Tasavirtapistokkeiden asennus


Ammattiehenkilöstö

VAARA

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos jännitteistä tasavirtakaapelia kosketetaan

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa valossa korkeaa tasajännitettä, joka ohjautuu tasavirtajohtoihin. Tasavirtakaapelien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Paljaita jännitteisiä osia ja kaapeleita ei saa koskettaa.
 2. Kytke laite jännitteettömäksi ja estä sen kytkeminen päälle ennen kuin laitteeseen suoritetaan töitä.
 3. Tasavirtapistoliittimiä ei saa kytkeä irti kuormanalaisina.
 4. Käytä kaikissa laitteeseen suoritettavissa töissä sopivia henkilösuojaimia.

HUOMIO

Ylijännite tuhoaa invertterin

Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, ylijännite voi tuhota invertterin.

 1. Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, älä liitä invertteriin aurinkokennoketjuja ja tarkista aurinkokennojärjestelmän mitoitus.

Aurinkokennomoduulin kaikki liitäntäkaapelit täytyy varustaa oheisilla tasavirtapistokkeilla invertteriin liitäntää varten. Asenna tasavirtapistokkeet seuraavan kuvauksen mukaisesti. Menettely on kummallekin pistokkeelle (+ ja -) identtinen. Menettelyä koskevat kuvat näkyvät esimerkkinä vain positiiviselle pistokkeelle. Varmista tasavirtapistokkeita asentaessasi oikea napaisuus. Tasavirtapistokkeet on varustettu merkeillä "+" ja "−".

5514849548

Negatiivinen (A) ja positiivinen (B) tasavirtapistoke

Kaapeleita koskevat vaatimukset:

 • Kaapelityyppi: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Ulkohalkaisija: 5 mm - 8 mm

 • Johdinpoikkipinta: 2,5 mm² - 6 mm²

 • Yksittäissäikeiden määrä: vähintään 7

 • Nimellisjännite: vähintään 1000 V

 • Pääteholkkien käyttö ei ole sallittua.

Toimintaohjeet:

 1. Kuori kaapelia 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Työnnä kuorittu kaapeli tasavirtapistokkeeseen vasteeseen saakka. Varmista samalla, että kuoritulla kaapelilla ja tasavirtapistokkeella on sama napaisuus.
 4. 2072459148
 5. Paina lukitussankaa alaspäin, kunnes kuulet sen lukkiutuvan paikalleen.
 6. 2072466316
 7. Säie näkyy lukitussangan kolossa.
 8. Ellei säie näy kolossa, kaapeli ei ole oikein paikallaan ja pistoke täytyy asentaa uudelleen. Kaapeli on irrotettava sitä varten jälleen pistokkeesta.
  • 2072466700
  • Avaa lukitussanka. Laita ruuvinväännin (teräleveys: 3,5 mm) lukitussankaan ja vipua lukitussanka auki.

  • 2072467084
  • Irrota kaapeli ja aloita uudelleen vaiheesta 2.

 9. Työnnä liitosmutteri kierteeseen saakka ja kiristä (vääntömomentti:  2 Nm).