Konfigurer virkeeffektprocedure


Fagmand

Start af installationsassistent

 1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
 2. Log på som Installer.
 3. Start installationsassistenten Start af installationsassistent).
 4. Vælg ved hvert trin [Save and next], indtil trinnetNetsystemtjenesteydelse.
 5. Foretag indstillinger som beskrevet i det følgende.

Udfør indstillinger for anlæg med ekstern angivelse af nominel værdi

 1. Stil Nettilslutningspunktreguleringen på [Fra].
 2. I fanebladet Active power mode stilles kontakten Active power setpoint på [On].
 3. I dropdown-listen Operating mode active power setting vælges posten External setting.
 4. I dropdown-listen Fallback behavior vælges posten Apply fallback values.
 5. Indtast i feltet Fallback value of maximum active power den værdi, som omformeren skal begrænse sin nominelle effekt til ved et kommunikationssvigt til den overordnede styreenhed, efter at timeout-tiden er udløbet.
 6. Indtast i feltet Timeout den tid, omformeren skal vente, indtil den begrænser sin nominelle effekt til den indstillede tilbagefaldsværdi.
 7. Hvis det ved en 0 %- eller 0 W-værdi ikke er tilladt, at omformeren tilfører en meget lille virkeeffekt ind i det offentlige elnet, skal du i dropdown-listen Grid disconnection for 0% active power setting vælge posten Yes. Herved sikres det, at omformeren skilles fra det offentlige elnet i tilfælde af en 0 %- eller 0 W-værdi og tilfører ingen virkeeffekt.

Udfør indstillinger for anlæg med manuel angivelse af nominel værdi

 1. I fanebladet Active power mode stilles kontakten Nettilslutningspunktregulering på [On].
 2. Indtast hele PV-generatorydelsen i feltet Nominel anlægsydelse.
 3. Vælg i dropdown-listen Operating mode active power setting, om virkeeffektbegrænsningen skal ske ved hjælp af en fast værdi i procent eller i watt.
 4. Indtast i feltet Set active power limit den værdi, som virkeeffekten på nettilslutningspunktet skal begrænses til. Værdien skal indstilles på 0 til nulvirkeeffekten.
 5. Stil Active power setpoint på [On].
 6. Til den manuelle angivelse vælges posten Manual setting in % eller Manual setting in W, og den pågældende værdi indføres.
 7. Hvis omformeren selv skal regulere virkeeffekten til nettilslutningspunktet, skal du gennemføre følgende trin:
  • I dropdown-listen Operating mode active power setting vælges posten External setting.

  • I dropdown-listen Fallback behavior vælges posten Apply fallback values.

  • Vælg posten No i dropdown-listen Grid disconnection for 0% active power setting.