Konfiguration af tilførselsstyringen


Fagmand

Start af installationsassistent

 1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
 2. Log på som Installer.
 3. Start installationsassistenten Start af installationsassistent).
 4. Vælg ved hvert trin [Gem og fortsæt], indtil trinnetKonfigurér netsystemtjenesteydelse.
 5. Foretag indstillinger som beskrevet i det følgende.

Indstil tilsluttet fase

 • Vælg i fanen Tilførselsstyringen fra dropdown-listen Tilsluttet fase, som omformeren er tilsluttet.

Foretag indstillinger for anlæg med overordnet enhed (f.eks. Sunny Home Manager)

 1. Tilførselsstyring på nettilslutningspunktet på [Fra].
 2. Stil anlægsstyring og ydelsesbegrænsning på [Til].
 3. Vælg i dropdown-listen Driftstype virkeeffekt postenVirkeeffektbegrænsning P ved hjælp af anlægsstyring.
 4. Vælg i dropdown-listen Driftstype for udeblivende?? anlægsstyring posten Anvendelse Fallback-indstilling.
 5. Indtast i feltet Fallback virkeeffekt P den værdi, som omformeren skal begrænse sin nominelle effekt til ved et kommunikationssvigt til den overordnede enhed, efter at timeout-tiden er udløbet.
 6. Indtast i feltet Timeout den tid, omformeren skal vente, indtil den begrænser sin nominelle ydelse til den indstillede fallback-værdi.
 7. Hvis det ved en 0 %- eller 0 W-værdi ikke er tilladt, at omformeren tilfører en meget lille virkeeffekt ind i det offentlige elnet, skal du i dropdown-listen Netopsplitning ved 0%-tilførsel vælge posten Ja. Herved sikres det, at omformeren skilles fra det offentlige elnet i tilfælde af en 0 %- eller 0 W-værdi og tilfører ingen virkeeffekt.

Foretag indstillinger for anlæg uden overordnet enhed (f.eks. Sunny Home Manager)

 1. Stil tilførselsstyringen på nettilslutningspunktet på [Til].
 2. Indtast hele PV-generatorydelsen i feltet Nominel anlægsydelse.
 3. Vælg i dropdown-listen Virkeeffektbegrænsningens driftstype på nettilslutningspunktet, om virkeeffektbegrænsningen skal ske ved hjælp af en fast værdi i procent eller i watt.
 4. Indtast i feltet Indstillet virkeeffektgrænse på nettilslutningspunktet den værdi, som virkeeffekten på nettilslutningspunktet skal begrænses til. Værdien ska være indstillet på 0 til 0%-tilførslen.
 5. Stil anlægsstyring og ydelsesbegrænsning på [Til].
 6. Vælg posten Virkeeffektbegrænsning P i % Pmax eller Virkeeffektbegrænsning P i W, og indtast den pågældende definerede værdi til anlægsstyring og effektbegrænsning ved hjælp af faste definerede værdier.
 7. Hvis omformeren selv skal begrænse virkeeffektbegrænsningen til nettilslutningspunktet, skal du gennemføre følgende trin:
  • Vælg i dropdown-listen Driftstype virkeeffekt posten Virkeeffektbegrænsning P ved hjælp af anlægsstyring.

  • Vælg i dropdown-listen Driftstype for udeblivende anlægsstyring posten Bevar værdier.

  • Vælg i dropdown-listen Netopsplitning ved 0%-tilførsel posten Nej.