Konfiguracija postopka delovne moči


Strokovno osebje

Zagon čarovnika za namestitev

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijavite se kot inštalater.
 3. Zaženite čarovnik za namestitev Zagon čarovnika za namestitev).
 4. Pri vsakem koraku izberite [Shrani in nadaljuj], vse do koraka Storitev omrežnega sistema.
 5. Izvedite nastavitve, kot je opisano v nadaljevanju.

Izvedba nastavitev za sisteme z zunanjo določitvijo pričakovane vrednosti

 1. Uravnavanje točke priključka na omrežje nastavite na [Izklop].
 2. V razdelku Postopek delovne moči stikalo Določitev delovne moči nastavite na [Vklop].
 3. Na spustnem seznamu Vrsta določitve delovne moči izberite vnos Zunanja določitev.
 4. Na spustnem seznamu Nadomestno delovanje izberite vnos Prevzemi nadomestne vrednosti.
 5. V polje Nadomestna vrednost največje delovne moči vnesite vrednost, na katero mora razsmernik omejiti svojo nazivno pomoč pri izpadu komunikacije z nadrejeno krmilno enoto po poteku časovne omejitve.
 6. V polje Časovna omejitev vnesite čas, ki določa, kako dolgo mora razsmernik počakati, preden svojo nazivno pomoč omeji na nastavljeno nadomestno vrednost.
 7. Če pri 0 %- ali 0 W-pogoju ni dovoljeno, da razsmernik v javno omrežje dovaja neznatno delovno moč, na spustnem seznamu Ločitev od omrežja pri 0 %-delovni moči izberite vnos Da. Tako zagotovite, da se razsmernik v primeru 0 %- ali 0 W-pogoja loči od javnega električnega omrežja in ne dovaja nobene delovne moči.

Izvedba nastavitev za sisteme z ročno določitvijo pričakovane vrednosti

 1. V razdelku Postopek delovne moči stikalo Uravnavanje točke priključka na omrežje nastavite na [Vklop].
 2. V polje Nazivna moč sistema vnesite skupno moč fotovoltaične elektrarne.
 3. Na spustnem seznamu Vrsta določitve delovne moči izberite, ali naj bo delovna moč omejena s fiksno vrednostjo v odstotkih ali vatih.
 4. V polje Nastavljena omejitev delovne moči vnesite vrednost, na katero naj bo omejena delovna moč na točki priključka na omrežje. Za ničelno moč je treba nastaviti vrednost na 0.
 5. Določitev delovne moči nastavite na [Vklop].
 6. Za ročno določitev izberite vnos Ročna določitev v % ali Ročna določitev v W in vnesite ustrezno vrednost določitve.
 7. Če mora razsmernik delovno moč na točki priključka na omrežje uravnavati sam, izvedite naslednje korake:
  • Na spustnem seznamu Vrsta določitve delovne moči izberite vnos Zunanja določitev.

  • Na spustnem seznamu Nadomestno delovanje izberite vnos Prevzemi nadomestne vrednosti.

  • Na spustnem seznamu Ločitev od omrežja pri 0 %-delovni moči izberite vnos Ne.