DC-connectoren confectioneren


Vakman

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DC-kabels staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
 2. Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
 3. De DC-connectoren niet onder belasting loskoppelen.
 4. Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

LET OP

Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning

Als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt, kan de omvormer door overspanning onherstelbaar beschadigd raken.

 1. Sluit geen PV-strings op de omvormer aan en controleer de configuratie van de PV-installatie als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt.

Voor de aansluiting op de omvormer moeten alle aansluitkabels van de PV-panelen voorzien zijn van de meegeleverde DC-connectoren. Confectioneer de DC-connectoren zoals hieronder beschreven. De procedure is voor beide connectoren (+ en -) identiek. De grafieken in de procedure zijn als voorbeeld alleen voor de positieve connector getoond. Let bij het confectioneren van de DC-connector op de juiste polariteit. De DC-connectoren zijn gekenmerkt met "+" en "-".

5514849548

Negatieve (A) en positieve (B) DC-connector

Kabelvereisten:

 • kabeltype: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • buitendiameter: 5 mm tot 8 mm

 • leidingdoorsnede: 2,5 mm² tot 6 mm²

 • aantal afzonderlijke aders: ten minste 7

 • nominale spanning: minimaal 1000 V

 • Gebruik van adereindhulzen is niet toegestaan.

Werkwijze:

 1. Strip de kabel over 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in de DC-connector. Zorg ervoor dat de gestripte kabel en de DC-connector dezelfde polariteit hebben.
 4. 2072459148
 5. Druk de klembeugel naar beneden tot deze hoorbaar vergrendelt.
 6. 2072466316
 7. De draad is in de kamer van de klembeugel te zien.
 8. Als de draad niet in de opening te zien is, zit de kabel niet goed en moet de connector opnieuw worden geconfectioneerd. Daarvoor moet de kabel weer uit de connector worden gehaald.
  • 2072466700
  • Maak de klembeugel los. Haak hiervoor een schroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) in de klembeugel en wrik de klembeugel open.

  • 2072467084
  • Verwijder de kabel en begin opnieuw bij stap 2.

 9. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en draai hem vast (koppel: 2 Nm).