Konfektionera likströmskontakter


Kvalificerad personal

FARA

Livsfara på grund av elektrisk stöt om du nuddar spänningsförande likströmskablar

PV-modulerna genererar vid ljusinsläpp hög likspänning som ligger an på likströmskablarna. Att beröra spänningsförande likströmskablar leder till döden eller till livsfarliga skador på grund av elektrisk stöt.

 1. Berör inga friliggande spänningsförande delar eller kablar.
 2. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 3. Dra inte ur likströmskontakterna vid påslagen ström.
 4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

OBSERVERA

Förstöring av växelriktaren genom överspänning

Om PV-modulens tomgångsspänning överskrider växelriktarens maximala ingångsspänning kan växelriktaren förstöras på grund av överspänning.

 1. Om PV-modulens tomgångsspänning överstiger växelriktarens maximala ingångsspänning ska inga PV-strängar anslutas till växelriktaren och PV-anläggningens konfigurering kontrolleras.

För anslutningen på växelriktaren måste alla anslutningskablar på PV-modulerna vara försedda med de medföljande likströmskontakterna. Konfektionera likströmskontakterna såsom beskrivs nedan. Tillvägagångssättet är identiskt för båda stickkontakterna (+ och -). Bilderna som visar tillvägagångssättet visar bara som exempel den positiva stickkontakten. Se vid konfektioneringen av likströmskontakten till att polariteten är korrekt. Likströmskontakterna är märkta med "+" och "−".

5514849548

Negativ (A) och positiv (B) likströmskontakt

Kabelkrav:

 • Kabeltyp: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Ytterdiameter: 5 mm till 8 mm

 • Ledararea: 2,5 mm² till 6 mm²

 • Antal enskilda ledare: minst 7

 • Märkspänning: minst 1000 V

 • Det är inte tillåtet att använda ändhylsor.

Tillvägagångssätt:

 1. Avisolera kabeln 12 mm.
 2. 2072458764
 3. För in den avisolerade kabeln till stopp i likströmskontakten. Se då till att den avisolerade kabeln och likströmskontakten har samma polaritet.
 4. 2072459148
 5. Tryck klämbygeln nedåt så att det hörs att den hakar in.
 6. 2072466316
 7. Ledaren syns i klämbygelns kammare.
 8. Om trådledaren inte kans ses i kammaren sitter kabeln inte korrekt och stickkontakten måste konfektioneras på nytt. För detta måste kabeln tas ut ur stickkontakten igen.
  • 2072466700
  • Lossa klämbygeln. Haka då in en skruvmejsel (bladbredd: 3,5 mm) i klämbygeln och öppna upp klämbygeln.

  • 2072467084
  • Ta ut kabeln och börja med steg 2 igen.

 9. Skjut huvmuttern fram till gängan och dra åt (vridmoment: 2 Nm).