Tapahtumailmoitukset


Tapahtumanumero

Ilmoitus, syy ja korjaaminen

101

102

103

Grid fault

Verkkojännite tai verkkoimpedanssi on liian korkea invertterin liityntäpisteessä. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkista, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä jatkuvasti sallitulla alueella.

  Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

202

203

205

Grid fault

Yleinen sähköverkko on erotettu, AC-kaapeli on vaurioitunut tai invertterin liityntäpisteen verkkojännite on liian alhainen. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Varmista, että johtosuojakytkin on kytketty päälle.

 • Varmista, ettei AC-kaapeli ole vaurioitunut ja että se on liitetty oikein.

 • Varmista, että maakohtaiset tiedot on asetettu oikein.

 • Tarkista, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä jatkuvasti sallitulla alueella.

  Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

301

Grid fault

Verkkojännitteen 10 minuutin keskiarvo on poistunut sallitulta alueelta. Liityntäpisteen verkkojännite tai verkkoimpedanssi on liian korkea. Invertteri kytkeytyy pois yleisestä sähköverkosta jännitteen laadun ylläpitämiseksi.

Korjaaminen:

 • Tarkasta syöttökäytön aikana, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä pysyvästi sallitulla alueella.

  Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

302

Active power limit AC voltage

Invertteri on alentanut tehoaan liian korkean verkkojännitteen takia verkon vakauden takaamiseksi.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita. Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja kysy, hyväksyykö sähköntoimittaja invertterin käyttöparametrien muuttamisen. Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

401

404

Grid fault

Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta. On tunnistettu itsenäinen verkko tai erittäin suuri verkkojännitteen muutos.

Korjaaminen:

 • Tarkasta verkkoliitäntä voimakkaiden, lyhytkestoisten taajuusheilahteluiden varalta.

501

Grid fault

Verkkojännite on sallitun alueen ulkopuolella. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita.

  Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja kysy, hyväksyykö sähköntoimittaja invertterin käyttöparametrien muuttamisen.

  Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

601

Grid fault

Invertteri on havainnut liian korkean tasavirtaosuuden verkkovirrassa.

Korjaaminen:

 • Tarkasta verkkoliitäntä tasavirtaosuuden varalta.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja selvitä, saako invertterin valvonnan raja-arvoa nostaa.

701

Frequency not permitted > Check parameter

Verkkojännite on sallitun alueen ulkopuolella. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita.

  Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja kysy, hyväksyykö sähköntoimittaja invertterin käyttöparametrien muuttamisen.

  Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

901

PE connection missing > Check connection

PE ei ole liitetty oikein.

Korjaaminen:

 • Varmista, että PE on liitetty oikein.

1001

L / N swapped > Check connection

L:n ja N:n liitäntä on vaihtunut keskenään.

Korjaaminen:

 • Varmista, että L ja N on liitetty oikein.

1101

Installation fault > Check connection

N:ään on liitetty toinen vaihe.

Korjaaminen:

 • Liitä neutraalijohdin N:ään.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

L tai N ei ole liitetty.

Korjaaminen:

 • Varmista, että L ja N on liitetty.

 • Varmista, että johtosuojakytkin on kytketty päälle.

 • Varmista, ettei AC-kaapeli ole vaurioitunut ja että se on liitetty oikein.

1501

Reconnection fault grid

Muuttamasi maakohtaiset tiedot tai asettamasi parametrin arvo ei vastaa paikallisia vaatimuksia. Invertteri ei voi kytkeytyä yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 • Varmista, että maakohtaiset tiedot on asetettu oikein. Valitse sitä varten parametri Set country standard (Aseta maastandardi) ja tarkista arvo.

3301

3302

3303

Unstable operation

DC-tulon syöttö ei riitä invertterin vakaaseen käyttöön. Invertteri ei voi kytkeytyä yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 • Varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu oikein.

 • Varmista, ettei lumi ole peittänyt aurinkokennojärjestelmää tai ettei se ole muulla tavoin varjossa.

 • Varmista, että aurinkokennojärjestelmä on viaton.

3401

3402

3407

DC overvoltage > Disconnect generator

Ylijännite DC-tulossa. Invertteri voi tuhoutua.

Tämä ilmoitus viestitetään lisäksi LED:ien nopealla vilkunnalla.

