Zaključna dela na vtičnih priključkih DC


Strokovno osebje

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku električnega kabla za enosmerni tok pod napetostjo

FV-modul pri vpadu svetlobe ustvarja visoko enosmerno napetost, ki se prenaša po kablih za enosmerni tok. Dotikanje kabla za enosmerni tok, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Ne dotikajte se izpostavljenih delov ali kablov pod napetostjo.
 2. Pred vsemi posegi morate izdelek vedno odklopiti od napetosti in zaščititi pred ponovnim vklopom.
 3. Vtičnega priključka za enosmerni tok ne ločite ob obremenitvi.
 4. Pri vseh delih na izdelku nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

POZOR

Uničenje razsmernika zaradi prenapetosti

Če napetost prostega teka FV-modula prekorači največjo vhodno napetost razsmernika, lahko pride do uničenja razsmernika zaradi prenapetosti.

 1. Če napetost prostega teka FV-modula preseže največjo vhodno napetost razsmernika, na razsmernik ne priključujte FV-nizov in preverite načrt FV-elektrarne.

Za priključitev na razsmernik morajo biti vsi priključni kabli FV-modulov opremljeni z dostavljenimi vtičnimi priključki za enosmerni tok. Priključke za enosmerni tok dodelajte, kot je opisano v nadaljevanju. Postopek je enak za oba priključka (+ in -). Slike v postopku služijo za primer in prikazujejo samo pozitivni priključek. Pri zaključni obdelavi vtičnih priključkov za enosmerni tok pazite na pravilno polarnost. Vtični priključki za enosmerni tok so označeni s »+« in »–«.

5514849548

Negativni (A) in pozitivni (B) priključek za enosmerni tok

Zahteve glede kabla:

 • Tip kabla: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Zunanji premer: od 5 mm do 8 mm

 • Prečni prerez vodnika: od 2,5 mm² do 6 mm²

 • Število posameznih žic: najmanj 7

 • Nazivna napetost: najmanj 1000 V

 • Uporaba stisnih puš ni dovoljena.

Postopek:

 1. Kabel ogulite v dolžini 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Oguljeni kabel do konca vstavite v vtični priključek DC. Pri tem zagotovite, da imata izolirani kabel in vtični priključek DC enako polarnost.
 4. 2072459148
 5. Pritiskač potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči s klikom.
 6. 2072466316
 7. V komori pritiskača mora biti vidna pletenica.
 8. Če pletenice ne vidite v komori, kabel ni nameščen pravilno in vtični priključek je treba na novo obdelati. Za ta namen je treba kabel znova odstraniti iz vtičnega priključka.
  • 2072466700
  • Odvijte pritiskač. Pri tem v pritiskač zataknite izvijač in ga dvignite (širina izvijača: 3,5 mm).

  • 2072467084
  • Snemite kabel in začnite od koraka 2.

 9. Prekrivno matico potisnite do navoja in jo zategnite (zatezni moment: 2 Nm).