve N bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun.

1101

Tesisat hatası > Bağlantıyı kontrol edin

N bağlantısına ikinci bir faz bağlanmış.

Çözüm:

 • Nötr iletkeni N bağlantısına bağlayın.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

L veya N bağlı değil.

Çözüm:

 • L ve N bağlantılarının yapıldığından emin olun.

 • Devre kesicinin açık (ON) olduğundan emin olun.

 • AC kablosunun hasarlı olmadığından ve doğru bağlandığından emin olun.

1501

Reconnection fault grid

Değiştirilen ülke veri seti veya ayarladığınız bir parametrenin değeri yerel gereksinimlere uygun değil. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.

Çözüm:

 • Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. Bunun için Set country standard veyaparametresini seçin ve değeri kontrol edin.

3301

3302

3303

Unstable operation

Eviricinin DC girişindeki besleme, eviricinin kararlı bir işletim sağlaması için yeterli değil. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.

Çözüm:

 • FV üretecin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun.

 • FV dizesinin karla kaplanmadığından veya başka nedenlerden dolayı gölgede kalmadığından emin olun.

 • FV dizesinin hatasız olduğundan emin olun.

3401

3402

3407

DC overvoltage > Disconnect generator

DC girişinde yüksek gerilim. Evirici zarar görebilir.

Bu bildirim ek olarak, LED'nin hızlı yanıp sönmesiyle gösterilir.

Çözüm:

 • Eviriciyi hemen gerilim kaynağından ayırın.

 • DC geriliminin, eviricinin maksimum giriş gerilimi altında olup olmadığını kontrol edin. DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi altındaysa, DC bağlantı fişini tekrar eviriciye bağlayın.

 • DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi üzerindeyse, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun veya FV dizenin sistem kurucusuna başvurun.

 • Bu mesaj sık tekrarlanırsa, Servis ile irtibata geçin.

3501

Insulation failure > Check generator

Evirici, FV dizede topraklama hatası algıladı.

Çözüm:

 • FV sistemini, topraklama hatasına karşı kontrol edin.

3701

Resid. curr. too high > Check generator

Evirici, FV dizenin kısa süreli topraklanmasıyla birlikte bir kaçak akım algıladı.

Çözüm:

 • FV sistemini, topraklama hatasına karşı kontrol edin.

3801

3802

3805

DC overcurrent > Check generator

DC girişinde yüksek akım. Evirici kısa süreliğine beslemeyi kesiyor.

Çözüm:

 • Bu mesaj sık tekrarlıyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan ve bağlandığından emin olun.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start cond. not met

Elektrik şebekesine besleme yapmak için gerekli koşullar henüz yerine getirilmedi.

Çözüm:

 • FV dizesinin karla kaplanmadığından veya başka nedenlerden dolayı gölgede kalmadığından emin olun.

 • Işınımın artmasını bekleyin.

 • Bu mesaj sabah saatlerinde sık sık gösterilirse beslemenin başlatılmasıyla ilgili sınır gerilimini arttırın. Bunun için Critical voltage to start feed-in parametresinde değişiklik yapın.

 • Bu mesaj ortalama ışınımda sık sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun.

4011

Köprülenmiş diziler tespit edildi

DC girişleri A ve B paralel bağlı.

4012

Köprülenmiş diziler tespit edilmedi

DC girişleri A ve B paralel bağlı değil.

6002-6412

Self diagnosis > Interference device

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle kendisini kapattı.

Çözüm:

 • Gövdenin arka tarafındaki soğutucu kanatları ve üst taraftaki havalandırma kanallarını, yumuşak bir fırçayla temizleyin.

 • Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.

 • Ortam sıcaklığının +40 °C üzerine çıkmamasını sağlayın.

 • Eviricinin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.

6512

Minimum operating temperature not reached

Evirici ancak -25 °C üzerindeki bir sıcaklıkta, tekrar elektrik şebekesine besleme yapar.

6602

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Çözüm:

 • Dizinin A girişine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

 • Servis ile irtibata geçin.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Çözüm:

 • Dizinin B girişine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

 • Servis ile irtibata geçin.

6701

6702

Communication disturbed

İletişim işlemcisinde hata var ancak, evirici hala beslemeye devam ediyor. Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Bu mesajın sıkça gösterilmesi durumunda, Servis ile irtibata geçin .

7102

Parameter file not found or defective

Parametre dosyası bulunamadı veya arızalı. Güncelleme başarısız oldu. Evirici beslemeye devam ediyor.

Çözüm:

 • Parametre dosyasını yeniden, doğru klasöre kopyalayın.

