Betáplálás-szabályozás


Szakember

A telepítő varázsló elindítása

 1. Kapcsolódjon a felhasználói felülethez Kapcsolódás a felhasználói felülethez).
 2. Jelentkezzen be Szerelő minőségben.
 3. Indítsa el a telepítő varázslót A telepítő varázsló elindítása).
 4. Minden lépésnél kattintson a [Mentés és tovább] gombra a Hálózati rendszerszolgáltatás konfigurálása lépésig.
 5. Végezze el a beállításokat az alábbiakban leírtak szerint.

Csatlakoztatott fázis beállítása

 • Válassza ki a Feed-in management fülön a Connected phase legördülő listából azt a fázist, amelyhez az inverter csatlakoztatva van.

Fölérendelt egységgel (pl. Sunny Home Manager) ellátott rendszerek beállításainak elvégzése

 1. Állítsa a Feed-in management at grid connection point funkciót [Off] állapotra.
 2. Állítsa a System control and power limitation funkciót [On] állapotra.
 3. Válassza ki az Act. power lim. via PV system ctrl bejegyzést az Operating mode Active power legördülő listában.
 4. Válassza ki a Use fallback setting bejegyzést az Operating mode for absent system control  legördülő listában.
 5. Írja be a Fallback active power P mezőbe azt az értéket, amelyre az inverternek korlátoznia kell a névleges teljesítményét időtúllépés után, ha megszakad a kommunikáció a fölérendelt egységgel.
 6. Írja be a Timeout mezőbe azt az időt, amelyet meg kell várnia az inverternek, mielőtt korlátozza a névleges teljesítményét a beállított fallback értékre.
 7. Ha 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén nincs engedélyezve, hogy az inverter hatásos teljesítményt tápláljon a közcélú villamos hálózatba kis mértékben, akkor válassza ki a Yes bejegyzést a Grid disconnection for 0% feeding legördülő listában. Ez biztosítja, hogy az inverter 0 %-os vagy 0 W-os előírás esetén leválasztásra kerül a közcélú villamos hálózatról és nem táplál be hatásos teljesítményt.

Fölérendelt egység (pl. Sunny Home Manager) nélküli rendszerek beállításainak elvégzése

 1. Állítsa a Feed-in management at grid connection point funkciót [On] állapotra.
 2. Írja be a teljes PV-generátorteljesítményt a Nominal PV system power mezőbe.
 3. Válassza ki az Operating mode of act. power limit. at grid connection pt legördülő listában, hogy a hatásosteljesítmény-korlátozás százalékban vagy wattban megadott értékkel történjen-e.
 4. Írja be a Set active power limit at grid connection point mezőbe azt az értéket, amelyre korlátozni kell a hatásos teljesítményt a hálózati csatlakozási ponton. 0%-os betápláláshoz 0-ra kell állítani az értéket.
 5. Állítsa a System control and power limitation funkciót [On] állapotra.
 6. Állandó értékek alapján történő rendszervezérléshez és teljesítménykorlátozáshoz válassza ki az Act. power lim. as % of Pmax vagy Active power limitation P in W opciót, és adja meg az előírt értéket.
 7. Ha magának az inverternek kell a hatásos teljesítményt a hálózati csatlakozási pontra korlátoznia, akkor végezze el az alábbi lépéseket:
  • Válassza ki az Act. power lim. via PV system ctrl bejegyzést az Operating mode Active power legördülő listában.

  • Válassza ki a Values maintained bejegyzést az Operating mode for absent system control legördülő listában.

  • Válassza ki a No bejegyzést a Grid disconnection for 0% feeding legördülő listában.