Konfiguracija upravljanja dovajanja


Strokovno osebje

Zagon čarovnika za namestitev

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijavite se kot inštalater.
 3. Zaženite čarovnik za namestitev Zagon čarovnika za namestitev).
 4. Pri vsakem koraku izberite [Shrani in nadaljuj], vse do koraka Konfiguracija storitve omrežnega sistema.
 5. Izvedite nastavitve, kot je opisano v nadaljevanju.

Nastavitev priključene faze

 • V razdelku Upravljanje napajanja na spustnem seznamu Priključena faza izberite fazo, na katero je priključen razsmernik.

Izvedba nastavitev za sisteme z nadrejeno enoto (npr. Sunny Home Manager)

 1. Upravljanje napajanja na točki priključka na omrežje nastavite na [Izkl.].
 2. Krmiljenje sistema in omejitev moči nastavite na [Vkl.].
 3. Na spustnem seznamu Delovna moč načina delovanja izberite možnost Omejitev delovne moči P s krmiljenjem sistema.
 4. Na spustnem seznamu Način delovanja za odsotno krmiljenje sistema izberite možnost Uporaba nadomestne nastavitve.
 5. V polje Nadomestna delovna moč P vnesite vrednost, na katero mora razsmernik omejiti svojo nazivno pomoč pri izpadu komunikacije z nadrejeno enoto po poteku časovne omejitve.
 6. V polje Časovna omejitev vnesite čas, ki določa, kako dolgo mora razsmernik počakati, preden svojo nazivno pomoč omeji na nastavljeno nadomestno vrednost.
 7. Če pri 0 %- ali 0 W-pogoju ni dovoljeno, da razsmernik v javno omrežje dovaja neznatno delovno moč, na spustnem seznamu Ločitev od omrežja pri 0 %-napajanju izberite možnost Da. Tako zagotovite, da se razsmernik v primeru 0 %- ali 0 W-pogoja loči od javnega električnega omrežja in ne dovaja nobene delovne moči.

Izvedba nastavitev za sisteme brez nadrejene enote (npr. Sunny Home Manager)

 1. Upravljanje napajanja na točki priključka na omrežje nastavite na [Vkl.].
 2. V polje Nazivna moč sistema vnesite skupno moč fotovoltaične elektrarne.
 3. Na spustnem seznamu Način delovanja omejitve delovne moči na točki priključka na omrežje izberite, ali naj bo delovna moč omejena s fiksno vrednostjo v odstotkih ali vatih.
 4. V polje Nastavljena omejitev delovne moči na točki priključka na omrežje vnesite vrednost, na katero naj bo omejena delovna moč na točki priključka na omrežje. Za 0 %-dovajanje je treba nastaviti vrednost na 0.
 5. Krmiljenje sistema in omejitev moči nastavite na [Vkl.].
 6. Za krmiljenje sistema in omejitev moči na podlagi fiksne ciljne vrednosti, izberite vnos Omejitev delovne moči P v % Pmaks ali Omejitev delovne moči P v W in vnesite ustrezno ciljno vrednost.
 7. Če mora razsmernik omejitev delovne moči na točki priključka na omrežje sam omejiti, izvedite naslednje korake:
  • Na spustnem seznamu Delovna moč načina delovanja izberite možnost Omejitev delovne moči P s krmiljenjem sistema.

  • Na spustnem seznamu Način delovanja za odsotno krmiljenje sistema izberite možnost Ohranitev vrednosti.

  • Na spustnem seznamu Ločitev od omrežja pri 0 %-dovajanju izberite možnost Ne.