7105

Param. setting failed

Parametreler, bellek kartı üzerinden yerleştirilemedi. Evirici beslemeye devam ediyor.

Çözüm:

 • Parametrelerin doğru ayarlandığından emin olun.

 • SMA Grid Guard kodunun varlığından emin olun.

7106

Update file defect

Güncelleme dosyası hatalı. Güncelleme başarısız oldu. Evirici beslemeye devam ediyor.

7110

No update file found

SD kartında yeni güncelleme dosyası bulunamadı. Güncelleme başarısız oldu. Evirici beslemeye devam ediyor.

7112

Update file successfully copied

7113

The memory card is full or write-protected

7201

7202

Data storage not possible

7303

Update main CPU failed

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7320

The device was successfully updated

Ürün yazılımı güncellemesi başarıyla sonlandırıldı.

7330

Condition test failed

Güncelleme şartları denetimi başarılıydı. Ürün yazılımı güncelleme paketi bu evirici için uygundur.

7331

Update transport started

Güncelleme dosyası kopyalanıyor.

7332

Update transport successful

Güncelleme dosyası eviricinin dahili belleğine başarıyla kopyalandı.

7333

Update transport failed

Güncelleme dosyası eviricinin dahili belleğine kopyalanamadı. Eviriciyle WLAN üzerinden bağlanılmış ise bunun nedeni kötü bir bağlantı kalitesi olabilir.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • WLAN bağlantısında: WLAN bağlantısı kalitesini iyileştirin (örn, bir WLAN güçlendirici üzerinden) ya da eviriciyle bağlantıyı ethernet üzerinden kurun.

 • Bu mesaj yeniden gösterilirse, Servis ile irtibata geçin .

7341

Update Bootloader

Evirici, bootloader'i güncelliyor.

7342

Update Bootloader failed

Bootloader güncellemesi başarısız oldu.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Bu mesaj yeniden gösterilirse, Servis ile irtibata geçin .

7347

Incompatible file

Konfigürasyon dosyası bu evirici için uygun değil.

Çözüm:

 • Seçilmiş olan konfigürasyon dosyasının evirici için uygun olduğuna emin olun.

 • Yükleme işlemini yeniden deneyin.

7348

Incorrect file format

Konfigürasyon dosyası doğru formatta değil ya da hasarlı.

Çözüm:

 • Seçilmiş olan konfigürasyon dosyasının doğru formatta olduğundan ya da hasarlı olmadığından emin olun.

 • Yükleme işlemini yeniden deneyin.

7349

Konfigürasyon dosyası için yanlış oturum açma yetkisi

Bir konfigürasyon dosyasının içe aktarılabilmesi için gerekli oturum açma yetkisi bulunmamaktadır.

Çözüm:

 • Kurulumcu olarak oturum açın.

 • Konfigürasyon dosyasını yeniden içe aktarın.

7350

Transfer of a configuration file has started

Konfigürasyon dosyası taşınıyor.

7351

Update WLAN

Evirici, WLAN modülünü güncelliyor.

7352

Update of WLAN not successful

WLAN modülü güncellemesi başarısız oldu.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Bu mesaj yeniden gösterilirse, Servis ile irtibata geçin .

7353

Update time zone database

Evirici, zaman dilimleri veri bankasını güncelliyor.

7354

Update of time zone database not successful

Zaman dilimleri veri bankası güncellemesi başarısız oldu.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Bu mesaj yeniden gösterilirse, Servis ile irtibata geçin .

7355

Update WebUI

Evirici, evirici kullanıcı arabirimini güncelliyor.

7356

Update of WebUI not successful

Evirici kullanıcı arabirimi güncellenmesi başarısız oldu.

Çözüm:

 • Güncellemeyi yeniden deneyin.

 • Bu mesaj yeniden gösterilirse, Servis ile irtibata geçin .

7500-7501

Fan fault > Check inverter electr. and fan

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

7619

Communication fault with meter unit > Check communication to counter

Evirici, sayaçtan veri alamıyor.

Çözüm:

 • Sayacın, eviriciyle aynı ağa doğru şekilde entegre olduğundan emin olun (bak. sayaç kullanım kılavuzu).

 • WLAN bağlantısında: WLAN bağlantısı kalitesini iyileştirin (örn, bir WLAN güçlendirici üzerinden) ya da eviriciyi ethernet üzerinden DHCP sunucusuna bağlayın.

7702

Interference device

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

8003

Active power limit derating

Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle gücünü 10 dakikadan uzun süreyle azalttı.

Çözüm:

 • Gövdenin arka tarafındaki soğutucu kanatları ve üst taraftaki havalandırma kanallarını, yumuşak bir fırçayla temizleyin.

 • Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.

 • Ortam sıcaklığının +40 °C üzerine çıkmamasını sağlayın.

 • Eviricinin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.

8101-8104

Communication disturbed

Sebebi Servis tarafından belirlenmelidir.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

9002

SMA Grid Guard code invalid

Girilen SMA Grid Guard kodu doğru değil. Parametreler korunmaya devam edilir ve değiştirilemez.

Çözüm:

 • Doğru SMA Grid Guard kodunu girin.

9003

Grid param. locked

Ağ parametreleri şu an değişiklikler için kapalıdır. Ağ parametrelerinde değişiklik yapabilmek için SMA Grid Guard koduyla giriş yapmanız gerekmektedir.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Bu hatanın nedenleri şunlar olabilir:

 • Değiştirilecek olan parametreler şifre korumalı.

 • DC girişindeki DC gerilimi, ana işlemcinin çalışması için yeterli değil.

Çözüm:

 • SMA Grid Guard kodunu girin.

 • En azından DC başlangıç geriliminin bulunduğundan emin olun (yeşil LED yanıp sönüyor, titreşiyor ya da yanıyor).

9007

Abort self-test

Oto kontrol (sadece İtalya için) iptal edildi.

Çözüm:

 • AC bağlantısının doğru olduğundan emin olun.

 • Oto kontrolü yeniden başlatın.

10108

Time adjusted / old time

10109

Time adjusted / new time

10110

Time synchronization failed: |tn0|

Ayarlı NTP sunucusundan zaman bilgisi alınamadı.

Çözüm:

 • NTP sunucusunun doğru konfigüre edildiğinden emin olun.

 • Eviricinin internet bağlantılı bir yerel ağa entegre edildiğinden emin olun.

10118

Parameter upload complete

Konfigürasyon dosyası başarıyla yüklendi.

10248

[Interface]: network busy

Ağda yüklenme söz konusu. Cihazlar arasındaki veri alışverişi optimal bir şekilde gerçekleşmiyor, büyük gecikmeler söz konusu.

Çözüm:

 • Tarama aralıklarını genişletin.

 • Gerekirse ağdaki cihaz sayısını azaltın.

10249

[Interface]: network overloaded

Ağda aşırı yüklenme söz konusu. Cihazlar arası veri alışverişi gerçekleşmiyor.

Çözüm:

 • Ağdaki cihaz sayısını azaltın.

 • Gerekirse veri tarama aralıklarını genişletin.

10250

[Interface]: faulty data packages [ok / high]

Hatalı veri paketi oranı değişiyor. Hatalı veri paketi oranının yüksek olması, ağda aşırı yüklenmenin olduğu ya da ağ anahtarı veyahut DHCP sunucusu (router) bağlantısının sorunlu olduğu anlamına gelmektedir.

Yüksek hatalı paket oranı için çözüm:

 • Ethernet bağlantısı durumunda, ağ kablosunun ve ağ konnektörünün hasarlı olmadığından ve konnektörün doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

 • Gerekirse veri tarama aralıklarını genişletin.

 • Gerekirse ağdaki cihaz sayısını azaltın.

10251

[Interface]: communication status goes to [Ok / Warning / Error / not connected]

Ağ anahtarı veyahut DHCP sunucusu (router) iletişim statüsü değişiyor. Gerekirse ek olarak bir hata mesajı gösterilir.

10252

[Interface]: communication disrupted

Ağ hattında geçerli bir sinyal mevcut değil.

Çözüm:

 • Ethernet bağlantısı durumunda, ağ kablosunun ve ağ konnektörünün hasarlı olmadığından ve konnektörün doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

 • DHCP sunucusunun (router) ve olası anahtarların sorunsuz bir işletim sinyali verdiğinden emin olun.

10253

[Interface]: connection speed goes to [100 Mbit / 10 Mbit]

Bağlantı hızı değişiyor. Bu durumun nedeni [10 Mbit] arızalı bir konnektör, arızalı bir kablo ya da ağ konnektörünün çıkarılmış ya da yanlış takılmış olması olabilir.

[10 Mbit] durumunda çözüm:

 • Ethernet bağlantısı durumunda, ağ kablosunun ve ağ konnektörünün hasarlı olmadığından ve konnektörün doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

 • DHCP sunucusunun (router) ve olası anahtarların sorunsuz bir işletim sinyali verdiğinden emin olun.

10254

[Interface]: duplex mode goes to [Full / Half]

Duplex modu (veri aktarım modu) değişiyor. Bu durumun nedeni [Half] arızalı bir konnektör, arızalı bir kablo ya da ağ konnektörünün çıkarılmış ya da yanlış takılmış olması olabilir.

