DC bağlantı fişlerinin birleştirilmesi


Uzman elektrikçi

TEHLİKE

Gerilim ileten DC kablolarına dokunulmasıyla elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

FV modülleri, ışık girişi sırasında DC kablolarına ulaşan yüksek DC gerilim oluşturur. Gerilim taşıyan DC kablolarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Açıkta bulunan gerilim taşıyan parçalara veya kablolara dokunmayın.
 2. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 3. DC bağlantı fişlerini yük altındayken çıkarmayın.
 4. Üründe gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.

UYARI

Eviricinin, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi

FV modüllerin açık devre gerilimleri eviricinin maksimum giriş gerilimini aşıyorsa evirici aşırı gerilim nedeniyle zarar görebilir.

 1. FV modüllerin açık devre gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimini aşarsa eviriciye hiçbir FV diziyi bağlamayın ve FV sistemin tasarımını gözden geçirin.

Eviriciye bağlantı için FV modülünün tüm bağlantı kabloları, birlikte teslim edilmiş DC bağlantı fişleriyle donatılmış olmalıdır. DC bağlantı fişlerini aşağıda anlatıldığı şekilde birleştirin. Yapılacak işlem her iki bağlantı fişi (+ ve -) aynıdır. Grafiklerde örnek olarak sadece artı bağlantı fişi için gösterilmektedir. DC bağlantı fişlerini birleştirirken kutupların doğru olmasına dikkat edin. DC bağlantı fişleri, "+" ve "−" ile işaretlenmiştir.

5514849548

Negatif (A) ve pozitif (B) DC bağlantı fişi

Kabloda aranan koşullar:

 • Kablo tipi: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Dış çap: 5 mm ila 8 mm arası

 • İletken kesiti: 2,5 mm² ila 6 mm² arası

 • Tek tel sayısı: en az 7

 • Nominal gerilim: en az 1000 V

 • Kablo yüksüğü kullanılamaz.

Yapılacaklar:

 1. Kabloyu 12 mm soyun.
 2. 2072458764
 3. Soyulmuş kabloyu dayanana kadar DC bağlantı fişine geçirin. Soyulmuş kablonun ve DC bağlantı fişinin aynı polaritede olduğuna emin olun.
 4. 2072459148
 5. Sıkma kilidini, duyulur bir şekilde oturana kadar aşağı itin.
 6. 2072466316
 7. Tel sıkıştırma kilidi bölmesinde görülebilir.
 8. Tel uçları terminal braketinin yuvası içinde görünmüyorsa, kablo doğru oturmamıştır ve konektör tekrar monte edilmelidir. Bunun için, kablo tekrar konektörden çıkarılmalıdır.
  • 2072466700
  • Sıkma kilidini açın. Bunun için bir tornavidayı (uç genişliği: 3,5 mm) sıkıştırma kilidine takın ve kanırtarak açın.

  • 2072467084
  • Kabloyu çıkarın ve yeniden 2. adım ile başlayın.

 9. Kavrama somununu dişe kadar itin ve sıkın (tork değeri: 2 Nm).