Korjaaminen:

 • Katkaise invertteristä heti jännite.

 • Tarkista, alittaako DC-jännite invertterin enimmäistulojännitteen. Jos DC-jännite alittaa invertterin enimmäistulojännitteen, liitä tasavirtapistoke takaisin invertteriin.

 • Jos DC-jännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, tarkista, onko aurinkokennojärjestelmä oikein mitoitettu tai ota yhteyttä aurinkokennojärjestelmän asentajaan.

 • Jos tämä ilmoitus toistuu usein, ota yhteyttä huoltopalveluun.

3501

Insulation failure > Check generator

Invertteri on havainnut maasulun aurinkokennojärjestelmässä.

Korjaaminen:

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä maasulun varalta.

3701

Residual current too high > Check generator

Invertteri on tunnistanut vikavirran aurinkokennojärjestelmän lyhytaikaisen maadoituksen kautta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä maasulun varalta.

3801

3802

3805

DC overcurrent > Check generator

Ylivirta DC-tulossa. Invertteri keskeyttää syötön lyhyeksi aikaa.

Korjaaminen:

 • Jos tämä ilmoitus toistuu usein, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu ja kytketty oikein.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Yleiseen sähköverkkoon syötön ehdot eivät ole vielä täyttyneet.

Korjaaminen:

 • Varmista, ettei lumi ole peittänyt aurinkokennojärjestelmää tai ettei se ole muulla tavoin varjossa.

 • Odota voimakkaampaa tulosäteilyä.

 • Jos tämä ilmoitus tulee näyttöön usein aamun tunteina, nosta syötön käynnistyksen rajajännitettä. Muuta sitä varten parametria Critical voltage to start feed-in (Kriittinen jännite syötön käynnistykseen).

 • Jos tämä ilmoitus tulee näyttöön usein keskitasoisen tulosäteilyn aikana, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu oikein.

4011

Bridged strings determined

DC-tulot A ja B on kytketty rinnakkain.

4012

No bridged strings determined

DC-tuloja A ja B ei ole kytketty rinnakkain.

6002-6412

Self diagnosis > Interference of device

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Invertteri on kytkeytynyt pois päältä liian korkean lämpötilan vuoksi.

Korjaaminen:

 • Puhdista kotelon takapuolella olevat jäähdytysrivat ja yläpuolella olevat tuuletuskanavat pehmeällä harjalla.

 • Varmista, että invertterin tuuletus on riittävää.

 • Varmista, ettei ympäristölämpötila +40 °C ylity.

 • Varmista, ettei invertteriä altisteta suoralle auringonvalolle.

6512

Minimum operating temperature not reached

Invertteri syöttää sähköä yleiseen sähköverkkoon jälleen vasta -25 °C lämpötilasta alkaen.

6602

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Korjaaminen:

 • Tarkista, onko tuloon A liitetty ketju.

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Korjaaminen:

 • Tarkista, onko tuloon B liitetty ketju.

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6701

6702

Communication disturbed

Tiedonsiirtosuorittimessa vika, invertteri syöttää kuitenkin edelleen virtaa. Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Jos tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7102

Parameter file not found or defective

Parametritiedostoa ei löytynyt tai se on viallinen. Päivitys epäonnistui. Invertteri syöttää yhä sähköä.

Korjaaminen:

 • Kopioi parametritiedosto uudelleen oikeaan kansioon.

7105

Parameter setting failed

Parametreja ei voitu asettaa muistikortin kautta. Invertteri syöttää yhä sähköä.

Korjaaminen:

 • Varmista, että parametrit on asetettu oikein.

 • Varmista, että SMA Grid Guard-Code on käytettävissä.

7106

Update file defective

Päivitystiedosto on viallinen. Päivitys epäonnistui. Invertteri syöttää yhä sähköä.

7110

No update file found

SD-kortilta ei löytynyt uutta päivitystiedostoa. Päivitys epäonnistui. Invertteri syöttää yhä sähköä.

7112

Update file successfully copied

7113

The memory card is full or write-protected

7201

7202

Data storage not possible

7303

Update main CPU failed

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7320

Device was successfully updated

Laiteohjelmiston päivitys onnistui.

