Konfigurace řízení dodávky výkonu


Odborný pracovník

Spuštění průvodce instalací

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se jako Instalační technik.
 3. Spusťte průvodce instalací Spuštění průvodce instalací).
 4. V každém kroku zvolte [Uložit a další], než se dostanete do kroku Nastavit systémové služby sítě.
 5. Proveďte nastavení popsaná v následující části.

Nastavení připojené fáze

 • Na záložce Řízení bezpečnosti distribuční sítě vyberte z rozevíracího seznamu Připojená fáze fázi, ke které je střídač připojen.

Proveďte nastavení pro zařízení s nadřízenou jednotkou (např. Sunny Home Manager).

 1. Řízení dodávky výkonu na síťovém přípojném místě nastavte na [Vypnuto].
 2. Řízení FV systému a omezování výkonu nastavte na [Zapnuto].
 3. Z rozevíracího seznamu Provozní režim činného výkonu vyberte možnost Omez.čin.výk. P řízením syst.
 4. Z rozevíracího seznamu Provozní režim při vynechání řízení systému vyberte možnost Použití nastavení výchozího režimu.
 5. Do pole Činný výkon výchozího režimu P zadejte hodnotu, na jakou má střídač po uplynutí časového limitu při výpadku komunikace s nadřízenou jednotkou snížit jmenovitý výkon.
 6. Do pole Limit zadejte čas, jak dlouho má střídač čekat, než sníží jmenovitý výkon na nastavenou hodnotu výchozího režimu.
 7. Pokud při zadání pevné hodnoty 0 % nebo 0 W není povoleno, aby střídač do distribuční sítě dodával minimální činný výkon, vyberte v rozevíracím seznamu Odpojení od sítě při dodávce 0 % možnost Ano. Tím bude zaručeno, že se střídač při poklesu na pevně zadanou hodnotu 0 %, resp. 0 W odpojí od distribuční sítě a nebude do ní dodávat žádný činný výkon.

Proveďte nastavení pro zařízení bez nadřízené jednotky (např. Sunny Home Manager).

 1. Řízení dodávky výkonu na síťovém přípojném místě nastavte na [Zapnuto].
 2. Do pole Výkon FV systému zadejte celkový výkon FV generátoru.
 3. V rozevíracím seznamu Provozní režim omezení činného výkonu v síťovém přípojném místě zvolte, zda má ke snížení činného výkonu dojít zadáním pevné hodnoty v procentech, nebo ve wattech.
 4. Do pole Nastavená hranice činného výkonu v síťovém přípojném místě zadejte hodnotu, na jakou se má činný výkon v síťovém přípojném místě snížit. Při dodávce do sítě 0 % musí být hodnota nastavená na 0.
 5. Řízení FV systému a omezování výkonu nastavte na [Zapnuto].
 6. Pro řízení systému a snižování výkonu podle pevně zadaných hodnot vyberte položku Snížení činného výkonu P v % Pmax, nebo Snížení činného výkonu P ve W a zadejte příslušnou pevně nastavenou hodnotu.
 7. Pokud má střídač činný výkon omezit podle síťového přípojného místa sám, proveďte tyto kroky:
  • Z rozevíracího seznamu Provozní režim činného výkonu vyberte možnost Omez.čin.výk. P řízením syst.

  • Z rozevíracího seznamu Provozní režim při vynechání řízení systému vyberte možnost Zachovat hodnoty.

  • Z rozevíracího seznamu Odpojení od sítě při dodávce 0 % vyberte možnost Ne.