[Half] durumunda çözüm:

 • Ethernet bağlantısı durumunda, ağ kablosunun ve ağ konnektörünün hasarlı olmadığından ve konnektörün doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

 • DHCP sunucusunun (router) ve olası anahtarların sorunsuz bir işletim sinyali verdiğinden emin olun.

10255

[Interface]: Network load OK

Ağ yükü, ağır bir yüklenmenin ardından yine normal aralıkta.

10282

[User group]-Login via [Protocol] locked

Birden fazla hatalı giriş denemesinin ardından giriş, belli bir süreliğine bloke edilmiştir. Bu durumda kullanıcı girişi 15 dakika, Grid Guard girişiyse 12 saat için bloke edilir.

Çözüm:

 • Belirtilen sürelerin dolmasını bekleyin ve yeniden giriş yapmayı deneyin.

10283

WLAN module faulty

Eviriciye entegre WLAN modülü hatalı.

Çözüm:

 • Servis ile irtibata geçin.

10284

No WLAN connection possible

Eviricinin şu an, seçilmiş olan ağla WLAN bağlantısı bulunmuyor.

Çözüm:

 • SSID'nin, WLAN şifresinin ve şifreleme yönteminin doğru girilmiş olduğundan emin olun. Şifreleme yöntemi, WLAN router'iniz ya da WLAN Access Point tarafından belirlenmekte olup WLAN router ya da WLAN Access Point üzerinden değiştirilebilir.

 • WLAN router'in ya da WLAN Access Point'in erişim menzili içerisinde olduğundan ve sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olun.

 • Bu mesajın sıkça gösterilmesi durumunda bir WLAN güçlendiricisi üzerinden WLAN bağlantısını iyileştirin.

10285

WLAN connection established

Seçilmiş WLAN ağı bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

10286

WLAN connection lost

Evirici, seçilmiş olan ağa WLAN bağlantısını kaybetmiştir.

Çözüm:

 • WLAN router'in ve WLAN Access Point'in hala etkin olduğuna emin olun.

 • WLAN router'in ya da WLAN Access Point'in erişim menzili içerisinde olduğundan ve sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olun.

 • Bu mesajın sıkça gösterilmesi durumunda bir WLAN güçlendiricisi üzerinden WLAN bağlantısını iyileştirin.

10339

Webconnect enabled

Webconnect fonksiyonu etkinleştirildi.

10340

Webconnect disabled

Webconnect fonksiyonu devre dışı bırakıldı.

10502

Active power limit AC frequency

Evirici, ağ dengesini korumak için yüksek bir ağ frekansı nedeniyle gücünü düşürdü.

Çözüm:

 • Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin. Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun. Şebeke işleticisi onay verirse, çalışma parametrelerinin değişikliğini Servis ile görüşün.

10901

Start self-test |xx|

Otomatik test uygulanır.

10902

Uac RPro |xxx| V

Otomatik testin ara sonucu

10903

Uac Max |xxx| V

Otomatik testin ara sonucu

10904

Uac Min |xxx| V

Otomatik testin ara sonucu

10905

Uac Min Fast |xxx| V

Otomatik testin ara sonucu

10906

Fac SwMax |xxx| Hz

Otomatik testin ara sonucu

10907

Fac SwMin |xxx| Hz

Otomatik testin ara sonucu

10908

Fac Max |xxx| Hz

Otomatik testin ara sonucu

10909

Fac Min |xxx| Hz

Otomatik testin ara sonucu

10910

Disconn. threshold |xxx| |xx|

Otomatik testin ara sonucu

10911

Stand. Val. |xxx| |xx|

Otomatik testin ara sonucu

10912

Disconn. time |xx| s

Otomatik testin ara sonucu

27103

Set parameter

Parametrelerdeki değişiklik kabul ediliyor.

27104

Parameters set successfully

Parametrelerdeki değişiklik başarılı şekilde kabul edildi.

27107

Update file OK

Bulunan güncelleme dosyası geçerlidir.

27301

Update communication

Evirici, haberleşme bileşenlerini güncelliyor.

27302

Update main CPU

Evirici, evirici bileşenlerini güncelliyor.

27312

Update completed

Evirici, güncellemeyi başarılı şekilde tamamladı.

29001

Inst. code valid

Girilmiş olan Grid Guard kodu geçerlidir. Korunan parametreler şimdi açılmıştır ve parametreleri ayarlayabilirsiniz. Parametreler 10 besleme saatinden sonra otomatik olarak yeniden kilitlenir.

29004

Grid param.unchanged

Şebeke parametreleri değiştirilemez.