7330

Condition test failed

Päivitysehtojen tarkastus onnistui. Laiteohjelmiston päivityspaketti soveltuu tälle invertterille.

7331

Update transport started

Päivitystiedosto kopioidaan.

7332

Update transport successful

Päivitystiedoston kopiointi invertterin sisäiseen muistiin onnistui.

7333

Update transport failed

Päivitystiedostoa ei voitu kopioida invertterin sisäiseen muistiin. Jos invertteri on yhdistettynä WLAN:n kautta, syynä voi olla huono yhteyden laatu.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Kun WLAN-yhteys: Paranna WLAN-yhteyden laatua (esim. WLAN-vahvistimella) tai muodosta yhteys invertteriin ethernetin kautta.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7341

Update Bootloader

Invertteri päivittää Bootloaderin.

7342

Update Bootloader failed

Bootloader-päivitys epäonnistui.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7347

Incompatible file

Konfigurointitiedosto ei sovellu tälle invertterille.

Korjaaminen:

 • Varmista, että valittu konfigurointitiedosto soveltuu tälle invertterille.

 • Kokeile tuontia uudelleen.

7348

Incorrect file format

Konfigurointitiedoston muoto ei ole vaadittava tai se on vaurioitunut.

Korjaaminen:

 • Varmista, että valittu konfigurointitiedosto on vaaditun muodon mukainen ja ettei se ole vaurioitunut.

 • Kokeile tuontia uudelleen.

7349

Incorrect login rights for configuration file

Tarvittavia käyttöoikeuksia ei ole, jotta konfigurointitiedosto voitaisiin tuoda.

Korjaaminen:

 • Kirjaudu asentajana (Installer).

 • Tuo konfigurointitiedosto uudelleen.

7350

Transfer of a configuration file has started

Konfigurointitiedosto siirretään.

7351

Update WLAN

Invertteri päivittää WLAN-moduulin.

7352

Update of WLAN not successful

WLAN-moduulin päivitys epäonnistui.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7353

Update time zone database

Invertteri päivittää aika-aluetietokannan.

7354

Update of time zone database not successful

Aika-aluetietokannan päivitys epäonnistui.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7355

Update WebUI

Invertteri päivittää invertterin käyttöliittymän.

7356

Update of WebUI not successful

Invertterin käyttöliittymän päivitys epäonnistui.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

7500-7501

Fan fault > Check inverter electr. and fan

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7619

Communication fault with meter unit > Check communication to counter

Invertteri ei vastaanota tietoja energiamittarilta.

Korjaaminen:

 • Varmista, että energiamittari on integroitu oikein invertterin kanssa samaan verkkoon (katso energiamittarin käyttöopas).

 • Kun WLAN-yhteys: Paranna WLAN-yhteyden laatua (esim. WLAN-vahvistimella) tai yhdistä invertteri ethernetin kautta DHCP-palvelimeen (reitittimeen).

7702

Interference of device

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

8003

Active power limit derating

Invertteri on alentanut tehoaan yli 10 minuutiksi liian korkean lämpötilan vuoksi.

Korjaaminen:

 • Puhdista kotelon takapuolella olevat jäähdytysrivat ja yläpuolella olevat tuuletuskanavat pehmeällä harjalla.

 • Varmista, että invertterin tuuletus on riittävää.

 • Varmista, ettei ympäristölämpötila +40 °C ylity.

 • Varmista, ettei invertteriä altisteta suoralle auringonvalolle.

8101-8104

Communication disturbed

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

9002

SMA Grid Guard code invalid

Syötetty SMA Grid Guard Code ei ole oikea. Parametrit ovat edelleen suojattuja eikä niitä voi muuttaa.

Korjaaminen:

 • Syötä oikea SMA Grid Guard Code.

9003

Grid parameter locked

Verkkoparametrit ovat nyt lukittuja muutosten varalta. Sinun täytyy tästä lähtien kirjautua SMA Grid Guard Code -koodilla, jotta voit muuttaa verkkoparametreja.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Tällä virheellä voi olla seuraavia syitä:

 • Muutettavat parametrit ovat suojattuja.

 • DC-tulon DC-jännite ei ole riittävä pääsuorittimen käyttöä varten.

Korjaaminen:

 • Anna SMA Grid Guard Code -koodi.

