Etkin gün işleminin konfigüre edilmesi


Uzman elektrikçi

Kurulum asistanının başlatılması

 1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
 2. Installer olarak oturum açın.
 3. Kurulum asistanını başlatın Kurulum asistanının başlatılması).
 4. Her işlem adımında, Grid management service işlem adımına kadar [Save and next] öğesini seçin.
 5. Ayarları, aşağıda belirtilen şekilde yapın.

Harici nominal değer verisine sahip sistemler için ayarların yapılması

 1. Şebeke bağlantı noktası ayarı şalterini [Kapalı] konumuna getirin.
 2. Active power method sekmesinde Active power specification şalterini [On] durumuna getirin.
 3. Active power specification operation mode açılır menüsünde External specification girişini seçin.
 4. Fallback behaviour açılır menüsünde Adopt fallback data girişini seçin.
 5. Fallback data of the maximum active power alanına, kontrol ünitesi ile iletişim kesintisi durumunda Timeout süresi geçtikten sonra eviricinin nominal gücünü sınırlandırması gereken değeri girin.
 6. Timeout alanına, eviricinin nominal gücünü ayarlanmış Fallback değeri ile sınırlandırması için beklemesi gereken süreyi girin.
 7. Varsayılan değer %0 veya 0 W olduğunda eviricinin etkin gücünün bir miktar şehir şebekesine beslemesine müsaade edilmediğinde, Grid disconnection at 0% active power specification açılır menüsünde Yes seçeneğini seçin. Bu şekilde, varsayılan değer %0 veya 0 W olduğunda eviricinin şehir şebekesinden ayrılması ve etkin güç beslemesi yapmaması sağlanır.

Manuel nominal değer spesifikasyonu olan sistemler için ayarların yapılması

 1. Etkin güç yöntemi sekmesinde Şebeke bağlantı noktası ayarı şalterini [Açık] konumuna getirin.
 2. Komple FV dizesi gücünü Nominal PV system power alanına girin.
 3. İşletme türü aktif güç toleransı açılır menüsünde, etkin güç sınırlamasının yüzdelik veya Watt cinsinde varsayılan bir değer kadar yapılması gerekip gerekmediğini belirleyin.
 4. Ayarlanmış aktif güç sınırı alanına, şebeke bağlantı noktasında etkin gücün sınırlandırılacağı değeri girin. Sıfır etkin güç değeri 0 olarak ayarlanmalıdır.
 5. Etkin güç girişini [Açık] olarak ayarlayın.
 6. Manuel spesifikasyon için Manual setting in % veya Manual setting in W girişini seçin ve ilgili spesifikasyon değerini girin.
 7. Evirici etkin gücü şebeke bağlantı noktasına kendisinin ayarlaması gerektiği zaman, aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanmalıdır:
  • İşletme türü aktif güç toleransı açılır menüsünde Harici giriş seçeneğini seçin.

  • Geri çekilme davranışı açılır menüsünde Geri çekilme değerlerini al seçeneğini seçin.

  • Varsayılan %0 etkin güçte şebekeden ayrılma açılır menüsünde Hayır seçeneğini seçin.