Tilpasning af DC-stikforbindere


Fagmand

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af spændingsførende DC-kabler

Ved lysindfald genererer PV-modulerne høj jævnspænding, som findes på DC-kablerne. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende DC-kabler.

 1. Berør ingen fritliggende spændingsførende dele eller kabler.
 2. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 3. DC-stikforbinderne må ikke frakobles, mens de er påtrykt spænding.
 4. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

BEMÆRK

Ødelæggelse af omformeren på grund af overspænding

Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, så kan omformeren ødelægges af overspænding.

 1. Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, må der ikke tilsluttes PV-strenge til omformeren, og dimensioneringen af PV-anlægget skal kontrolleres.

Til tilslutningen på omformeren skal alle PV-modulernes tilslutningskabler være udstyret med de vedlagte DC-stikforbindere. Tilpas DC-stikforbinderne som beskrevet i det følgende. Fremgangsmåden er den samme for begge stikforbindere (+ og -). Grafikkerne til fremgangsmåden er kun vist for den positive stikforbinder. Sørg for den rigtige polaritet ved tilpasningen af DC-stikforbinderne. DC-stikforbinderne er markeret med "+" og "−".

5514849548

Negativ (A) og positiv (B) DC-stikforbinder

Krav til kablerne:

 • Kabeltype: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Udvendig diameter: 5 mm til 8 mm

 • Ledertværsnit: 2,5 mm² til 6 mm²

 • Antal enkelttråde: mindst 7

 • Nominel spænding: mindst 1000 V

 • Det er ikke tilladt at anvende endemuffer.

Fremgangsmåde:

 1. Afisolér kablet 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Før det afisolerede kabel ind i DC-stikforbinderen indtil anslag. Kontrollér i den forbindelse, at det afisolerede kabel og DC-stikforbinderen har samme polaritet.
 4. 2072459148
 5. Tryk klembøjlen ned, så det kan høres, at den går i indgreb.
 6. 2072466316
 7. Litzetråden kan ses i klembøjlens kammer.
 8. Hvis litzetråden ikke kan ses i kammeret, sidder kablet ikke korrekt, og stikforbinderen skal tilpasses igen. Til det formål skal kablet igen tages ud af stikforbinderen.
  • 2072466700
  • Løsn klembøjlen. Sæt i den forbindelse en skruetrækker i klembøjlen, og løft klembøjlen ud (klingebredde: 3,5 mm).

  • 2072467084
  • Tag kablet ud, og begynd med trin 2 igen.

 9. Skub omløbermøtrikken hen til gevindet, og spænd den fast (tilspændingsmoment: 2 Nm).