Syötönhallinnan konfigurointi


Ammattiehenkilöstö

Ohjatun asennustoiminnon käynnistys

 1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
 2. Kirjaudu asentajana (Installer)
 3. Käynnistä ohjattu asennustoiminto Ohjatun asennustoiminnon käynnistys).
 4. Valitse jokaisessa vaiheessa [Save and continue] (Tallenna ja jatka) vaiheeseen Configure grid system service (Konfiguroi verkkojärjestelmäpalvelu) saakka.
 5. Tee asetukset edellä olevan kuvauksen mukaisesti.

Liitettyjen vaiheiden asetus

 • Valitse välilehdeltä Feed-in management (Syötönhallinta) pudotusluettelosta Connected phase (Liitetty vaihe) vaihe, johon invertteri on liitetty.

Tee järjestelmiin asetukset korkeampitasoisella yksiköllä (esim. Sunny Home Manager)

 1. Valitse kohdan Feed-in management at grid control point (Syötönhallinta verkkoliityntäpisteessä) asetukseksi [Off] (Pois).
 2. Valitse kohdan PV system control and power limitation (Järjestelmän hallinta ja tehonsäätö) asetukseksi [On] (Päälle).
 3. Valitse pudotusluettelosta Operating mode Active power (Toimintatila pätöteho) kohta Act. power lim. via PV system ctrl (Pätötehon rajoitus järjestelmän ohjauksen kautta).
 4. Valitse pudotusluettelosta Operating mode for absent system control (Toimintatila järjestelmän ohjauksen puuttuessa) kohta Use fallback setting (Käytä vara-asetusta).
 5. Kirjaa kenttään Fallback active power P (Varapätöteho P) arvo, johon invertterin tulee rajoittaa nimellistehonsa, jos sattuu kommunikaatiovika korkeampitasoiseen yksikköön aikakatkaisujakson päätyttyä.
 6. Kirjaa kenttään Timeout (Aikakatkaisu) aika, jonka verran invertterin tulee odottaa, kunnes se rajoittaa nimellistehonsa asetettuun vara-arvoon.
 7. Ellei 0 %- tai 0 W -asetus salli, että invertteri syöttää vähäistä pätötehoa yleiseen sähköverkkoon, valitse pudotusluettelosta Grid disconnection for 0% feeding (Verkkokatkaisu 0 %:n syötölle) kohta Yes (Kyllä). Näin varmistetaan, että invertteri kytkeytyy irti yleisestä sähköverkosta asetuksen ollessa 0 % tai 0 W ja ettei se syötä pätötehoa.

Järjestelmien asetukset ilman korkeampitasoista yksikköä (esim. Sunny Home Manager).

 1. Valitse kohdan Feed-in management at grid control point (Syötönhallinta verkkoliityntäpisteessä) asetukseksi [On] (Päälle).
 2. Kirjaa aurinkokennojärjestelmän kokonaisteho kenttään Nominal PV system power (Järjestelmän nimellisteho).
 3. Valitse pudotusluettelosta Operating mode of act. power limit. at grid connection pt (Pätötehon rajoituksen toimintatila verkkoliityntäpisteessä), tuleeko pätötehon rajoituksen tapahtua kiinteänä asetuksena prosentteina vai watteina.
 4. Kirjaa kenttään Set active power limit at grid connection point (Aseta pätöteholle raja verkkoliityntäpisteessä) arvo, johon pätöteho tulee rajoittaa verkkoliityntäpisteessä. 0 % -syöttöä varten arvoksi täytyy asettaa 0.
 5. Valitse kohdan PV system control and power limitation (Järjestelmän hallinta ja tehonsäätö) asetukseksi [On] (Päälle).
 6. Järjestelmän ohjaamiseksi ja tehon rajoittamiseksi kiinteän asetusarvon avulla valitse kohta Act. power lim. as % of Pmax (Pätötehon rajoitus % Pmax) tai Active power limitation P in W (Pätötehon rajoitus W) ja syötä asetusarvo.
 7. Jos invertterin tulee rajoittaa pätöteho automaattisesti verkkoliityntäpisteessä, suorita seuraavat vaiheet:
  • Valitse pudotusluettelosta Operating mode Active power kohta Act. power lim. via PV system ctrl.

  • Valitse pudotusluettelosta Operating mode for absent system control (Toimintatila järjestelmän ohjauksen puuttuessa) kohta Values maintained (Arvot säilytetty).

  • Valitse pudotusluettelosta Grid disconnection for 0% feeding (Verkon katkaisu 0 % syötölle) kohta No (Ei).