 • Varmista, että vähintään DC-käynnistysjännite on käytettävissä (vihreä LED vilkkuu, välkkyy tai palaa).

9007

Abort self-test

Automaattinen testi (vain Italialle) keskeytyi.

Korjaaminen:

 • Varmista, että AC-liitäntä on oikea.

 • Käynnistä automaattinen testi uudelleen.

10108

Time adjusted / old time

10109

Time adjusted / new time

10110

Time synchronization failed: |tn0|

Asennetulta NTP-palvelimelta ei voitu noutaa aikatietoja.

Korjaaminen:

 • Varmista, että NTP-palvelin oli oikein konfiguroitu.

 • Varmista, että invertteri on integroitu lähiverkkoon, jossa on internetyhteys.

10118

Parameter upload complete

Konfigurointitiedoston lataus onnistui.

10248

[Interface]: network busy

Verkko on voimakkaasti kuormitettu. Laitteiden välinen tiedonvaihto ei tapahdu optimaalisesti vaan suurella aikaviiveellä.

Korjaaminen:

 • Pidennä kyselyvälejä.

 • Vähennä tarvittaessa verkossa olevien laitteiden määrää.

10249

[Interface]: network overloaded

Verkko on ylikuormitettu. Laitteiden välillä ei tapahdu tiedonvaihtoa.

Korjaaminen:

 • Vähennä verkossa olevien laitteiden määrää.

 • Pidennä tarvittaessa tiedonkyselyvälejä.

10250

[Interface]: Package error rate [ok / high]

Pakettien virhenopeus muuttuu. Jos pakettien virhenopeus on suuri, verkko on ylikuormitettu tai yhteydessä verkkokytkimeen tai DHCP-palvelimeen (reititin) on häiriö.

Korjaaminen pakettien virhenopeuden ollessa korkea:

 • Varmista, etteivät verkkokaapeli ja verkkopistoke ole vaurioituneita ethernet-yhteyttä käytettäessä ja että verkkopistoke on kytketty oikein.

 • Pidennä tarvittaessa tiedonkyselyvälejä.

 • Vähennä tarvittaessa verkossa olevien laitteiden määrää.

10251

[Interface]: communication status goes to [Ok / Warning / Fault / Not connected]

Verkkokytkimen tai DHCP-palvelimen (reitittimen) tiedonsiirron tila muuttuu. Mahdollisesti näyttöön tulee lisäksi virheilmoitus.

10252

[Interface]: communication disrupted

Verkkojohdossa ei ole kelpaavaa signaalia.

Korjaaminen:

 • Varmista, etteivät verkkokaapeli ja verkkopistoke ole vaurioituneita ethernet-yhteyttä käytettäessä ja että verkkopistoke on kytketty oikein.

 • Varmista, että DHCP-palvelin (reititin) ja mahdolliset kytkimet viestivät moitteettomasta toiminnasta.

10253

[Interface]: connection speed goes to [100 Mbit / 10 Mbit]

Yhteyden nopeus muuttuu. Syynä tilalle [10 Mbit] voi olla viallinen pistoke, viallinen kaapeli tai verkkopistokkeen vetäminen tai kytkeminen.

Korjaaminen tilassa [10 Mbit]:

 • Varmista, etteivät verkkokaapeli ja verkkopistoke ole vaurioituneita ethernet-yhteyttä käytettäessä ja että verkkopistoke on kytketty oikein.

 • Varmista, että DHCP-palvelin (reititin) ja mahdolliset kytkimet viestivät moitteettomasta toiminnasta.

10254

[Interface]: duplex mode goes to [Full / Half]

Duplex Mode (tiedonsiirtotila) muuttuu. Tilan [Half] syynä voi olla viallinen pistoke, viallinen kaapeli tai verkkopistokkeen vetäminen tai kytkeminen.

Korjaaminen tilassa [Half]:

 • Varmista, etteivät verkkokaapeli ja verkkopistoke ole vaurioituneita ethernet-yhteyttä käytettäessä ja että verkkopistoke on kytketty oikein.

 • Varmista, että DHCP-palvelin (reititin) ja mahdolliset kytkimet viestivät moitteettomasta toiminnasta.

10255

[Interface]: Network load OK

Verkkokuormitus on jälleen normaalilla alueella voimakkaan kuormituksen jälkeen.

