Konfigurace metody činného výkonu


Odborný pracovník

Spuštění průvodce instalací

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se jako Instalační technik.
 3. Spusťte průvodce instalací Spuštění průvodce instalací).
 4. V každém kroku zvolte [Uložit a další], než se dostanete do kroku Systémové služby veřejné distribuční sítě.
 5. Proveďte nastavení popsaná v následující části.

Úprava nastavení pro systémy s externím nastavováním požadované hodnoty

 1. Možnost Regulace síťového přípojného místa nastavte na [Vyp.].
 2. Na kartě Metoda činného výkonu přepněte přepínač Stanovená hodnota činného výkonu na [Zap.].
 3. Z rozevíracího seznamu Provozní režim stanovené hodnoty činného výkonu vyberte možnost Externí nastavení.
 4. Z rozevíracího seznamu Výchozí chování vyberte možnost Převzít výchozí hodnoty.
 5. Do pole Výchozí hodnota maximálního činného výkonu zadejte hodnotu, na jakou má střídač po uplynutí časového limitu při výpadku komunikace s nadřízenou řídicí jednotkou snížit svůj jmenovitý výkon.
 6. Do pole Limit zadejte čas, jak dlouho má střídač čekat, než sníží svůj jmenovitý výkon na nastavenou výchozí hodnotu.
 7. Pokud při zadání pevné hodnoty 0 % nebo 0 W není povoleno, aby střídač do distribuční sítě dodával minimální činný výkon, vyberte v rozevíracím seznamu Odpojení od sítě při stanovení 0% hodnoty činného výkonu možnost Ano. Tím bude zaručeno, že se střídač při poklesu na pevně zadanou hodnotu 0 %, resp. 0 W odpojí od distribuční sítě a nebude do ní dodávat žádný činný výkon.

Úprava nastavení pro systémy s ručním nastavováním požadované hodnoty

 1. Na kartě Metoda činného výkonu přepněte přepínač Regulace síťového přípojného místa na [Zap.].
 2. Do pole Výkon FV systému zadejte celkový výkon FV generátoru.
 3. V rozevíracím seznamu Provozní režim stanovené hodnoty činného výkonu zvolte, zda má ke snížení činného výkonu dojít zadáním pevné hodnoty v procentech, nebo ve wattech.
 4. Do pole Nastavená hranice činného výkonu zadejte hodnotu, na jakou se má činný výkon v síťovém přípojném místě snížit. Při nulovém činném výkonu musí být hodnota nastavená na 0.
 5. Možnost Stanovená hodnota činného výkonu nastavte na [Zap.].
 6. Při ručním zadávání hodnoty zvolte záznam Ručně zadaná hodnota v % nebo Ručně zadaná hodnota ve W a zadejte požadovanou hodnotu.
 7. Pokud má střídač činný výkon regulovat podle síťového přípojného místa sám, proveďte tyto kroky:
  • Z rozevíracího seznamu Provozní režim stanovené hodnoty činného výkonu vyberte možnost Externí nastavení.

  • Z rozevíracího seznamu Výchozí chování vyberte možnost Převzít výchozí hodnoty.

  • Z rozevíracího seznamu Odpojení od sítě při stanovení 0% hodnoty činného výkonu vyberte možnost Ne.