Besleme yönetiminin yapılandırılması


Uzman elektrikçi

Kurulum asistanının başlatılması

 1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
 2. Installer olarak oturum açın.
 3. Kurulum asistanını başlatın Kurulum asistanının başlatılması).
 4. Her işlem adımında, Grid management service işlem adımına kadar [Save and next] öğesini seçin.
 5. Ayarları, aşağıda belirtilen şekilde yapın.

Bağlanmış fazın ayarlanması

 • Feed-in management sekmesindeki Connected line conductors açılır menüden eviriciye bağlanmış fazı seçin.

Üst seviyede üniteye (örneğin Sunny Home Manager) sahip sistemler için ayarların yapılması

 1. Feed-in management at the grid-connection point seçeneğini [Off] ayarına getirin.
 2. System control and power limitation seçeneğini [On] ayarına getirin.
 3. Operating mode Active power açılır menüsünde Act. power lim. via PV system ctrl seçeneğini seçin.
 4. Operating mode for absent plant control açılır menüsünde Use fallback setting seçeneğini seçin.
 5. Fallback active power P alanına, üst seviyedeki ünite ile iletişim kesintisi durumunda Timeout süresi geçtikten sonra eviricinin nominal gücünü sınırlandırması gereken değeri girin.
 6. Timeout alanına, eviricinin nominal gücünü ayarlanmış Fallback değeri ile sınırlandırması için beklemesi gereken süreyi girin.
 7. Varsayılan değer %0 veya 0 W olduğunda eviricinin etkin gücünün bir miktar şehir şebekesine beslemesine müsaade edilmediğinde, Grid disconnection at 0% specification açılır menüsünde Yes seçeeğini seçin. Bu şekilde, varsayılan değer %0 veya 0 W olduğunda eviricinin şehir şebekesinden ayrılması ve etkin güç beslemesi yapmaması sağlanır.

Üst seviyede üniteye (örneğin Sunny Home Manager) sahip olmayan sistemler için ayarların yapılması

 1. Feed-in management at the grid-connection point seçeneğini [On] ayarına getirin.
 2. Komple FV dizesi gücünü Nominal PV system power alanına girin.
 3. Operating mode of act. power limit. at grid connection pt açılır menüde, etkin güç sınırlamasının yüzdelik veya Watt cinsinde varsayılan bir değer kadar yapılması gerekip gerekmediğini belirleyin.
 4. Set active power limit at grid connection point alanına, şebeke bağlantı noktasında etkin gücün sınırlandırılacağı değeri girin. %0 şebeke beslemesi için değer olarak 0 ayarlanmalıdır.
 5. System control and power limitation seçeneğini [On] ayarına getirin.
 6. Önceden belirlenmiş varsayılan değerler doğrultusunda sistem kontrolü ve güç sınırlaması içinWirkleistungsbegrenzung P in % Pmax veya Active power limitation P in W seçeneğini seçin ve ilgili varsayılan değeri girin.
 7. Eviricinin etkin gücü şebeke bağlantı noktasına kendisinin sınırlandırması gerektiği zaman, aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanmalıdır:
  • Operating mode Active power açılır menüsünde Act. power lim. via PV system ctrl girişini seçin.

  • Operating mode for absent plant control açılır menüsünde Values maintained seçeneğini seçin.

  • Grid disconnection at 0% specification açılır menüsünde No seçeneğini seçin.