Konfigurera inmatningshantering


Kvalificerad personal

Starta installationsassisten

 1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
 2. Logga in som installatör.
 3. Starta installationsassistenten Starta installationsassistenten).
 4. Välj [Spara och fortsätt] vid varje steg fram till steget Konfigurera nätsystemtjänst.
 5. Gör inställningarna såsom beskriv nedan.

Ställa in ansluten fas

 • Under fliken Inmatningshantering i rullgardinslistan Ansluten fas väljer den den fas som växelriktaren är ansluten till.

Göra inställningar för anläggningar med överordnad enhet (t.ex. Sunny Home Manager)

 1. Sätt Inmatningshantering på anslutningspunkt på [Av].
 2. Sätt Anläggningsstyrning och effektbegränsning på [].
 3. I rullgardinslistan Driftsätt aktiv effekt väljer du posten Begränsning aktiv effekt P genom anläggningsstyrning.
 4. I rullgardinslistan Driftsätt för kvarvarande anläggningsstyrning väljer du posten Användning Fallback-inställning.
 5. I fältet Fallback aktiv effekt P för du in det värde, som växelriktaren ska begränsa sin nominella effekt till vid ett kommunikationsfel till den överordnade enheten när tiden för timeout har gått.
 6. I fältet Timeout för du in den tid som växelriktaren ska vänta tills den begränsar den nominella effekten till det inställda Fallback-värdet.
 7. Om det vid en 0 %- eller 0 W-specifikation inte är tillåtet att växelriktaren matar ringa aktiv effekt till det allmänna elnätet, väljer du i rullgardinslistan Nätfrånskiljning vid 0%-matning posten Ja. Därigenom säkerställs att växelriktaren frånskiljs från det allmänna elnätet vid en 0 %- eller 0 W-specifikation och inte matar någon aktiv effekt.

Göra inställningar för anläggningar utan överordnad enhet (t.ex. Sunny Home Manager)

 1. Sätt Inmatningshantering på anslutningspunkt på [].
 2. För in den totala PV-generatoreffekten i fältet Anläggningens nominella effekt.
 3. I rullgardinslistan Driftsätt begränsning aktiv effekt på anslutningspunkt väljer du om begränsningen av aktiv effekt ska göras genom en fast specifikation i procent eller i watt.
 4. I fältet Inställd gräns aktiv effekt på nätanslutningspunkt för du in det värde, som den aktiva effekten ska begränsas till på nätanslutningspunkten. För 0%-inmatning måste värdet vara inställt på 0.
 5. Sätt Anläggningsstyrning och effektbegränsning på [].
 6. För anläggningsstyrning och effektbegränsning med hjälp av fasta specifikationer, väljer du posten Begränsning aktiv effekt P i % Pmax eller Begränsning aktiv effekt P i W och för in respektive specificerat värde.
 7. Om växelriktaren själv ska begränsa begränsningen av aktiv effekt på nätanslutningspunkten, genomför följande steg:
  • I rullgardinslistan Driftsätt aktiv effekt väljer du posten Begränsning aktiv effekt P genom anläggningsstyrning.

  • I rullgardinslistan Driftsätt för kvarvarande anläggningsstyrning väljer du posten Behålla värden.

  • I rullgardinslistan Nätfrånskiljning vid 0%-inmatning väljer du posten Nej.