10282

[User group]-Login via [Protocol] locked

Kirjautuminen on estetty rajallisen aikaa useiden virheellisten kirjautumisyritysten jälkeen. Käyttäjän kirjautuminen on estetty 15 minuutin ajan, Grid Guard -sisäänkirjaus 12 tunnin ajan.

Korjaaminen:

 • Odota, kunnes ilmoitettu aika on kulunut ja kokeile kirjautumista uudelleen.

10283

WLAN module faulty

Invertteriin integroidussa WLAN-moduulissa on vika.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

10284

No WLAN connection possible

Invertterillä ei ole tällä hetkellä WLAN-yhteyttä valittuun verkkoon.

Korjaaminen:

 • Varmista, että SSID, WLAN-salasana ja salausmenetelmät on rekisteröity oikein. Oma WLAN-reititin tai WLAN Access Point määrää salausmenetelmän, ja sitä voidaan myös muuttaa niissä.

 • Varmista, että WLAN-reititin tai WLAN Access Point on kantaman puitteissa ja lähettää merkkiä moitteettomasta toiminnasta.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään usein, paranna WLAN-yhteyttä ottamalla käyttöön WLAN-vahvistin.

10285

WLAN connection established

Yhteys on muodostettu valittuun WLAN-verkkoon.

10286

WLAN connection lost

Invertteri on menettänyt WLAN-yhteyden valittuun verkkoon.

Korjaaminen:

 • Varmista, että WLAN-reititin tai WLAN Access Point on yhä aktiivinen.

 • Varmista, että WLAN-reititin tai WLAN Access Point on kantaman puitteissa ja lähettää merkkiä moitteettomasta toiminnasta.

 • Jos tämä ilmoitus näytetään usein, paranna WLAN-yhteyttä ottamalla käyttöön WLAN-vahvistin.

10339

Webconnect enabled

Webconnect-toiminto aktivoitiin.

10340

Webconnect disabled

Webconnect-toiminto passivoitiin.

10502

Active power limit AC frequency

Invertteri on alentanut tehoaan liian korkean verkkotaajuuden takia verkon vakauden takaamiseksi.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita. Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja kysy, hyväksyykö sähköntoimittaja invertterin käyttöparametrien muuttamisen. Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

10901

Self-test start |xx|

Automaattinen testi suoritetaan.

10902

Current disconnection limit for voltage increase protection |xxx| V

Automaattisen testin välitulos

10903

Current disconnection limit for voltage monitoring lower maximum threshold |xxx| V

Automaattisen testin välitulos

10904

Current disconnection limit for voltage monitoring upper minimum threshold |xxx| V

Automaattisen testin välitulos

10905

Current disconnection limit for voltage monitoring middle minimum threshold |xxx| V

Automaattisen testin välitulos

10906

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable maximum threshold |xxx| Hz

Automaattisen testin välitulos

10907

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable minimum threshold |xxx| Hz

Automaattisen testin välitulos

10908

Current disconnection limit for frequency monitoring lower maximum threshold |xxx| Hz

Automaattisen testin välitulos

10909

Current disconnection limit for frequency monitoring upper minimum threshold |xxx| Hz

Automaattisen testin välitulos

10910

Measured disconnection threshold for the running test point |xxx| |xx|

Automaattisen testin välitulos

10911

Standard value for the running test point |xxx| |xx|

Automaattisen testin välitulos

10912

Measured disconnection time for the running test point |xx| s

Automaattisen testin välitulos

27103

Set parameter

Parametrien muutos otetaan käyttöön.

27104

Parameters set successfully

Parametrien muuttaminen onnistui.

27107

Update file OK

Löytynyt päivitystiedosto kelpaa.

27301

Update communication

Invertteri päivittää tiedonsiirtokomponentit.

27302

Update main CPU

Invertteri päivittää invertterikomponentit.

27312

Update completed

Invertteri on päättänyt päivityksen.

29001

Installer code valid

Annettu Grid Guard Code on voimassa. Suojatut parametrit ovat nyt vapautettuja, ja voit asettaa parametreja. Parametrit lukitaan automaattisesti uudelleen 10 syöttötunnin kuluttua.

29004

Grid parameter unchanged

Verkkoparametrien muuttaminen ei ole mahdollista.